Hør mere om de puljer, du kan søge, når du bor i Odense Kommune.

Kom og hør mere om de puljer,
du kan søge, når du bor i
Odense Kommune.
 
Du kan også høre mere om, hvordan du som frivillig kan
komme i gang med din idé, når du ser at ressourcer kan
være andet end penge.
 
Puljens Dag 2018 er arrangeret af Center for Civilsamfund.
Vi arbejder ud fra kommunens Civilsamfundsstrategi
Fællesskaber, der favner:
Det skal være nemt for alle at
have et aktivt liv og indgå i meningsfulde fællesskaber.
Nemt at være frivillig:
 
Center for Civilsamfund tilbyder én samlet indgang for frivillige og foreninger,
En kommune i øjenhøjde:
Odense Kommune har en forståelse for, at frivillighed er drevet af engagement og mening, derfor vil vi gerne møde frivillige og foreninger der, hvor de er.
 

https://www.odense.dk/centerforcivilsamfund