OBS til de politiske partier i Odense Byråd

OBS til de politiske partier i Odense Byråd

Hvad sker der nu efter de 2 onlinemøder?

SIKO har nu sendt opfølgningsbrev til alle de politiske partier i Odense Byråd

  • Udover de ønsker/ behov, som idrætsforeningerne har fremsendt i forbindelse med de 2 online møder er der allerede en række beskrevne projekter. Disse projekter fremgår af vores idrætspolitiske oplæg. (Link se side  5 og 6) Disse projekter bør medtænkes i processen.
  • Den aktuelle proces, hvor foreningerne har skullet nytænke og fremlægge visioner, har været meget hurtig. Vi har forståelse for at der er et behov for at der bliver truffet nogle beslutninger, men det er frivillige ledere, der skal samarbejdes med. Der bliver derfor et stort behov for at foreningerne også i 2021 kan tilkendegive og synliggøre deres behov og ønsker.
  • Vi skal desuden opfordre til at By og kultur involveres i denne proces, både i forhold til det administrative og politiske system. Her er der en detaljeret faglig viden, som bør udnyttes konstruktivt. 
  • Vi skal desuden opfordre til at By og kultur involveres i denne proces, både i forhold til det administrative og politiske system. Her er der en detaljeret faglig viden, som bør udnyttes konstruktivt. 

 

  • Det er vigtigt at der en bred politisk opbakning til beslutningerne.
  • I forhold til kunstgræsbanerne skal vi henvise til vores oplæg, som blev udleveret på vores møder op til budgetforliget september 2020. (Link side 9 og 10) Her har vi argumenteret for de objektive kriterier, der bør ligge til grund for placeringerne af de 5 baner. Renovering af banerne i Næsby, B1909, TPI og Hjallese bør indgå.
  • Som vi allerede har anført dækker de afsatte midler kun en brøkdel af behovene i de odenseanske idrætsforeninger. Vi ser frem til den fortsatte proces, idet vi opfordrer alle interessenter til at medtænke idrætsforeningerne når de afsatte midler til lokalområderne, skolerne, daginstitutionerne og ældreområdet skal fordeles.

 

Mvh Henrik Schmidt SIKO