Reminder omkring Webinar i dag kl 15.00 samt hjælpepuljer gratis hjælp til Conventus

Fra Dorte Ankjær Nielsen, Fritid og folkeoplysning By og Kulturforvaltning, har Siko modtaget understående oplysninger

 

Der sker rigtig meget på folkeoplysningsområdet lige pt. I denne mail vil jeg forsøge at samle op på det mest vigtige.

 1. Nedlukning af fritids- og idrætsfaciliteter
 2. Indbydelse til webinar
 3. Info om generalforsamling
 4. Oversigt over hjælpepakker for foreninger og aftenskoler
 5. Akutpuljer – aktiviteter for særlige målgrupper
 6. Kursustilbud
 1. Nedlukning af fritids- og idrætsfaciliter.

Mandag den 6. april 2020 forlængede statsministeren nedlukningen af fritids- og idrætsfaciliteterne foreløbig til 10. maj 2020. Det betyder, at der ikke må afvikles foreningsaktiviteter på kommunale idræts- og fritidsfaciliteter. Det gælder både udendørs og indendørs. Odense Kommune opfordrer i lighed med DIF og DGI (og andre foreningsorganisationer) ligeledes foreninger i private lokaler og med private udendørsfaciliteter til at følge de kommunale retningslinjer. Derfor opfordrer vi til, at alle foreninger i Odense følger myndighedernes anbefalinger om at aflyse alle ikke-nødvendige aktiviteter.

 1. Indbydelse til webinar.

Der afholdes to webinar i den kommende uge.

Aftenskoler – Tidspunkt: onsdag den 22/4 kl. 0900-1030
Folkeoplysende foreninger – Tidspunkt: torsdag den 23/4 kl. 1500-1630

Se vedhæftet invitationer.

 1. Generalforsamlingen kan udsættes, men ikke aflyses i 2020

Generalforsamlingen kan udsættes, men ikke aflyses. Det er vigtigt, at vedtægten skal overholdes ift. frist for indkaldelse, valg af bestyrelsesmedlemmer, godkendelse af regnskab m.m.

Generalforsamlinger kan kun afvikles digitalt, hvis muligheden for det er skrevet ind i vedtægten.

Pulje Målgruppe Kriterier Hvem fordeler tilskud
50 mio. kr. til foreningsområdet Idræts- og spejderforeninger der er hårdt ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyst mindre arrangementer DIF 23 mio. kr., DGI 21 mio. kr., Firmaidrætten 3,5 mio. kr. DUF 2,5 mio. kr. øremærket spejderne* Er under udarbejdelse. Følg med på organisationernes hjemmeside. Organisationerne, der har fået tildelt midlerne, så følg med på deres hjemmesider.
Kompensation til selvejende kulturinstitutioner, foreninger m.v. Selvejende institutioner, foreninger, organisationer mv. på Kulturministeriets område, der modtager mere end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud. Puljen kan søges, hvis mere end 50% af driftsudgifterne dækkes af offentlige tilskud. Hvis de offentlige tilskud er under 50% skal der søges via Erhvervsstyrelsen. Reglerne er de samme. Der kan søges om kompensation for faste omkostninger samt for lønudgifter til fast personale Slots- og Kulturstyrelsen fordeler tilskud, hvis det offentlige dækker mere end 50% af driftsudgifterne, Erhvervsstyrelsen fordeler tilskud, hvis det offentlige tilskud er under 50%.

Læs mere her https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Faktaark_om_annullering_af_50_pct.pdf

Kompensation til aftenskoler Aftenskoler (højskoler og folkeuniversiteter) Aftenskoler kan søge om kompensation for op til 90% af den tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020 som følge af COVID-19. Der kan ikke kompenseres for tabt deltagerbetaling udover de faktiske afholdte udgifter. Slots- og Kulturstyrelsen. Der er ikke åben for ansøgning endnu.
Aflyst eller udskudt større arrangement Alle Der kan søges om kompensation for arrangementer i perioden 6. marts til 9. juni 2020. Over 1.000 deltagere eller 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet særlige risikogrupper (ældre over 80 år, gravide, kroniske syge) Erhvervsstyrelsen

Der er ikke åben for ansøgning for perioden 1. april til 9. juni 2020 endnu.

Tilskud fra Odense Kommune Folkeoplysende foreninger og aftenskoler De kommunale tilskud udbetales uanset om aktiviteterne gennemføres. Der er ikke ændringer i kriterierne ifht. de almindelige ansøgningskriterier.
Der er mulighed for at få tilskud forudbetalt for at hjælpe på likviditeten, betaling af gebyr kan udskydes, afregning af tilskud for 2019 kan gennemføres, selv om regnskabet ikke er godkendt på generalforsamling.
Fritid og Folkeoplysning.

Hvis der er spørgsmål så tag kontakt til den medarbejder, der udbetaler tilskud til foreningen.

 1. Akutpuljer – aktiviteter for særlige målgrupper.

Odense Kommunes akutpulje ifbm. Covid19
Odense Kommune har oprettet en akutpulje målrettet frivillige foreninger, der sikrer fællesskaber under den aktuelle COVID-19-situation.

Med puljen gives en hjælpende hånd til de frivillige kræfter, så de i denne ekstraordinære situation kan hjælpe de børn og ældre, der er hårdest ramt af situationen. Puljen støtter op om, at Odense bliver rigere på frivillige kræfter – kræfter der vil det fælles bedste, mens vi er hver for sig.

Der er ansøgningsfrist onsdag den 22. april 2020. To ansøgningsfrister er overstået.

Læs mere om puljen og ansøgning her https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-og-stoette/ansoegning-til-akutpuljen-covid-19

TrygFondens Akutpulje ifbm. Covid19
TrygFondens akutpulje – https://www.tryghed.dk/

TrygFonden har afsat 50 mio. kr. til indsatser, der skal hjælpe særligt udsatte mennesker under coronakrisen – eller dem, der pludselig oplever at få deres liv vendt på hovedet, fordi de eksempelvis er kronisk syge eller kæmper med konsekvenserne af at være isoleret i eget hjem.

Der etableres en social akutpulje på 30 mio. kr., der kan søges af organisationer, foreninger og civilsamfundsaktører, der i forbindelse med den akutte situation i Danmark har eller påtænker at iværksætte særlige initiativer for at afbøde krisens konsekvenser for de udsatte og mest sårbare grupper i samfundet.

Herudover etableres en akutpulje på 20 mio. kr., der målrettes socialøkonomiske virksomheder og virksomheder med socialt ansvar som et bærende element i forretningsgrundlaget.

Ambitionen er i fællesskab med lokale aktører i hele landet at hjælpe de udsatte grupper igennem den kommende tid, hvor nedlukningen af Danmark afskærer dem fra fællesskabet og mange af de støttende tilbud og aktiviteter, som holder sammen på deres hverdag.
Læs mere om, hvordan midlerne ansøges og ansøg på www.tryghed.dk

Hvis der har spørgsmål til denne pulje, er I velkomne til at ringe til Trygfonden alle hverdage på 70 10 42 42 mellem kl. 10-14 eller til at skrive på akutpulje@trygfonden.dk.

 1. Kursustilbud.

Nyt tilbud – Conventus onlinekurser

Fritid og Folkeoplysning tilbyder sammen med SJ Hjælp fra ForeningsVærkstedet som noget nyt Conventus-online kurser. Sidder du derhjemme, og har brug for lidt viden om systemet eller vil i gang, så kan du tilmelde dig.

Vi tilbyder også et online finanskursus i april.

Link til tilmelding: https://www.conventuskurser.dk/tilmelding-kurser-ok/

Datoerne for kurserne er:
Online introkursus den 21.04. kl. 18-20
Online finanskursus den 24.04 kl. 16-18

Hvis du i øvrigt vil se, hvad vi tilbyder af hjælp til at komme i gang med Conventus, så se på vedhæftede materiale.

Webinar. Byens foreningsliv under Coronakrisen

Foreningshjælp til Conventus