Andreas Kjærgaard Kjeldsen

Jeg er aktiv indenfor Mountainbike United Denmark (hjemmehørende Odense Kommune) – Næstformand -Langrend og rulleski – Odense Skiklub. -DGI-Fyn, bestyrelsesmedlem. -Fynske Idrætsforbund, bestyrelsesmedlem. -Dansk Turismefremme – Aktiv Danmark, (næstformand)

Et uddrag af sportslige milepæle er: Junior Danmarksmester (hold)(individuel). Juniorlandsholdsgymnast-Ynglinge Danmarksmester (hold), Danmarksmester (hold), idrætsgymnastik. Seniorlandsholdsgymnast, idrætsgymnastik. -Danmarksmester (hold), 2. division, mixhold. Nr. 3 ved DM (hold), 1. division, herrer, Team Gym. -Mangeårigt medlem af Danmarks Olympiske Akademi.

-Projektleder, projekt Sport & Turisme v/SIKO, Odense Kommune og Turisme Fyn (Fyns Amt). -Pt. lektor på UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole, bestyrelsesmedlem,  og leder den ene af tre bacheloruddannelser i Sport Management i Danmark.

-Censor på DIF’s diplomuddannelse i idrætsledelse.

I SIKO vil jeg arbejde for at tilflyttere, især studerende og nye familier, oplyses bedre om og får adgang til de odenseanske foreninger. ”Én indgang” til idrætten i Odense Kommune.

-Flere penge til foreningernes indsats for at integrere ikke-fysisk aktive og marginaliserede borgere. – At byrådet og økonomiudvalget afsætter flere midler til fritidsområdet og bredeidrætten i Odense Kommune. -at der laves en tværgående politik og strategi, som favner områderne sundhed, socialområdet, fritid, idrætsfaciliteter, skoleområdet.

-At der allokeres endnu flere penge i kommunen (evt. via Folkeoplysningsudvalget) til i endnu højere grad at udvikle, markedsføre idrætsforeningernes og gennemføre idrætstilbud til folkeskole-, fri- og privatskoleelever, således at alle unge i kommunen via medlemsskaber i idrætsforeningerne kan tilegne sig kropslig dannelse, demokratisk dannelse, sunde livsstile og sociale kompetencer.

Interesse i følgende udvalg: Idrætspolitisk udvalg – Finansudvalg – Strategi & Strukturudvalg- Medie&Foreningskonsulentudvalg – Bygge og anlægsudvalg – Udvalget for selvejende Haller – Kursuscenter udvalg.