Lene Bjergmann Jensen

Jeg er næstformand i svømmeklubben FREM Odense og er selv aktiv på et hold for voksne.

Bestyrelses erfaring fra 6 år i det private arbejdsmarked og dertil 3 år i foreningslivet.

Har som ung været aktiv indenfor ridesporten og der deltaget i flere stævner.

Siko er medlemsforeningernes talerør overfor politikkere og kommunen.

Jeg vil arbejde for et synligt Siko, der varetager medlemsforeningernes interesser, som gavner medlemsforeningerne mest, indenfor de rammer der er.

Jeg vil arbejde for udvikling, så flest mulige borgere har mulighed for at dyrke idræt, og oplevefællesskabet i klubberne.

SIKO: Medlem i idrætspolitisk udvalg.