Mundtlig Beretning 2021 og Søren Windells oplæg

MUNDTLIG BERETNING TIL SIKO´S REP. MØDE 29.MARTS 2022

VELKOMST:
 REPRÆSENTANTER FRA SIKO´S MEDLEMSFORENINGER
 RÅDMAND I BY-OG KULTUR SØREN WINDELL
 FRITIDSCHEF RUNE BILLE
 SIKOS SAMARBEJDSPARTNERE INDEN FOR IDRÆTTEN I ODENSE OG PÅ FYN

HENVISNING TIL DEN UDSENDTE SKRIFTLIGE BERETNING OM SIKO´S VIRKE I 2021

SIKO´S SEKRETARIAT HAR SAMMEN MED INDKALDELSEN TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDET UDSENDT EN FYLDIG
SKRIFTLIG BERETNING FOR 2021, SOM VI HÅBER, AT ALLE HAR LÆST.

COVID 19
SIDEN SIDSTE REPRÆSENTANTSKABMØDE, UDSAT FRA 23.MARTS TIL 2. SEPTEMBER HAR VI I IDRÆTSLIVET OVER
VINTEREN OPLEVET ENDNU EN NEDLUKNING, GRUNDET COVID 19.HELDIGVIS ER DER SÅ EFTER NYTÅR BLEVET
LUKKET HELT OP.
DET ER SÆRDELES FORSKELLIGT, HVORDAN VORE MEDLEMSFORENINGER ER KOMMET UD AF KRISEN.
FODBOLD, SEJLSPORT OG GOLF, SOM ER DECIDERET UDENDØRSIDRÆTTER ER GENERELT I STÆRK FREMGANG,
MEDENS FLERE INDENDØRSIDRÆTTER LIDER VOLDSOMT AF MANGEL PÅ MEDLEMMER.

FLERE GYMNASTIKAFDELINGER HAR IGENNEM FLERE NEDLUKNINGER MISTET MANGE AF DERES INSTRUKTØRER,
OG KAN DERFOR IKKE LIGE NU OPRETTE DE HOLD, DE PLEJER AT HAVE! HELDIGVIS BLIVER FORÅRSOPVISNINGERNE AFHOLDT.DET PLEJER AT VÆRE DEN BEDSTE REKLAME FOR GYMNASTIKKEN.

SIKO, FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET OG FRITID &
FOLKEOPLYSNING FØLGER SPÆNDT UDVIKLINGEN I ALLE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER, OG VI ER ALLE KLAR TIL AT
SÆTTE IND MED RÅD OG VEJLEDNING, OG SÅ ER DER OGSÅ MULIGHEDER FOR BEGRÆNSET STØTTE GENNEM
FORENINGSPAKKEN.HELDIGVIS HAR RIGTIGT MANGE SØGT

KOMPENSATION FOR MISTEDE INDTÆGTER, OG PÅ OMKOSTNINGSIDEN HAR FRITID- OG FOLKEOPLYSNING
HJULPET MANGE FORENINGER MED AT REDUCERE DERES OMKOSTNINGER.

SIKO´S IDRÆTSPOLITISKE INDSATS
VED FORHANDLINGERNE OM BUDGET 2022 I SEPTEMEBER 2021 LYKKEDES DET FOR SIKO AT SKAFFE DET
ØKONOMISKE GRUNDLAG FOR, AT SCT. JØRGENSHALLEN KAN FÅ BYGGET DERES HAL 2 MED FLERE OMKLÆDNINGS-
RUM.DET HAVDE NEMLIG VIST SIG UMULIGT I EN PERIODE AF ET ÅR AT SKAFFE RESTFINANCIERING TIL PROJEKTET,
EFTER AT MAN VED BUDGET 2021 HAVDE FÅET 15,5 MILL. KR. TIL PROJEKTET.DER BLEV BEVILGET YDERLIGERE 18
MILL. KR., SÅ NU KAN DER BYGGES, OG DER KAN FORBEREDES TIL EN SENERE 1. SAL.

VI MÅ HER I ODENSE KLART KONSTATERE, AT DET TAGER MINDST 10 ÅR FRA ET ØNSKE OPSTÅR OM ET KONKRET
IDRÆTSBYGGERI TIL BYGGERIET ER REALISERET. I ALLE IDRÆTSHALLER, SÅVEL KOMMUNALE SOM SELVEJENDE, ER DER NU OPSAT VARMEFØLSOMME KAMERAER, FOR AT FINDE UD AF OM DER KAN FRIGIVES HALTID.SIKO MEDGIVER AT DER KAN VÆRE NOGLE MULIGHEDER, OG AT DET HER ER FØRSTE TRIN I RETNING AF AT SKAFFE PLADS TIL ALLE DE, DER STÅR PÅ VENTELISTER TIL AT DYRKE IDRÆT.

SOM ALLE KAN SE, VOKSER ODENSE BÅDE I MIDTBY, PÅ HAVNEN, OG I FORSTÆDERNE PÅ ALLE LEDER OG KANTER I DISSE ÅR, OG SAMTIDIG ER DER ET STED MELLEM 25 OG 30 BESKREVNE PROJEKTER, DER NU HAR LIGGET I ODENSE KOMMUNES OG SIKOS´DATABASE I SNART EN DEL ÅR. NÅR VI HAR RESULATERNE AF KAPACITETSUDNYTTELSEN, SÅ ER DET PÅ TIDE, AT VI MED ODENSE KOMMUNES FACILITETSSTRATEGI FRA JULI 2021, SOM UDGANGSPUNKT KOMMER OP I HELIKOPETEREN, OG FOR ALVOR FÅR SET PÅ, HVOR DER MANGLER IDRÆTSFACILTETER.

I SIKO VED VI AT DET GØR MAN MANGE STEDER, OG AT VI IKKE KAN FÅ DET HELE PÅ ÉN GANG. MEN SÅ MÅ DER HANDLES
HURTIGST DER, HVOR DET BRÆNDER MEST PÅ, OG SÅ MÅ DER LAVES EN PLAN FOR RENOVERING OG NYBYGGERI AF
IDRÆTSFACILITETER.

OG FOR SÅ LIGE AT RÅDE BOD PÅ FORTIDENS SYNDER, SÅ BØR DER VED ETHVERT IDRÆTSBYGGERI ÅRLIGT
HENSÆTTES ET BELØB TIL RENOVERING/MODERNISRING MED EN FASTLÅSNING AF BELØBET TIL BYGGERIET,
SÅLEDES AT BELØBET IKKE KAN ANVENDES TIL ALT MULIGT ANDET I KOMMUNENS BUDGET!

VELFÆRDENS FUNDAMANT, SOM ER ET 10 -ÅRIGT PROJEKT RULLES UD I DISSE ÅR.DEN ER EN VIGTIG START PÅ DEN HELT NØDVENDIGE MODERNISERING OG OPGRADERING AF IDRÆTTENS FACILITETER MED 95 MILL. KRONER DIREKTE TIL IDRÆTSFACILITETER SAMMEN MED 125 MILL. KR. TIL LOKALOMRÅDER,500 MILL. KR. TIL SKOLER ,550 MILL. KR. TIL
DAGINSTITUTIONER OG 50 MILL. KR. TIL DET GODE SENIORLIV, SÅ PÅGÅR DER ET STORT ARBEJDE MED AT FÅ
DEN BEDSTE KAPACITETSUDNYTTELSE OG KAPACITETSUDVIDELSE I ALLE DE LOKALAFTALER, DER ER LAVET OG SOM SKAL LAVES.SKOLERNE BLIVER DET LOKALE OMDREJNINGSPUNKT I ALLE LOKALOMRÅDER.

FOR AT FÅ SAT EKSTRA FOKUS PÅ ØNSKET OM AT OPGRADERE IDRÆTSFACILITETER OG FÅ SAT SKUB I NYBYGGERI, HVOR DER DIREKTE ER ET BEHOV FOR DET, SÅ ER SIKO TIL STADIGHED MED I DET TÆTTE SAMARBEJDE MED DGI FYN OG FYNSKE IDRÆTSFORBUND, SÅLEDES AT ALLE 3 ORGANISATIONER GÅR UDE MED ÉN STEMME. INDADTIL IMELLEM SIKO, KOORDINATIONSUDVALGET OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET SAMARBEJDES DER OGSÅ OM AT KOORDINERE ANLÆGSØNSKER.

HERMED BLIVER DE SIGNALER, VI SAMMEN SENDER TIL POLITIKERNE NOGET MERE KLARE, SÅLEDES AT VI KAN HÅBE PÅ BEDST MULIGE RESULTAT.

SIKO´S PULJER:
SIKO HAR KONSTATERET AT VORE MEDLEMSFORENINGER ER AKTIVE I LOKALAFTALERNE OM VELFÆRDENS FUNDAMENT. DET VAR OGSÅ VORT MÅL MED SAMARBEJDET MED DGI FYN OG FYNSKE IDRÆTSFORBUND PÅ FORHÅND AT ADVISERE OM MØDERNE.
NYE ELLER OPGRADEREDE FACILITETER OG GODE KOMPETENCER, SAMLET I IDRÆTSFORENINGER, GØR IDRÆTSFORENINGERNE ATTRAKTIVE AT OPHOLDE SIG I MED DET GENSIDIGE FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB, SOM ER
KLAR TIL AT MODTAGE DEN BREDEST MULIGE DEL AF BEFOLKNINGEN FOR AT UNDERSTØTTE IDRÆTSLIVET HAR SIKO I DE
SENESTE ÅR SØGT OG FÅET BEVILGET NOGLE VIGTIGE PULJER, SOM VI AGTER AT UDVIDE, ALT EFTER HVAD DER
ER BEHOV FOR I FREMTIDEN, EKSEMPELVIS IDRÆTSPULJEN, SUNDHEDSPULJEN OG KOMPETENCEUDVIKLINGSPULJEN.

IDRÆTSPULJENS SUCCES ER ALLEREDE FASTSLÅET IGENNEM FLERE ÅR OG EFTER COVID 19 ER DER IGEN

BRUG FOR FLERE MIDLER.

SIKO SER GERNE, AT PULJEN FORHØJES FRA 2 MILL.KR. TIL 3 MILL. KR. PR. ÅR.
SUNDHEDPULJEN BLEV FØRSTE GANG BEVILGET I 2021.GRUNDET COVID 19 VAR DER KUN 2 MÅNEDER TIL
AT FÅ UDDELT 450000 KR.MIDLERNE BLEV REVET VÆK, SÅ NU SØGER SIKO DEN NYE SUNDHEDSFORVALTNING OM 1
MILL KR. ÅRLIGT I SUNDHEDSPULJE.

DEN SENESTE SUNDHEDSUNDERSØGELSE, SOM BLEV OFFENTLIGGJORT MIDT I MARTS MÅNED VISER AT DET STÅR HELT GALT TIL MED FOLKESUNDHEDEN, BÅDE FYSISK OG MENTALT. DET VIL SIKO I DEN GRAD GERNE VÆRE MED TIL AT GØRE
NOGET VED, DERFOR OPFORDRER VI PÅ DET KRAFTIGSTE TIL AT ØGE SUNDHEDSPULJEN TIL 1 MILL. KR. PER ÅR,
GERNE FRA OG MED ÅRET 2022!

ENDELIG LYKKEDES DET FOR SIKO AT FÅ BEVILGET EN KOMPETENCEUDVIKLINGSPULJE PÅ 1 MILL. KR. PER ÅR I
2022,2023 OG 2024. DER VAR AFTALT 3 UDDELINGER I 2022: 1.MARTS,1.JUNI OG 1.SEPTEMBER.I DE FØRSTE 2
MÅNEDER AF 2022 ER DER SØGT FOR I ALT 600000 KR, SÅ VI KAN BARE FASTSLÅ, AT DET ER EN PULJE SOM DER ER ET
STOR OG FAST BEHOV FOR!

SAMARBEJDET MED FRITID & FOLKEOPLYSNING I 2019 SKULLE ALLE FORVALTNINGER SPARE SAMMEN TIL
ET STØRRE ANTAL ÆLDRE OG BØRN I DE KOMMENDE ÅR.DET BETØD EN KRAFTIG REDUKTION AF FRITIDSLIVETS
EGEN FORVALTNING MED FLERE UHELDIGE FØLGER:

1. CENTRALISERING AF PEDELLER/SERVICECHEFER, SOM I DAG BETYDER, AT DE FLERE STEDER IKKE KAN SIDDE
MED I FRITIDSUDVALGENE SAMMEN MED SKOLERNE, IDRÆTSFORENINGER OG ANDRE FRITIDSBUGERE,
FORDI MØDERNE LIGGER UDEN FOR DERES ARBEJDSTID. SAMTIG FORSVINDER NÆRHED OG HURTIGHED I BESLUTNINGSPROCESSEN OM DAGLIGDAGS REPARATIONER OG VEDLIGEHOLD.DET ER ALDELES UHOLDBART!

2. DEN ANSVARLIGE FOR UDENDØRS IDRÆTSANLÆG, HVOR ALLE BRUGERNE BEFINDER SIG UNDER FRITID &
FOLKEOPLYSNING, SIDDER I DAG I EN AFDELING , DER HEDDER PARK OG KIRKEGÅRD.JEG SKAL HILSE AT SIGE,
AT DETTE ER MEGET LIDT HENSIGSMÆSSIGT OG MEGET LIDT BRUGERVENLIGT.DET BØR DER LAVES OM PÅ VED AT LADE STILLINGEN KOMME TILBAGE UNDER FRITID OG FOLKEOPLYSNING 3. DE YDERST KOMPETENTE MEDRABEJDERE I FRITID OG
FOLKEOOPLYSNING HAR FÅET ET VOLDSOMT ARBEJDSPRES PÅ SIG, HVILKET PÅ SIGT KAN GÅ UD OVER BRUGERNE: DET ODENSEANSKE FRITIDSLIV. EN  YDERLIGERE BESPARELSE PÅ F&F VIL VÆRE IKKE MINDRE END EN KATASTOFE. SIKO ER HELT KLART PÅ BARRIKADERNE, HVIS DET SKULLE SKE.

AKTUELLE UDFORDRINGER OG FOKUSPUNKTER UDOVER, SOM TIDLIGERE NÆVNT, RENOVERING OG OPGRADERING AF DE BESTÅENDE IDRÆTSFACILITETER SÅ ER DER I TAKT MED ALLE DE NYE BOLIGOMRÅDER, OG MED DE BESTÅENDE BOLIGOMRÅDER DER VOKSER, ET STIGENDE BEHOV FOR NYE IDRÆTSFACILTETER ELLER EN UDVIDELSE AF DE BESTÅENDE IDRÆTSFACILITETER HERUDOVER ER DER VISSE IDRÆTSGRENE, DER OPLEVER EN MASSIV TILSTRØMNING, SÅLEDES AT DE KOMMER I AKUT PLADSNØD.DET ER FOR EKSEMPEL TILFÆLDET FOR FLERE HÅNDBOLDKLUBBER/-AFDELINGER I ODENSE
OMRÅDET.HVAD GØR VI VED DET, SAMTIDIG MED AT DER ER EN HARPIKSPROBLEMATIK, NÅR HÅNDBOLD ER SAMMEN MED ANDRE IDRÆTSGRENE OM DE SAMME FACILITETER?

HVORDAN KOMMER VI I MÅL MED RENOVERING AF 3 AF DE ÆLDSTE OG ETABLERING AF 5 NYE KUNSTGRÆSBANER, NÅR VI MØDES MED ØGEDE MILJØKRAV TIL AFVANDING, SOM TRUER MED AT FORDYRE PROJEKTERNE VÆSENTLIGT(FRA 25 MILL. KR. ,SOM AFSAT I VELFÆRDENS FUNDAMENT ,OG HELT OP TIL 50 MILL. KR) DER ER 3 NYE STORE PROJEKTER PÅ VEJ: SKAL
FRILUFTSBADET RENOVERES, ELLER SKAL DER BYGGES NYT, HVAD MED ODENSE STADION OG HVAD MED DET NYE
NATIONALE STADION PÅ UNIVERSITETET? EEN TING ER SIKKER: INGEN AF DE 3 PROJEKTER SKAL HAVE MIDLER TILFØRT FRA FRITID & FOLKEOPLYSNINGS BUDGETOMRÅDE, FOR SÅ GÅR DET FOR ALVOR GALT FOR BREDDEIDRÆTTEN I ODENSE!

PENGE TIL SÅ STORE ANLÆG SKAL FINDES CENTRALT ,OG DER SKAL FINDES FINANSIERING TIL DET.
HVORDAN BLIVER VI BEDRE TIL AT LEVE OP TIL MÅLSÆTNINGEN IDRÆT FOR ALLE?
HVORFOR ER DER SÅ MANGE ODENSEANERE, DER IKKE ER FYSISK AKTIVE I IDRÆTSFORENINGERNE?
HVORDAN SIKRER VI DEN FREMTIDIGE REKRUTTERING AF FRIVILLIGE LEDERE?
DER ER NOK AT TAGE FAT PÅ FOR SIKO OG FOR VORES NY RÅDMAND PÅ OMRÅDET: SØREN WINDELL. SIKO SER FREM TIL ET RIGTIGT GODT SAMARBEJDE!

SIKO´S SEKRETARIAT,PERSONALE OG BESTYRELSE

COVID 19 HAR IKKE GJORT DET NEMMERE AT VÆRE IDRÆTSFORENING, OG HELLER IKKE AT VÆRE IDRÆTSSAMVIRKE, MEN VI HAR I SIKO VALGT AT HOLDE VORES SEKRETARIAT ÅBENT, OG AT VÆRE DER FOR VORE FORENINGER.OGSÅ VORES KURSUSCENTER OG ÆKDREIDRÆTTENS HUS HAR VÆRET ÅBENT I DET OMFANG DET VAR MULIGT, ELLERS HAR MAN VÆRET GÅET ONLINE.
DET KAN VI ALT SAMMEN TAKKE EN DYGTIG KREDS AF LÆRERE OG VORT PROFESSIONELLE SEKRETARIAT, UNDER LEDELSE AF PREBEN OG ANETTE, FOR!
ENDELIG EN STOR TAK TIL SIKO´S BESTYRELSE FOR MANGE INSPIRERENDE BESTYRELSESMØDER OG FOR JERES ENGAGEMENT, IKKE MINDST I KONTAKTER MED VORE FORENINGER, EMBEDSMÆND OG POLITIKERE!

AFSLUTNING:
HERMED OVERLADER JEG SÅVEL DEN SKRIFTLIGE SOM DEN MINDTLIGE BERETNING FOR SIKO´S VIRKE I 2021 TIL
REPRÆSENTANTSKABETS GODKENDELSE

 

Indledning og tak
Tak for invitationen, jeg har set frem til en aften i selskab med
rygraden af idrætslivet i vores by.
Jeg vil, som jeg også ved, at mine forgængere også har gjort,
indlede med at takke SIKO for det konstruktive samarbejde, vi i
Odense Kommune har med jer omkring udvikling af idrætsområdet i
byen.
I er en stærk stemme for de mange tusinde odenseanere, som i
repræsenterer, og I har mange mange resultater, der beviser at
engagement, vedholdenhed og tålmodighed betaler sig.
De sidste par år har udviklet sig noget anderledes, end nogen kunne
have forudset, men det ser heldigvis ud til, at vi nu er på vej ud af
coronakrisens skygge.

Det er min forhåbning, og jeg har også en tro på, at nu kan
foreningslivet komme op i fulde omdrejninger igen og få indhentet
det tabte.
Det bliver ikke nemt. Og der er noget at arbejde med.
Både i forhold til at få medlemmer tilbage, men også særligt i
forhold til at få alle de frivillige tilbage igen.

Året der er gået
2021 blev også i flere omgange ramt af coronanedlukninger med
forskellige regler omkring lempelser til følge.
Vi er i Odense Kommune meget imponeret over, hvor godt og
smidigt foreningslivet fik tilpasset sig den virkelighed, der var, og vi
oplevede også stor omstillingsparathed.
Det er i høj grad de frivillige lederes fortjeneste, at foreningslivet
kom igennem de mange udfordringer, der har været igen i 2021.

Det skal vi huske at sætte pris på og takke dem for – også ude
lokalt i den enkelte forening.
Folkeoplysningsudvalget måtte også i 2021 gennemføre et par
møder på Teams, og medlemmerne af udvalget måtte med kort
varsel være omstillingsparate.
Det kan lade sig gøre, og jeg har hørt, at alle efterhånden er ret
ferme til den slags møder.
Men det er bare slet ikke det samme som at mødes fysisk.
Det er langt nemmere at debattere, når man sidder i samme rum og
den snak, der normalt opstår inden og efter mødet, får man ikke
med på Teams.
Så jeg er naturligvis glad for, at vi nu er i en situation, hvor jeg har
mulighed for fysisk at sætte mig for bordenden i
Folkeoplysningsudvalget.

Velfærdens Fundament
Der er om muligt endnu mere fart på udrulningen af indsatser under
Velfærdens Fundament, end der var sidste år.
Der er afsat 95 mio. kr. til fritidsområdet fordelt:
 Ca. 50 mio. kr. til renovering af kommunale fritidsfaciliteter.
Det arbejde er godt i gang.
 10 mio. kr. til forhøjelse af 2:1-puljen fordelt med 2 mio. kr.
om året over 5 år fra 2022. Det gav mulighed for at
imødekomme næsten alle ansøgninger til puljen, da den blev
fordelt i december måned.
 10 mio. kr. til at øge kapaciteten i haller ved at dele haller op
og lave flere omklædningsfaciliteter. Puljen er udmøntet og
alle projekter er enten afsluttet eller sat i gang.
 25 mio. kr. til 5 nye kunstgræsbaner og renovering af 3
foreningsanlagte baner. Her er der udfordringer med at få alle

projekter gennemført inden for den afsatte økonomiske
ramme, så der er endnu ikke påbegyndt decideret
anlægsarbejder. Det skyldes primært, at forvaltningen har
undervurderet de individuelle miljø- og støjforhold omkring
banerne og de omkostninger, som det har vist sig at beløbe
sig til.
Men nu kommer der lidt gode nyheder. Der er nu fundet flere penge
til kunstbaneprojektet, og forvaltningen kan nu sætte fuldt blus på
opgaven.
Vi har forpligtet forvaltningen på, at der skal findes de mest
miljørigtige løsninger, og så pålægges forvaltningen at udarbejde
forpligtende samarbejdsaftaler med klubberne i forbindelse med
etablering af banerne, som bl.a. handler om, hvordan
gummigranulat bliver på banerne.
Og så pålægges forvaltningen ligeledes at indgå samarbejder med

de øvrige klubber for at sikre, at gummigranulat på foreningernes
egne baner i videst muligt omfang bliver inde på banerne.
En del af Velfærdens Fundament er også lokalaftaler rundt omkring i
byens skoledistrikter.
Det arbejde kører for fuld blus.
Jeg håber, at I derude i foreningerne er opmærksomme, når der
sættes gang i en lokalaftale i jeres lokalområde, og at I vil prioritere
tid til fx at gå med i de partnerskaber, der nedsættes.
Her er der rig mulighed for, at foreningerne også kan blive
tilgodeset.
Det kan både være i forhold til der, hvor I bruger faciliteter på
skolerne, som jo bliver renoveret, men også i den pulje, der er afsat
til lokalområdet.
Og jeg ved, at der allerede nu er flere foreninger, der er blevet
tilgodeset med midler i forbindelse med lokalaftalerne.

Hvad venter der i 2022
I forbindelse med konstitueringen af det nye byråd blev der
etableret to nye forvaltninger, så indsatserne omkring sundhed
og klima kan styrkes.
Det betyder, at der skal opbygges nye organisationer, hvilket igen
betyder, at der er opgaver, der flytter fra de eksisterende
forvaltninger til de to nye.
By- og Kulturforvaltningen skal naturligvis bidrage en del ind i
Klimaforvaltningen, men hvordan By- og Kulturforvaltningen bliver
påvirket af den nye Sundhedsforvaltning, er der ikke truffet endelige
beslutning om.
I løbet af foråret ser man på hvilke særlige og væsentlige opgaver,
der findes på de to nye forvaltningers områder. Dem skal der
prioriteres i, så byrådet til sommer kan beslutte den endelige
organisering af de to forvaltninger.

Fremtidens Idrætsfaciliteter,
Der har været afholdt inspirationsmøder med fokus på rapporten
Fremtidens Idrætsfaciliteter, og jeg ved, at SIKO har et særligt
fokus på udvikling af facilitetsområdet.
Der er i Odense fra flere foreninger og lokalområder et stort ønske
om flere halfaciliteter.
Det kan være helt store anlægsprojekter fx Fjordkulturhus og
FællesVærket i Bellinge, men også ønsker om nye haller i tilknytning
til eksisterende haller – fx i Bolbro, i Tarup-Pårup, i Sanderum, i
Dalum osv.
Det er ikke en udtømmende liste, for der er virkelig mange ønsker
om facilitetsudvidelser.

Og der er også projekter, der ikke er hele idrætshaller, fx
kunstgræsbaner, klubfaciliteter, flere omklædningsrum – særligt til
piger og mange andre projekter.
Og der er ved de fleste projekter et ønske om og behov for
kommunal medfinansiering.
Jeg ved, at forvaltningen har et samlet overblik over alle
foreningsprojekter, men jeg ved også, at det er rigtig svært at få
disse ønsker med ind i budgetforhandlingerne.
Odense er ikke en rig by, og der er mange områder, der kæmper
om pengene i budgettet.
Udviklingen af faciliteter på fritidsområdet er altså i hård
konkurrence med skoler, daginstitutioner, plejecentre osv.
Der er, som en udløber af Fremtidens Idrætsfaciliteter, sat
kameraer op i alle idrætshaller – både de kommunale og de
selvejende.

Det giver os en mulighed for at se, om halfaciliteterne udnyttes
optimalt, eller om der måske er basis for en snak med foreninger og
andre brugere om, hvordan vi kan udnytte de faciliteter bedre.
Det var planen, at forvaltningen skulle fremlægge en sag for By- og
Kulturudvalget her i foråret. Men på grund af Covid-19 har der ikke
været den normale aktivitet i hallerne. Derfor forventes det først, at
afrapporteringen sker i 1. kvartal 2023, når der igennem en længere
periode har været normal aktivitet.
Det skulle gerne give et mere retvisende billede af udnyttelsen.
Vi har virkelig brug for de data, for vi oplever et voldsomt pres på
halfaciliteter, mens vi skal sikre os, at alle haller udnyttes – også
udenfor ”primetime” mellem kl. 17.00 og 21.00.

Fritidspolitikkens handleplaner

Folkeoplysningsudvalget skal i løbet af 2022 arbejde med at få
Fritidspolitikkens fokusområder ud at leve.
Fokusområde ”Sammenhængskraft i fællesskaber – fritidsliv som en
essentiel del af velfærden” – er vi godt i gang med at udleve.
Det handler om at få fokus på værdien af de fællesskaber, der
tilbydes indenfor fritidsområdet. De nyeste tal fra Den Nationale
Sundhedsprofil viser i høj grad, at der er behov for at styrke fokus
på både den fysiske og den mentale sundhed.

Og det skal vi selvfølgelig snakke om. Måske kan vi i den
efterfølgende debat tage hul på, hvordan vi løser de udfordringer.
For vi må nok erkende, at vi skal gå til opgaven på en ny måde, og
ikke bare gøre mere af det samme, som vi har gjort i de senere år.
Og vi skal gøre det i en kontekst, hvor der ikke er uanede
kommunale midler til at støtte projekter. Det er nemlig uhyre

vigtigt, at vi ikke bare sætter projekter i søen, og når
projektperioden udløber, så forsvinder tilbuddene også.
Vi skal tænke langsigtet.
Et andet fokusområde fra Fritidspolitikken, som også lige nu bliver
profileret er – ”Sammenhængskraft i naturen – friluftsliv og
udeaktiviteter”.
Der er mange fordele ved at flytte aktiviteter ud i naturen.
Det tiltrækker nye målgrupper, og så er det nok også mindre
omkostningstungt at etablere faciliteter til udeaktiviteter, end det er
til fx halbyggeri.
Og hvis man så kan indtænke eksisterende faciliteter som
støttepunkter for udeaktiviteter, så bliver der også mulighed for at
skabe socialt samvær og mødesteder på tværs af idrætsgrene,
samtidig med at fællesområderne udnyttes optimalt.

Status IT-system
Forvaltningen er i fuld gang med at implementere det nye IT-
system, der administrerer både tilskud og udlån af lokaler. Og
mange af jer har sikkert allerede stiftet bekendtskab med det.
Som med al IT – så er der udfordringer, men vi regner med, at det i
løbet af forsommeren er helt oppe at køre, og forvaltningen siger, at
det ser rigtig lovende ud.

Status kurser mm
Jeg har lovet forvaltningen at hejse flaget for de kurser og
arrangementer, der udbydes.
Her i foråret vil der traditionen tro være kurser for nye kasserer,
mødeledelse og conventus.
Og så er der sat et forløb op omkring ”Frivillighed i forandring”.

Det er i erkendelse af, at mange foreninger kæmper med at få
frivillige tilbage i foreningerne. Mange frivillige har ”fået smag for”
friheden til at gøre noget for sig selv. Kurset bliver afviklet med 2
workshops og en online opsamling efterfølgende.
Vi håber på stor tilslutning til forløbet.
Vi har hyret, hvad der efter sigende skal være en af de hotteste
udbydere af kurser inden for organisering, rekruttering og
fastholdelse af frivillige.
Hvad sker der ellers i Fritid og Folkeoplysning i 2022
Og hvad sker der så ellers i Fritid og Folkeoplysning i 2022?
Udover den almindelige drift med at tildele tilskud og lokaler, så kan
jeg i flæng nævne:
 Forløb omkring minimering af harpiks i samarbejde med Dansk
Håndbold Forbund og Fyns Håndbold Forbund.

 Formidling af viden fra Danmark i Bevægelse-undersøgelsen.
 Styrkelse af foreningslivet i Vollsmose.
 Fokus på en fælles platform omkring talentudvikling.
 Der er udarbejdet et hjælpeværktøj – en Byggeguide – til
foreninger, der har anlægsprojekter. Den skal ud at leve.
 Udvikling af Odense Inderhavn og Matr. 17a
Og en hel masse andet spændende.

Afslutning
Her til slut vil jeg gerne takke alle jer ude i foreningslivet for at yde
en kæmpe frivillig indsats.
En indsats, der gavner alle både børn, unge og voksne.

I er med til at skabe gode og værdifulde fællesskaber i nogle
rammer, hvor man kan møde andre med samme interesser, men
som ikke nødvendigvis har samme livsballast som os selv. Det
udvikler os og udvider vores syn på samfundet.
Alt det, der er en forudsætning for, at vi danskere kan udvise det
samfundssind, som blev helt tydeligt under coronakrisen.
Og så vil jeg gerne vende tilbage til mit forslag om, at vi kort tager
en snak om, hvordan vi får taget hul på at få løst de udfordringer,
der blev helt tydelige i undersøgelsen Den Nationale Sundhedsprofil.
Jeg ved også, at SIKO gerne vil have en kort debat om muligheder
for facilitetsforbedringer/opgradering og nyetablering af faciliteter.
Tak for ordet.
Efter Rådmandens tale var der flg. spørgsmål/kommentarer:
TPI: Vi har i den grad brug for nye faciliteter både i forhold til
halkapacitet og omklædningsrum. Jeg vil gerne invitere Rådmanden
med på en rundvisning. I forhold til analysen af facilitetsudnyttelsen

bør tallene ikke være baseret på sidste år, hvor alt var lukket ned
på grund af covid.
SW: Jeg deltager gerne , I siger bare til selv om min kalender er
meget presset. I forhold til analysen forventer vi at kunne
fremlægge nogle tal inden sommerferien.
B1913: Vi deltager gerne i trivselsfremmende foranstaltninger, men
når kommunen nu har meldt ud at de lukker ned for al træning på
banerne i juli måned, så er det virkelig noget der presser os. Vi har i
høj grad brug for banerne i den periode.
SW: Vi ser på om vi kan gøre noget ved det selv om jeg ved der er
udfordringer med pasningen af banerne.
Neptun: Vi vil gerne slå et slag for et nyt projekt ved Friluftsbadet.
Det er vigtigt at byen har et åndehul som dette.
SW: Helt enig. Der er netop nu en politisk proces i gang i forhold til
de forskellige modeller.
Hockeyklubben Odin: Når der nu er fundet penge til renovering af
kunstgræsbanerne håber jeg vi kommer i betragtning med banen i
Hjallese hvor der ikke kan spilles hockey.

Jeg overrækker hermed en hockeystav til Rådmanden.
SW: Tak for staven og vi kigger på det.