Kæmpe behov for kursuspulje til idrætsforeningerne

September 2021-6 Synspunkt

Kæmpe behov for kursuspulje til idrætsforeningerne

I en netop fremlagt rapport om danskernes bevægelsesvaner bliver det, ganske korrekt, fremhævet at idrætsfaciliteter ikke i sig selv er en garanti for at man tiltrække et stort antal idrætsaktive i et givent lokalområde.
Andre faktorer spiller afgørende ind.                                                    
Først og fremmest peges der på det idrætsmiljø der tilbydes.
 

Her udgør lederkvalifikationer og ikke mindst instruktørkvalifikationer de helt åbenlyse faktorer for om der kan tiltrækkes et bredt udsnit af lokalbefolkningen til sunde og fællesskabsdannende aktiviteter.

Den gode træner, der har de nødvendige idrætsfaglige og ikke mindst de almene idrætspædagogiske kvalifikationer, der skal til for at alles behov i forhold til udvikling, tryghed og fællesskab,  kan realiseres.
Det er ham eller hende der skal være der for at både børn,unge, voksne og ældre kan tiltrækkes og fastholdes i et positivt idrætsmiljø.

Derfor har SIKO foreslået at der etableres en kursuspulje I Odense i forbindelse med det kommende budget.

Behovet for denne pulje er massivt. De flest foreninger råder ikke selv over de nødvendige midler til kursusudgifterne. Den enkelte instruktør får ofte ingen anden honorering end selve glæden ved det frivillige arbejde.
Behovet for kompetenceudvikling er også stort, idet idrætsudøvernes behov forandres meget hurtigt. Desuden melder der sig andre deltagergrupper under fanerne, hvis trænerne også råder over nogle almene menneskelige kvalifikationer.
Skal vi have de ressourcesvage grupper med, er der behov for en markant udvikling af idrætspædagogikken.

Vi ser derfor frem til at politikerne i Byrådet kan se fornuften i denne investering som indeholder positive effekter for trænerne, deltagerne, byen og foreningerne.