SIKO’s Repræsentantskabsmøde

Vores rep. møde blev afviklet med 40 deltagere tirsdag d. 29/3. Alt blev godkendt uden kommentarer fra de fremmødte. Henrik Schmidt blev genvalgt som formand for 2 år.

Der var også genvalg til bestyrelsen for Carina Andersen, Jimmy Andersen og Verner Engelbæk. Desuden blev Kim Jensen fra Odense Sportscentrum nyvalgt.

Efter selve mødet  var der to inspirerende oplæg fra hhv. Rådmand Jane Jegind og projektleder Søs  Bondo fra projekt Gadeidræt. Begge indlæg kommer på hjemmesiden snarest.