Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Torsdag d. 2/9 2021 kl. 19.00

Vi indkalder hermed til repræsentantskabsmøde. Mødet afholdes:

 Torsdag d. 2/9 2021 kl. 19.00   Sted: Pucken Møllemarksvej 75, 5200 Odense V.

 Dagsorden i henhold til vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet på rep. møde
skal være sekretariatet i hænde senest torsdag d. 5/8 2021.
Mail: siko@siko.dk

Den endelige dagsorden, beretning, regnskab og budget kan ses på hjemmesiden senest torsdag d. 19/8.

Med sportslig hilsen

SIKO