13, 5 mio, til foreningsidrætten i Odense

Bredt budgetforlig i Odense :

13, 5 mio, til foreningsidrætten i Odense.

På baggrund af det netop vedtagede budgetforlig mellem samtlige partier i
Byrådet er det nu meget tilfredsstillende at der er afsat flg. beløb til fordel
for den organiserede foreningsidræt i Odense :
 6 mio til renovering af kommunale klubhuse mv.
 3 mio til nye bander i ishockeyhallen.
 3 mio til svømmehallen i Højme.
 1 mio. ekstra til 2.1 puljen.
 0,5 mio. til HCA marathon.
 Afsøgning af løsningsmulighed for ny hal på Østerbro.

I SIKO har vi arbejdet ihærdigt med disse områder siden juni, hvor vi
indledte møderne med samtlige politiske partier.
Vi er derfor meget glade for de opnåede resultater, som betyder en
væsentlig forbedring af idrætsforeningernes rammevilkår i Odense.
Desværre lykkedes det ikke at få vores driftstilskud tilbage.
Idrætspuljen mistede desværre den mio. der blev bevilget sidste år.
Vi vil stadig kæmpe for disse områder, ligesom vi fortsat vil kæmpe for
yderligere renoverings/moderniseringsmidler til foreningsfaciliteterne.
Der er stadig masser af idrætspolitiske opgaver.