SIKO har holdt møder med alle partier i Odense Byråd

Konstruktiv dialog og visioner har præget de idrætspolitiske møder.

Spændende budgetforhandlinger venter lige om hjørnet.

I vores kontinuerlige indsats for at optimere vilkårene for
foreningsidrætten i Odense har vi nu gennemført dialogmøder med
alle politiske partier i byrådet.
Dialogen har været præget af positive samtaler omkring mulige
konstruktive og fremadrettede løsninger for idrætsforeningerne og
borgerne i Odense.
Formand Henrik Schmidt, næstformand Hans Ole Andersen og
sekretariatsleder Preben Rasmussen har deltaget i møderne.
Fra SIKO`s side har vi fremført flg. synspunkter:

. Behovet for en annekshal til Sct. Jørgens hallen på Østerbro
. Eliminering af de forslåede besparelser på Idrætspuljen
. Eliminering af de foreslåede besparelser på aktivitetstilskuddet til pensionister.

. Etablering af en sundhedspulje til igangsætning af en målrettet idrætsindsats for svage målgrupper.
. Et forhøjet tilskud til SIKO.

Alle partier har lyttet meget opmærksomt på vores argumenter i
forhold til disse områder.
Endelig har alle partier haft mulighed for at komme med deres bud på forventninger til SIKO og idrætsforeningerne.
Nu ser vi frem til at politikerne vil omsætte drøftelserne til handling når budgetforhandlingerne starter og ikke mindst når det endelige budget skal vedtages midt i oktober.

SIKO og medlemsforeningerne har hårdt brug for en bred politisk opbakning. Til gengæld lover vi at vi fortsat vil arbejde hårdt for at Odense bliver en endnu bedre idrætsby.

Odenseanerne har brug for nogle velfungerende idrætsforeninger.
SIKO udgør en væsentlig del af rammevilkårene for at vi fortsat kan opretholde og videreudvikle disse foreninger.
Fra nu af vil vi løbende informere alle medlemsforeninger om udviklingen på området, ligesom vi konstant vil være på mærkerne overfor politikerne.