Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Der indkaldes hermed til
SIKOs repræsentantskabsmøde
Tirsdag 26/3 kl. 19.00
Sted: B1909

(Gillestedvej 12, 5240 Odense NØ)

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før.

Den specificerede dagsorden, årsberetning, det reviderede regnskab samt indkomne forslag udsendes senest 2 uger før.

Vi mangler 2 nye bestyrelsesmedlemmer
På det kommende repræsentantskabmøde skal vi have valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Hvis I har kendskab til nogle idrætsledere eller idrætsinteresserede, der kunne tænke sig at blive en del af en særdeles dynamisk og indflydelsesrig organisation, er det nu I skal slå til.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i bestyrelsen.

Med sportslig hilsen
SIKO