Henrik Schmidt – formand

Henrik Schmidt beretter

Mangeårigt bestyrelsesmedlem, kasserer og formand i Højby S & G fodboldafdeling.

I året 2000 blev jeg valgt ind i SIKO’s bestyrelse i det der dengang hed område syd.

I 2002 blev jeg valgt som næstformand i SIKO’s bestyrelse og kom dermed ind i  Siko’s forretningsudvalg.

Jeg blev konstitueret som formand i 2007,i det Per Lydiksen Lauersen trådte tilbage midt i valgperioden. Jeg blev valgt som formand i 2008 og har været det siden.

Sportslig aktivitet er som medlem af badmintonafdelingen i Højby S & G

Aktiv deltagelse i Odense Bæredygtigsråd

Folkeoplysningsudvalget DGI/DFIF/FI samarbejdsudvalg

I SIKO arbejder jeg for:

Et nyt, synligt og udadvendt SIKO, der varetager medlemsforeningernes interesser og det sker i samarbejde med fritidsafdelingen og politikerne. Jeg søger de beslutninger og kompromiser, der gavner SIKO’s medlemsforeninger mest.

 SIKO: Forretningsudvalg, Idrætspolitisk Udvalg, Finansudvalg, Strategiudvalg