Målstregen nærmer sig!! Bliver Odenses idrætsforeninger prioriteret i slutspurten??

Målstregen nærmer sig!!
Bliver Odenses idrætsforeninger prioriteret i slutspurten?? 

Og vil politikerne tilgodese de frivillige ledere i idrætsforeningerne?idrætsforeningerne?

Idrætsforeningernes organisation SIKO har fremlagt en 10 års plan for politikerne.

Kære Politikere
Nu har I chancen for at prioritere denne så odenseanerne får markant forbedrede muligheder for at dyrke idræt i en af de 220 medlemsforeninger.

Vi skal have gjort noget ved de kommunale faciliteter.
Vi skal have nogle nye moderne idrætscentre.
Vi skal have focus på idrætsforeningernes muligheder
for at spille aktivt med på sundhedsområdet.

SIKO har fremlagt en samlet plan for dette.
Den kan ses her.

Vi ønsker Jer alle nogle gode budgetforhandlinger.
Vi holder øje med Jer og ser frem til et positivt resultat.

DBU-Fyn og SIKO er enige om ønsker for kunstgræsplæner

Som supplement til det allerede fremsendte og fremlagte materiale vedr. etablering af kunstgræsbaner I Odense skal vi hermed tilkendegive flg:

SIKO og DBU Fyn har en kontinuerlig dialog om de idrætspolitiske ønsker, herunder også om etableringen af kunstgræsbaner i Odense.

Organisationerne er enige om at der, dels er et stort behov for nye kunstgræsbaner I Odense, dels er behov for midler til renovering af de nedslidte baner.
Endelig er der også behov for at kommunen som udgangspunkt overtager driften af banerne.

 

DBU Fyn ønsker for nuværende ikke at pege på specifikke placeringer af baner på et uoplyst grundlag. DBU Fyn ønsker at der iværksættes en grundig analyse af  behovet i kommunen med involvering af klubberne samt brug af de faktuelle tal vi kender omkring”kundegrundlaget”, der både kan være klubber, medlemmer, folkegrundlag og skoler Jf, de objektive kriterier, der fremgår af det udsendte notat fra SIKO. Det er for DBU Fyn vigtigt, at sådanne beslutninger træffes på et så oplyst grundlag som muligt til gavn for alle interessenter.  DBU Fyn er enige i, at der godt kan placeres baner i de 4 nævnte distrikter, men hvor, bør som nævnt undersøges nøjere. DBU Fyn deltager gerne i faciliteringen af en sådan behovsanalyse sammen med kommunens medarbejdere.

Desuden ønsker DBU Fyn at beslutningen om etablering af en ny kunstgræsbane i Syd/ Sydøst udskydes til der er en afklaring om hele Danmarks fodboldcenter på SDU.

DBU Fyn skal derfor ud fra ovenstående oplyse, at DBU Fyn for nuværende ikke ønsker at pege på nogle specifikke placeringssteder for kunstgræsbaner i Odense, og kan derfor ikke stå inde for helheden i det udsendte notat.  

SIKO står fortsat bag det fremlagte materiale.

Som det fremgår fremhæver begge organisationer fortsat det store behov for disse omfattende investeringer i kunstgræsbanerne.

Med venlig hilsen
SIKO
Henrik Schmidt

DBU, Fyn
Bjarne Christensen