Politikerne har nu muligheden for at prioritere idrætsforeningerne

Politikerne har nu muligheden for at prioritere idrætsforeningerne

I SIKO har vi nu været igennem den årlige møderække med de beslutningstagende politikere i alle partier i Odense Byråd. Møderne har igen været præget af en særdeles konstruktiv dialog, hvor begge parter har haft mulighed for at fremlægge og drøfte forskellige temaer.

Fra SIKO´s side har vi fremlagt nogle konkrete indsatsområder.

Først og fremmest har vi argumenteret for at der bevilges anlægsmidler til nye idrætsfaciliteter  i Odense. Moderne idrætsfaciliteter er i høj grad med til at tiltrække og fastholde ressourcestærke familier til og i byen.

Der foreligger et stort antal velbeskrevne idrætsprojekter, hvor idrætsforeningerne har udarbejdet og beskrevet behovet for nye faciliteter i det pågældende område. Vi har argumenteret for at de nye anlæg bør bevilges ud fra nogle objektive kriterier som dækningsgrad og fremtidsperspektiver for den pågældende bydel. F.eks er der 14.000 borgere pr. idrætshal i centrum, hvor gennemsnittet i Odense som helhed ligger på 4000. Der er således al mulig grund til at der bevilges de nødvendige  midler til en annekshal til Sct. Jørgens hallen. Imidlertid skal dette ikke afholde politikerne fra at bevilge midler til de anbefalelsesværdige projekter i forstadsområderne i Odense.

I SIKO følger vi i øvrigt vores 10 års plan, hvor kompetenceudvikling af de frivillige trænere og ledere er et prioriteret område.

Derfor foreslår vi politikerne at der afsættes et millionbeløb til en kursuspulje, hvor idrætsforeningerne kan søge tilskud til den nødvendige kompetenceudvikling af deres trænere. Som træner for børn og unge mødes man konstant af nye udfordringer, både i forhold til de faglige kompetencer indenfor den enkelte idrætsgren og i forhold til de generelle idrætspædagogiske metoder.

Endelig har vi plæderet for at de allerede etablerede puljer, nemlig sundhedspuljen og idrætspuljen, der begge kan karakteriseres som veritable succeser til fordel for idrætsforeningerne og byen, skal forøges med kr. 1. mio.

Vi ser nu frem til at politikerne kan finde sammen om en realisering af disse ønsker. Det ser ud til der er et rimeligt økonomisk råderum, hvor der kan prioriteres. De frivillige idrætsforeninger med SIKO i spidsen bør tilgodeses. Vi glæder os til den fortsatte dialog og ikke mindst drøftelserne i forbindelse med budgetforhandlingerne.