Odense kommune inviterer til 2 onlinemøder

Vi beklager at links i forrige nyhedsbrev ikke virker, så vi prøver lige en gang mere.

Odense Kommune har nu inviteret til 2 onlinemøder for idrætsforeningerne i Odense. Det ene handler om den generelle vedligeholdelse, det andet om etablering af nye kunstgræsbaner.

Hermed udsendte invitation fra kommunen

Tilmelding kan ske gennem ovenstående link.
Grundet kapacitetsbegrænsning kan der maksimalt tilmeldes én person pr. forening.
Mødet optages og vil kunne ses efterfølgende. De tilmeldte vil forud for mødet få tilsendt et link, der giver adgang til mødet.

Følgende vil være på dagsordenen til mødet:
. Hvordan kan vi gøre vedligeholdet af de kommunale bygninger bedre for jer som brugere?
. Hvad er potentialet i en større og stærkere 2:1-pulje? Skal vi gå nye veje, der kommer det samlede fritidsområde til gavn på en anden måde end at styrke 2:1- puljen?

Med Venlig Hilsen
På vegne af Odense Byråd
Peter Rahbæk Juel
Borgmester