Fortsat fokus på idrætspolitikken

På bestyrelseskonferencen d. 16/1 arbejdede den samlede bestyrelse en hel dag med temaet : ”SIKO i fremtiden”.
Der kom en lang række gode forslag på banen, som strategi og strukturudvalget nu skal arbejde videre med.

Imidlertid var der enighed om at der fortsat skal være fokus på det idrætspolitiske område. Desuden skal vores synlighed øges. Vi vil senere formidle bestyrelsens beslutninger på baggrund af drøftelserne på konferencen.