Nye muligheder for at udvikle foreningsidrætten.

Med vedtagelsen af velfærdsplanen har Odense Kommune afsat betydelige økonomiske ressourcer til udvikling af lokalområderne i Odense. 500 mio. til skolerne, det samme til daginstitutionerne, 125 til lokalområderne generelt og 95 mio. til idrætsfaciliteter.

Renoveringsbehovet i forhold til idrætsfaciliteter overstiger det afsatte beløb. Skal der desuden moderniseres og måske endda nyetableres idrætsfaciliteter er vi derfor nødt til at kigge på helheden i lokalområdet.

Idrætsforeningerne har nu muligheden for at gribe udviklingshandsken og etablere sig som lokalbefolkningens foretrukne udfoldelsessted når det handler om fysisk aktivitet, bevægelse for alle og folkesundhed.

Der er nu gode muligheder for at etablere samarbejde med skoler, daginstitutioner og øvrige aktører i lokalområdet så man kan skabe rammerne for idræt for alle.
Idræt fra vugge til krukke !!

Idrætsforeningerne har allerede godt fat i en stor del af befolkningen, idet 60 % af borgerne dyrker idræt i en forening. De kendte idrætsgrene tiltrækker stadig rigtig mange.
Men breddeidrætselastikken kan godt strækkes mere ud.
Nu bliver der mulighed for at vi også kan etablere tilbud til de børn og unge, der ikke nødvendigvis vil træne 2 gange om ugen og spille kamp i weekenden, men som bare vil bruge bolden som verdens bedste legeredskab.
Nu skal vi have de sundhedshungrende kvinder med , alle dem der efterspørger kvalificeret træning i nogle moderne rammer.
Nu skal vi have børnefamilierne med til familieidræt hver lørdag .

Igennem samarbejdet med skoler og institutioner kan der etableres nogle nye bevægelseslokaler til disse aktiviteter. Så kan børnene og de ældre bruge de samme lokaler i dagtimerne.
Lokalerne kan bygges tæt på de eksisterende haller, så der skabes en synergi og livsglæde i lokalområdets samlingssted. Her kan mange glade borgere samles i en bevægelsesarena, der er præget af fællesskab, dynamik, dygtige instruktører,  engagerede ledere og fleksible aktivitetsmuligheder.
I SIKO ser vi frem til at være aktive medspillere i videreudviklingen af stærke lokale fællesskaber med den demokratiske foreningsidræt som en af de vigtigste aktører.

Med sportslig hilsen
Formand Henrik Schmidt og sekretariatsleder Preben Rasmussen

Husk repræsentantskabsmødet
Tirsdag d. 17/11 kl. 19.00 i PUCKEN, Møllemarksvej 75, 5200 Odense V.