Budgetforlig med blandede bolsjer

2019 Budgetforlig med blandede bolsjer

5.5 mio. til en ny hal på Østerbro og Idrætspuljen blev redet på målstregen.

Torsdag d. 10 oktober blev et flertal i Odense Byråd enige om budgetforliget for 2020. Lad os starte med de positive resultater for foreningsidrætten i Odense:

Først og fremmest er vi meget glade for at der blev bevilget 15.5 mio. kr til en ny hal ved Sct. Jørgens hallen på Østerbro. Både Stjernen og SIKO har arbejdet hårdt for at få denne bevilling på plads. Det er nu lykkedes og der er nu skabt et godt grundlag for at lokalområdet har fået optimale muligheder for at skaffe de nødvendige fondsmidler til etablering af hallen.
Et stort tillykke til Stjernen og de øvrige foreninger.

Det lykkedes desuden at redde Idrætspuljen på målstregen ! Der var lagt op til en markant besparelse på 1 mio. på denne succesfulde pulje, der benyttes flittigt af vores foreninger.
På møderne med partierne har vi arbejdet hårdt for at eliminere denne besparelse. Det er derfor meget tilfredsstillende at forligspartierne besluttede at opretholde de 2. 5 mio pr. år til puljen.

I forligsteksten er der desuden beskrevet 2 nye puljer, der kan blive til gavn for vores foreninger, dels en frivillighedspulje, dels en pulje til etablering af forpligtende partnerskaber med lokalområderne. Begge puljer er på kr. 10 mio. pr år. Vi ser frem til at modtage yderligere information om dette. Derefter vil vi informere alle medlemsforeninger om mulighederne for at igangsætte nye initiativer med midler fra disse puljer.

De vedtagede besparelser på området
Desværre lykkedes det ikke at overbevise politikerne om en anden besparelsesmodel i forhold til den ønskede omprioritering til velfærd.
Forligspartierne har derfor valgt at opretholde flg. besparelser på foreningsområdet til effektuering fra 2020:

. Ingen prisfremskrivning på tilskuddet til Selvejende haller.
. Centralisering af driften af de grønne områder.
. Bortfald af aktivitetstilskuddet til pensionister.
. Servicetilpasning i Fritid og Kultur: Bortfald af:
. Tilskuddet til arrangementer
. Tilskuddet til Odense Elite College
. Tilskuddet til foreningers deltagelse i internationale turneringer
. Tilskud til talentudvikling
. Tilpasning af administrationen i Fritid og Eliteidræt
. Reduktion på Eliteidrætsområdet
. Ingen livreddere til foreningssvømning
. Reduktion af Bydelspuljen med 5 mio. i 2020 og 2,5 mio. i 2021.

I SIKO har vi argumenteret for en anden besparelsesmodel, nemlig at den samlede besparelse på foreningsområdet blev spredt ud på samtlige udgiftsposter.
Hermed ville effekten for de enkelte områder blive minimeret og alle ville komme til at løfte i flok. Den samlede effekt ville være identisk med det der er besluttet.
Nu rammes enkeltområder meget hårdt og uretfærdigt, blandt andet de foreninger, der har mange aktiviteter for de ældre borgere.

Opsummerende konklusioner i forhold til budgettet
Vores idrætspolitiske indsats har haft en meget positiv effekt i forhold til bevillingerne til hallen på Østerbro og Idrætspuljen. Ud af en samlet besparelse på 75 mio. i By og Kultur skal der spares 7-8 mio på foreningsområdet, hvoraf en væsentlig del vedrører administrative besparelser.
Hvis politikerne havde fulgt vores forslag om at man skulle have smurt med den brede pensel ville vi kunne udtrykke en større tilfredshed med resultatet.
Imidlertid er behovet for en vedvarende, ihærdig og velkvalificeret indsats på det idrætspolitiske område endnu en gang blevet dokumenteret.

Vi fortsætter dette arbejde.