Fakta omkring valg til bestyrelsen 2020 & præsentation af nye opstillede til bestyrelsen.

Fakta omkring valg til bestyrelsen 2020 & præsentation af nye opstillede til bestyrelsen.

 

Formand Henrik Schmidt er på valg.

Kasseerer Poul Bülow er udtrådt af bestyrelsen og Dennis Witek har overtaget.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Pernille R. Egdal – Michael Mai – Jimmy Andersen og Carina Andersen.

Carina, Jimmy samt Bjarne Frimann, genopstiller ikke og Dennis overtager kasserposten.

Derfor er der brug for 4 nye bestyrelsesmedlemmer, for at bestyrelsen bliver fuldtallig igen.

 

Hermed en præsentation af SIKOs forslag til nye bestyrelsesmedlemmer.

 

Andreas Kjærgaard Kjeldsen

Jeg er aktiv indenfor Mountainbike United Denmark (hjemmehørende Odense Kommune) – Næstformand -Langrend og rulleski – Odense Skiklub. -DGI-Fyn, bestyrelsesmedlem. -Fynske Idrætsforbund, bestyrelsesmedlem. -Dansk Turismefremme – Aktiv Danmark, (næstformand)

Et uddrag af sportslige milepæle er: Junior Danmarksmester (hold)(individuel). Juniorlandsholdsgymnast-Ynglinge Danmarksmester (hold), Danmarksmester (hold), idrætsgymnastik. Seniorlandsholdsgymnast, idrætsgymnastik. -Danmarksmester (hold), 2. division, mixhold. Nr. 3 ved DM (hold), 1. division, herrer, Team Gym. -Mangeårigt medlem af Danmarks Olympiske Akademi.

-Projektleder, projekt Sport & Turisme v/SIKO, Odense Kommune og Turisme Fyn (Fyns Amt). -Pt. lektor på UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole, bestyrelsesmedlem,  og leder den ene af tre bacheloruddannelser i Sport Management i Danmark.

-Censor på DIF’s diplomuddannelse i idrætsledelse.

 

I SIKO vil jeg arbejde for at tilflyttere, især studerende og nye familier, oplyses bedre om og får adgang til de odenseanske foreninger. ”Én indgang” til idrætten i Odense Kommune.

-Flere penge til foreningernes indsats for at integrere ikke-fysisk aktive og marginaliserede borgere. – At byrådet og økonomiudvalget afsætter flere midler til fritidsområdet og bredeidrætten i Odense Kommune. -at der laves en tværgående politik og strategi, som favner områderne sundhed, socialområdet, fritid, idrætsfaciliteter, skoleområdet.

-At der allokeres endnu flere penge i kommunen (evt. via Folkeoplysningsudvalget) til i endnu højere grad at udvikle, markedsføre idrætsforeningernes og gennemføre idrætstilbud til folkeskole-, fri- og privatskoleelever, således at alle unge i kommunen via medlemsskaber i idrætsforeningerne kan tilegne sig kropslig dannelse, demokratisk dannelse, sunde livsstile og sociale kompetencer.

Interesse i følgende udvalg: Idrætspolitisk udvalg – Finansudvalg – Strategi & Strukturudvalg- Medie&Foreningskonsulentudvalg – Bygge og anlægsudvalg – Udvalget for selvejende Haller – Kursuscenter udvalg.

Bent Juhler

Jeg er medlem af Odense Beachvolleyklub og var med til at stifte denne for 15 år siden. I mange år som formand indtil foråret 2020, hvor stafetten blev givet videre.

Jeg har været idrætsleder siden jeg var 17 år, som først som badmintontræner og senere som volleyballtræner, bestyrelsesmedlem og formand for for Brønderslev Voilleyballklub. En periode også i bestyrelsen af Idrætssamvirket i Brønderslev. I nogle år sad jeg i Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse og Foretningsudvalg. Professionelt har jeg arbejdet med idræt og foreninger i Odense Kommune i mere end 20 år. Og været med til at udarbejde Eliteidrætspolitik, Idrætspolitik, Fritidspolitik og Facilitetsstrategi blandt meget andet.

Mine sportslige milepæle er ikke mine egne men min forening, der i sin korte periode har vundet utallige DM Titler, flere internationale konkurrencer og en 5. plads ved VM. Men det der tæller mest er at jeg sammen med OBVK’s ledere og medlemmer har skabt en klub med plads til alle uanset niveau, hvor der er et unikt frivilligt fællesskab og en klub hvor også voksne kan starte uden forudsætninger. Vi var blandt de første der tog fat i den Åbne Skole og underviser flere tusind skoleelever årligt i Beachvolley.

I SIKO vil jeg arbejde for at SIKO skal være en organisation, der sætter en idrætspolitisk dagsorden og er med til at udvikle foreninger og faciliteter i Odense Kommune som med og modspiller til politikere og forvaltning.

 

SIKO skal være en synligt og nyttig organisation for medlemsforeningerne, men skal også kigge på udvikling af idræts- og bevægelsesmuligheder bredt i Odense Kommune. 

SIKO udvalg: Mine interesser ligger på det idrætspolitiske, faciliteter og Åben Skole.

 

Niels Peter Knudsen

Formand i Munkebjerggymnastik forening som dækker bredde gymnastik, samt konkurrence i de 2 grene GrandPrix og TeamGym.

Milepæle: Opbygning af drenge Teamgym hvor vi har hold fra mikro til junior. Som hører til blandt de bedste i Danmark.

I SIKO vil jeg arbejde for at sikrer SIKO er med til at skabe de bedste rammer for alle idrætsforeninger i Odense. Et mere synligt SIKO, der er med til at sætte idræt på dagsorden hos politikerne.

SIKO Udvalg: Interesse for Idrætspolitisk udvalg

 

William Bond

Aktiv i Odense Basketball Klub. På bestyrelsesfronten er jeg i bestyrelsen i Odense Basketball Klub, BørneBasket Odense, Middelfart Basketball Klub og BørneBasket Nyborg.

Til daglig arbejder jeg som udviklingskonsulent og eventansvarlig ved Danmarks Basketball Forbund. Heri arbejdsbeskrivelsen ligger også udviklingen af basketball på Fyn i samarbejde med en af de førende partnere inden for åben skole regi, BørneBasketFonden. Jeg er uddannet med en kandidat i Idræt & Sundhed ved SDU i 2016 og har dermed også tilbragt de sidste 9 år af mit liv i Odense. Er oprindeligt vestjyde og helt oprindeligt fra USA 😊

Tidligere har jeg selv været aktiv i både organiserede og uorganiserede fællesskaber/foreninger inden for fodbold imens jeg også har dyrket volleyball. Jeg været træner inden for fodbold og basketball uafbrudt siden jeg var 14 år gammel.

Team Manager for det danske kørestolsrugby landshold fra 2012-2017 der gav mig rigtig mange fede oplevelser undervejs.

Min interesse i at gå ind i SIKO er bl.a. grundet det kæmpe potentiale der ligger for at udvikles idrætsbilledet særligt for børn og unge i og omkring Odense. Igennem både mit civile arbejde og frivillige arbejde har jeg oplevet mange steder hvor der er potentiale for at fjerne barrierer for at få børn at gå til idræt.
Herudover har jeg også en stor forhåbning om, at kunne gøre det lettere for den frivillige leder at starte/drifte aktiviteter i særligt kommunale faciliteter. Der er ligedan mange muligheder for at gøre det endnu nemmere at være foreningsleder og det er noget der skal prioriteres hos den lokale facilitet.

Man kan læse yderligere om mig her: www.linkedin.com/in/william-james-bond