Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 31/3 kl. 19.00

Vi indkalder hermed til repræsentantskabsmøde. Mødet afholdes: Tirsdag d. 31/3 kl. 19.00

Dagsorden i henhold til vedtægter.
Forslag, der ønskes behandlet på rep. mødet skal være sekretariatet i hænde senest d. 3/3 2020.


Afviklingssted: Pucken, Møllemarks vej 75, 5000 Odense C.

Pucken

Dagsorden, årsberetning, regnskab, budget samt indkomne forslag er
tilgængeligt for foreningerne på hjemmesiden senest d. 17/3.

Med sportslig hilsen
SIKO