Tilbud om kurser i konflikthåndtering – Det er gratis

Trænere, ledere og undervisere i foreningslivet oplever i stigende grad konflikter blandt deltagere, konflikter
der kan være ødelæggende for aktiviteten. Konflikter kan opstå pga. af mange forskellige faktorer f.eks.
deltagere med forskellig baggrund, psykiske udfordringer, forskellige forventninger eller af helt andre
årsager.
Der er en udbredt usikkerhed og mangel på viden og værktøjer til at tackle sådanne konflikter.
Derfor har BUS, SIKO og DOF Paarup Aftenskole i samarbejde søgt og fået tildelt midler til kurser i
konflikthåndtering fra Odense Kommunes udviklingspulje.
Kurserne er gratis og for alle trænere, ledere og undervisere i Odenses foreninger og aftenskoler.
Vi håber at rigtig mange vil deltage i kurserne til gavn for et bedre foreningsliv for alle.
Vi beder derfor om at I videresender det gode budskab med vedhæftede kursusbeskrivelse og orientering
om tilmelding til alle relevante i Jeres forening eller aftenskole.
Bemærk at det første kursus allerede er 26/5.

Det er afgørende, at du er bevidst om dine egne styrker og begrænsninger – såvel følelsesmæssigt som
intellektuelt, når du vil være god til at håndtere konflikter. Det er også vigtigt, at du får viden om og overblik
over, hvordan uenigheder kan optrappe til konflikter, hvis ikke vi griber ind på en hensigtsmæssig måde.
Derfor skal du kende forskellige redskaber til at nedtrappe konflikter.
Du får viden om
. Hvad er en konflikt?
. Hjernens dagsorden, når vi er pressede
. Konfliktgrupper og konflikttyper
. Konflikttrappen
. Kommunikation – optrappende og neddæmpende sprog – og kropssprogets betydning
. GIRAF-sprog og modellen – tal med autoritet og empati
.Konfliktreaktioner – test dig selv

Vi tager udgangspunkt i jeres erfaringer, så når vi laver – mange – øvelser, er det jeres konflikter, vi prøver at håndtere.
De 14 dage mellem kursusdagene kan I bruge til at øve jer på lige de situationer, som er svære for jer at håndtere i dagligdagen.
På den sidste kursusdag taler vi om, hvad I har erfaret, der virker – og hvad der ikke virker. Og vi hjælpes ad
med, at I hver især starter på at udvikle jeres egen ”manual” til konflikthåndtering, som er brugbar netop for jer.
Underviser er Cand. Mag. Anette Ingemann Kirkegaard, som har 15 års erfaring med at undervise i kommunikation og konflikthåndtering.

Kursus 1: Onsdage 26/5 og 9/6 2021 kl. 17.00-21.35
Kursus 2: Lørdage 12/6 og 26/6 2021 kl. 10.00-14.35
Kursus 3: Lørdag 7/8 og 21/8 2021 kl. 10.00-14.35
Kursus 4: Tirsdage 7/9 og 21/9 2021 kl. 17.00-21.35
Kursus 5: Tirsdage 12/10 og 26/10 2021 kl. 17.00-21.35
Kursus 6: Lørdage 13/11 og 27/11 2021 kl. 10.00-14.35
Kursus 7: Lørdage 15/1 pg 29/1 2022 kl. 10.00-14.35
Kursus 8: Tirsdag 8/2 og 22/2 2022 kl. 17.00-21.35

Kurserne er gratis
Sted: DOF Paarup Aftenskole, Pakhusgården 18, 5000 Odense C. Hvis I er nok deltagere til et kursus fra
samme forening, kan kurset evt. afholdes i Jeres egne lokaler.
Tilmelding og yderligere oplysninger: DOF Paarup Aftenskole, info@paarupaftenskole.dk, 66 13 00 82
Ved tilmelding bedes du oplyse på hvilket af kurserne du gerne vil deltage, hvilken forening/aftenskole du er
tilknyttet, dit navn, adresse, tlf.nr. og e-mail.