Grønt møde

Onsdag den 20. marts 2019, kl. 19.00 – 21.00

Årets møde afholdes i B67´s klubhus, Carlsen-Skiødts Vej 37, 5220 Odense

Dagsorden

  • Velkomst og præsentation, samt velkommen til ny medarbejder Lasse Filsø.
  • Kort tilbageblik på 2018 
  • Tørke og vanding af baner.
  • Hvad bringer 2019 (nyt nøglesystem).
  • Eventuelt.

Pause

Temapunkt med Troels Beck:
Hvordan får vi i fællesskab de bedste baner, med de ressourcer vi har.

På mødet deltager Fritid og Eliteidræt, SIKO og DBU Fyn.
Der bliver serveret en øl eller vand, samt kaffe og kage. Hver klub kan deltage med max. 2 personer.

Tilmelding senest fredag den 15. marts 2019, på:

https://www.odense.dk/brug-byen/foreningsliv-og-frivillighed/samarbejde-mellem-frivillige-og-kommunen/foreningspakken/kurser/tilmelding-til-kurser

klik på Grønt møde – klik på tilmeld og udfyld.

Venlig hilsen Christina Hoff Fritid og Eliteidræt