Marts 2020-1 Repræsentantskabsmøde – kom og gør din indflydelse gældende!

SIKO afholder repræsentantskabsmøde

Tirsdag 31. marts 2020 kl. 19.00 i Pucken Møllemarksvej 75, 5200 Odense V

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning (den muntlige)

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Kassereren fremlægger budget til godkendelse

5. Ingen indkomne forslag.

6. Valg.
Formand Henrik Schmidt (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Pernille R. Egdal (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Michael Mai (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Jimmy Andersen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Carina Andersen (modtager ikke genvalg)

Valg af 2 suppleanter for et år af gangen.
1 registreret revisor(1år) = PK Revision
1 folkevalgt revisor (2 år) Hanne Clemmensen (modtager genvalg)
1 revisorsuppleant (1 år) Arne Christensen (modtager genvalg)

7. Eventuelt

Mødet afsluttes med et indlæg fra rådmand Jane Jegind.

Skriftlig beretning findes vedhæftet her.
Regnskab findes vedhæftet her.
Budget findes vedhæftet her.

Tilmelding til repræsentantskabsmødet senest 24/3 på tlf. 66148625 eller siko@siko.dk.

Med sportslig hilsen
SIKO