Henrik Schmidts mundtlige beretning 2017

Her er Henrik Smidts noter til den mundtlige beretning ved repræsentantskabsmøde 21.03.2017.

 VELKOMST:

 1. REPRÆS. FOR SIKO´S MEDLEMSFORENINGER
 2. RÅDMAND JANE JEGIND
 3. ANSATTE I KULTUR OG FRITID
 4. SIKO´S SAMARBEJDS PARTNERE INDEN FOR IDRÆTTEN I ODENSE, PÅ FYN OG I HELE DANMARK
 5. PRESSEN

 HENVISNING TIL DEN UDSENDTE SKRIFTLIGE

BERETNING OM SIKO´S VIRKE I 2016

DET ER MIT HÅB, AT SÅVEL DEN SKRIFTLIGE SOM DEN MUNDTLIGE BERETNING VIL DANNE GRUNDLAG FOR EN GOD DEBAT OM DE AKTUELLE EMNER, DER RØRER SIG I DEN ODENSEANSKE IDRÆT NU OG I FREMTIDEN

 IDRÆTS POLITIK I 2016 OG 2017:

 TRE STORE RESULTATER I 2016/ BUDGET 2017:

 1. FORHØJELSE AF 2:1 PULJEN MED 900.000 KR. PR. ÅR FRA 2.1 MILL. KRONER TIL 3 MILL. KRONER PER ÅR
 2. BEVARELSE AF AKTIVITETS TILSKUDDET TIL DE + 65 ÅRIGE
 3. 16 MILL. KR. TIL NYE FODBOLDBANER I ODENSE I 2017/2018
 4. ALT DETTE ER OPNÅET VIA: MØDER MED SAMTLIGE PARTIER I BYRÅDET, BASERET PÅ SKRIFTLIGE UDREDNINGER OM IDRÆTTENS ØNSKER TIL BUDGETSAMT OPFØLGENDE KONTAKTER TIL POLITIKERNE OG SYNLIGGØRELSE I AVISEN I SAMARBEJDE MED VORE MEDLEMSFORENINGER!

 VI SER FREMAD I SIKO:

 1. SIKO ER MED I ARBEJDSGRUPPEN HOS KULTUR OG FRITID OM EN ANLÆGS STRATEGI FOR RENOVERINGOG OPGRADERING AF BESTÅENDE IDRÆTSFACILITETER VI SKAL OP I HELIKOPTEREN OG SE PÅ FACILITETSDÆKNING PER OMRÅDE- MED SUNDHED SOM OMDREJNINGSPUNKTET (FEDE BØRN:3 UD AF 10 I INDSKOLINGEN ER OVERVÆGTIGE)
 1. SIKO STÅR BAG 2 PROJEKTER MED STORT POTENTIALEFOR LOKALOMRÅDERNE: STJERNENS ANNEKSHAL(40) OG EN ERHVERVELSE AF PÆDAGOG SEMINARIET OG HALLEN PÅ RØMERSVEJ(25)

SIKO´S ØKONOMI:

 1. SIKO BLEV I 2013 FRATAGET EN STOR DEL AF SIT DRIFTS TILSKUD( FRA 265.000 KR. TIL 65.000 KR. PR. ÅR)- DET SKETE ÅRET EFTER AT HELE FOLKEOPLYSNINGEN  FIK EN BESPARELSE PÅ 10 % AF DEN SAMLEDE RAMME, SOM SÅ BEVIRKEDE AT ODENSE RØG NED SOM NR 85 UD AF 102 I DIF´S KOMMUNEUNDERSØGELSE
 1. I SIKO TOG VI ARBEJDSHANDSKERNE PÅ , ØGEDE VORTKONTINGENT MED 50 %,INDFØRTE ET SPORTSLOTTERI OG ARBEJDEDE I ØVRIGT TÆT SAMMEN MED KULTUR-OG FRITIDOM DE UDFORDRINGER,SOM IDRÆTSLIVET BLEV MØDT MED- MEN ALLIGEVEL HALTER ØKONOMIEN: DER ER FOR MANGELOTTERIER-OG VORE MEDLEMSFORENINGER HAR IKKETAGET GODT MOD LOTTERIET- SÅ DET OPGIVER VI NU.
 2. SIKO ER REPRÆSENTERET I ET STORT ANTALUDVALG(CA.12), SOM ER LINET OP I DE SKRIFTLIGEBERETNING PÅ SIDE 3. HERUDOVER ARBEJDES DERTÆT SAMMEN MED POLITIKERNE I ALLE BYRÅDETSPARTIER OM AT SKAFFE DE BEDST MULIGE FORHOLDFOR DEN ODENSEANSKE BREDDEIDRÆTSIKO´S FORMAND OG BESTYRELSESMEDLEMMERARBEJDER PÅ FRIVILLIG BASIS MED PROBLEMATIKKER I MEDLEMSFORENINGER(RÅDGIVNING/JURIDISKEKONFLIKTER/KONFLIKTMÆGLING)- I ALT 5720 TIMER.
 3. SIKO´S FORMAND OG BESTYRELSESMEDLEMMER ARBEJDER PÅ FRIVILLIG BASIS MED PROBLEMATIKKER IMEDLEMSFORENINGER(RÅDGIVNING/JURIDISKE KONFLIKTER/KONFLIKTMÆGLING)- I ALT 5720 TIMERKØRSEL, REJSER, KURSER, MØDER, EDB-UDSTYR, TELEFONI,FORSIKRINGER,HUSLEJE OG REVISION. ALENE FOR AT DÆKKE DISSE OMKOSTNINGER SKAL DER BRUGES ET TILSKUD PÅ 200000 KR.
 1. SPORTS LØRDAG: 30000 /FORENINGSVÆRKSTEDET 40000/SPORT OM DAGEN 10000- I ALT 80000 GIVER SIKO DIREKTE TIL ODENSE KOMMUNE- OG SIKO FÅR 65000 I TILSKUD.DET VILLE VÆRE SÆRDELES ÆRGELIGT ,OM SIKO SKULLE OPGIVE AT VÆRE EN DEL AF DISSE 4 RIGTIGT GODE TILTAG
 1. MEN SIKO´S FORMUE, SOM SKULLE VÆRE RESERVERET RENTEFRIE LÅN TIL MEDLEMSFORENINGER SKRUMPERI DISSE ÅR, FORDI SIKO I SINE FREMTIDS-PLANER HAVDE REGNET MED, AT HAVE DET TILSKUD FRA ODENSE KOMMUNE, SOM MAN ALTID HAR HAFT. DET GIVER SIKO SÆRDELES STORE UDFORDRINGER. VI ER DYBT AFHÆNGIGE AF, AT VÆRDI PAPIRERNE GIVER ET STORT AFKAST- OG SÅDAN GÅR DET SOM BEKENDT IKKE ALTID.
 1. SIKO VIL GÅ BENHÅRDT FOR AT BLIVE ANERKENDT SOM DET STORE IDRÆTSRÅD, DET ER, MED CA. 220MEDLEMSFORENINGER OG 60- 70000 IDRÆTSUDØVERE I ODENSE.SKAL SIKO FORTSAT VÆRE ÉN OVERORDNET ORGANISATION, DER HAR ET SAMLET OVERBLIK OVER IDRÆTSFORENINGERNES VILKÅR OG UDVIKLINGSMULIGHEDER? SÅ ER DET NØDVENDIGT AT OPRETHOLDE AKTIVITETSNIVEAUET I BESTYRELSEN
 1. ET ØKONOMISK STÆKKET SIKO VIL VÆRE TIL STOR SKADE FOR VORE MEDLEMSFORENINGER OG VIL KRÆVE YDERLIGERE ANSÆTTELSER I KULTUR OG FRITID.

IDRÆTSRÅD UNDER DIF-ARBEJDSGRUPPE

 1. 3 MØDER MED DIF´S NÆSTFORMAND THOMAS BACH FOR BORDENDEN.
 1. REP FRA IDRÆTSRÅDENE: FORMÆND/SEKRETARIATSCHEFER/REGIONSREPRÆSENTANTER
 2. REP FRA ET PAR FORBUND OG IDRÆTSAMBASSADØRER
 3. VIRKER DIF´S DECENTRALE STRUKTUR: STEMMERET/DIREKTE KONTAKT DIF-KOMMUNENUDEN OM IDRÆTSRÅDENE/AMBASSADØRROLLEN

 SYNLIGGØRELSE AF SIKO´S INDSATSER:

 1. REDESIGNET HJEMMESIDE (PRAKTIKANT:DAWIDWOLF)
 2. SYNLIGGØRELSE PÅ FACEBOOK
 3. 2017: ENDNU MERE FOKUS PÅ SYNLIGGØRELSE -FORTÆLLING AF DEN GODE HISTORIE

 SYNLIGHED OVER FOR SIKO´S MEDLEMSFORENINGER OG HVORDAN HJÆLPER VI SOM  SPARRINGSPARTNER VORE MEDLEMSFORENINGER BEDST

 1. DRUKNER INFORMATIONSSTRØMMEN UD TIL FORENINGERNE(HVAD GØR SIKO?)
 1. HVORDAN HJÆLPER VI VORE MEDLEMSFORENINGER BEDST? MØDER I 10 UDVALGTE FORENINGER-HVADER DE STØRSTE UDFORDRINGER- UDOVER KASSERER POSTEN

 IDRÆTSPULJEN:

 1. INDSATSEN ER AF SEKRETARIATET BESKREVET MEGET FYLDIGT I DEN SKRIFTLIGE BERETNING.UDOVER ALT DET ADMINISTRATIVE, SOM FOREGÅR HURTIGT EFFEKTIVT OG ENKELT FOREGÅR DER ET STORT ARBEJDE UDE I PROJEKTERE, HVOR BENT JUHLER OG PREBEN RASMUSSEN VARETAGER UDVIKLING, EVALUERING OG DIREKTE SUPERVISION
 1. SAMTLIGE KOMMUNALE OG SAMTLIGE PRIVATE SKOLER ER MED I ODENSE
 1. IDRÆTSPULJENS SUCCES ER HELT UNIK- FOR ODENSE-TIL POLITIKERNE: LAD NU VÆRE MED AT PILLE VED BEMANDINGEN AF SEKRETARIATET FOR PULJEN- SÅ FORSVINDER SUCCESEN OG KVALITETEN I PROJEKTERNE

 SIKO I UDVIKLING:

 1. HVORDAN SKAL SIKO SE UD I FREMTIDEN FOR AT MATCHE DE NYE GENERATIONER (ØNSKER/INFO)
 1. GENERATIONSSKIFTET SÅ SMÅT PÅ VEJ I SIKO´S BESTYRELSE- GENNEMSNITSALDEREN ER SÆNKET
 1. 3 UD AF 13 MEDLEMMER ER KVINDER:DET ER POSITIVT OG GIVER EN MERE NUANCERET DEBAT I BESTYRELSEN. PERNILLE EGEDAL,FJORDAGER AFLØSTE CARINA ANDERSEN-OG SENEST ER ANJA MØRK RASMUSSEN INDTRÅDT I SIKO´S BESTYRELSE, UDPEGET AF FIRMAIDRÆTTEN SOM EFTERFØLGER FOR FORMAND HANS JØRGEN ANDERSEN. VORT 3 . KVINDELIGE BESTYRELSESMEDLEM ER JACQUELINE LEVIN, NÆSTFORMAND I FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

 TAK TIL BESTYRELSE, SEKRETARIATSCHEF, BOGHOLDER OG ØVRIGE ANSATTE