Poul Bülow – Suppleant

Poul Bülow

Formand for Marienlyst Oldboys gennem 25 år. Tidligere 12 år i Marienlyst ovedbestyrelse, tidligere formand BM,s Venner,

bestyrelsen OKS samt firmasport i FKS.

Nuværende aktiviteter:

Revisor i Trivsel og Motion, bowling og fodbold.

Arbejder for bedre forhold for idrætten i Odense samt for at få udbygget og forbedret faciliteterne til idrætten.

SIKO: Finansudvalg, (formueforvalter)