Bent Juhler

Jeg er medlem af Odense Beachvolleyklub og var med til at stifte denne for 15 år siden. I mange år som formand indtil foråret 2020, hvor stafetten blev givet videre.

Jeg har været idrætsleder siden jeg var 17 år, som først som badmintontræner og senere som volleyballtræner, bestyrelsesmedlem og formand for for Brønderslev Voilleyballklub. En periode også i bestyrelsen af Idrætssamvirket i Brønderslev. I nogle år sad jeg i Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse og Foretningsudvalg. Professionelt har jeg arbejdet med idræt og foreninger i Odense Kommune i mere end 20 år. Og været med til at udarbejde Eliteidrætspolitik, Idrætspolitik, Fritidspolitik og Facilitetsstrategi blandt meget andet.

Mine sportslige milepæle er ikke mine egne men min forening, der i sin korte periode har vundet utallige DM Titler, flere internationale konkurrencer og en 5. plads ved VM. Men det der tæller mest er at jeg sammen med OBVK’s ledere og medlemmer har skabt en klub med plads til alle uanset niveau, hvor der er et unikt frivilligt fællesskab og en klub hvor også voksne kan starte uden forudsætninger. Vi var blandt de første der tog fat i den Åbne Skole og underviser flere tusind skoleelever årligt i Beachvolley.

I SIKO vil jeg arbejde for at SIKO skal være en organisation, der sætter en idrætspolitisk dagsorden og er med til at udvikle foreninger og faciliteter i Odense Kommune som med og modspiller til politikere og forvaltning.

SIKO skal være en synligt og nyttig organisation for medlemsforeningerne, men skal også kigge på udvikling af idræts- og bevægelsesmuligheder bredt i Odense Kommune. 

SIKO udvalg: Mine interesser ligger på det idrætspolitiske, faciliteter og Åben Skole.