Max Pedersen

Min tilknytning til SIKO, er sket i kraft af medlemskab i Frømandsklubben Neptun,

som jeg nu har repræsenteret i SIKO sammenhæng i mere end 20 år.

Jeg har i flere år, siddet i Neptuns bestyrelse og i en periode også været næstformand og senere formand.

Af projekter vil jeg fremhæve min deltagelse som dykker i planteundersøgelse for Tarup Davinde I/S som blandt andet arbejder med naturgenopretning i de tidligere grusgrave i Tarup Davinde. Et projekt af 8 år varighed.

Foreningsværkstedets start og første år, var også med min deltagelse i styregruppen.

Det var i den periode hvor værkstedet blev drevet som projekt for kommunale midler.

Største sportslige præstation må være DM i 1500 m. finnesvømning for hold, i 1972.

På det organisatoriske område kan nævnes at jeg d. 8-8-1988 var initiativtager til opstart af Odense snapselaug og var formand de første 13 år.

Som bestyrelsesmedlem vil jeg gerne arbejde for, at det skal være lettere at være foreningsleder og at bureaukratiske regler minimeres. Jeg syntes også, at det er ærgerligt at man i foreningernes bestyrelser, skal bruge så meget energi på, at skaffe midler til klubbens drift.

Jeg vil arbejde for at vi fremover bliver bedre til at mærke pulsen i vores medlemsforeninger og får synliggjort SIKO mere også overfor eventuelt nye medlemsforeninger.

Jeg har sæde i SIKOs Medie og foreningskonsulent udvalg, hvor jeg også tager mig af hjemmesiden, er SIKOs fotograf og designer på nyhedsbrevet. Indtil nu har jeg ikke haft fast sæde i andre udvalg, men har påtaget mig opgaver når der var behov.

Følger følgende projekter:

Passage ved Stige Ø.

Udvikling af området ved den gamle Højbjergbane.