Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde:
Torsdag d. 30/3 kl. 19.00. ( Sted meddeles senere )

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødet afholdes.

Dagsorden, årsberetning, det reviderede regnskab samt indkomne forslag er tilgængeligt  for forening