For SIKO, er det nu højsæson for idrætspolitik

Vi er nu i gang med forberedelserne af vores idrætspolitiske indsats ieftersommeren og efteråret 2021.

Vi har netop fastlagt augustmøderne med samtlige partier i Byrådet.

Vi vil prioritere flg. områder i dialogen med politikerne:
. Nye investeringer i idrætsfaciliteter i udvalgte lokalområder.
. Ny pulje til kompetenceudvikling i idrætsforeningerne
. Forhøjelse af idrætspuljen med kr. 1. mio.
. Fastholdelse af den halve mio. til sundhedsfremmende initiativer.
. Afbureaukratisering af Bydelspuljen
. Anvendelse af midlerne fra Velfærdens Fundament til idrætsfremmende initiativer.

Alle disse områder er baseret på vores idrætspolitiske 10 års plan.
Vi ser frem til en positiv og fremadrettet dialog med politikerne.

Møderne vil blive afholdt som en optakt til budgetforhandlingerne.