Sikos Kursuspulje

I kan søge midler til uddannelse af både trænere og andre ledere i klubben
Puljen skal understøtte:
– Idrætsfaglig udvikling indenfor den enkelte idrætsgren.
– Idrætspædagogisk udvikling på tværs af idrætsgrene/foreninger.
– Udvikling af lederkompetencer for både nuværende og kommende frivillige.
Der kan søges tilskud til:
– Kursusgebyr
– Rejse- og opholdsudgifter
– Forplejning

Der kan ikke ydes tilskud til tabt:
– Tabt arbejdsfortjeneste
– Mødevirksomhed for ledere på regional- eller landsplan
– Træningssamlinger
– ECTS kompetencegivende kurser
– Kurser i udlandet, med mindre særlige fysiske rammer ikke kan tilgodeses i Danmark
– Foreningsledere under 13 år, med mindre kurset er målrettet denne aldersgruppe.
– Foreningsledere, der har forenings-ansættelsen som primært erhverv.
Ansøgningerne behandles umiddelbart efter ansøgningsfristen, hvorefter SIKO giver
meddelelse om bevilling/afslag til alle ansøgere. Der kan ansøges såvel før som efter kurset
er afholdt.
Efter kursus-afviklingen skal der indsendes dokumentation for anvendelsen af midlerne til de
beskrevne formål samt en kort beskrivelse af udbyttet af kurset for foreningen.

Vores ambition er, at det skal være nemt at søge midler i puljen.

Vi er derfor klar med sekretariatshjælp til alle ansøgere i sekretariatets
åbningstider, som er mandag-torsdag fra 8-15 og fredag 8-13.

Desuden vil der være mulighed for direkte hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet hver tirsdag og torsdag
mellem 10-12. Ring eller send en mail, så tilbyder vi her og nu hjælp til alle foreninger.
Det er også muligt at aftale møde om hjælp til ansøgning i foreningsværkstedet den første
tirsdag i måneden 16.30 – 18.30. Booking af møde foregår ved kontakt til SIKO’s sekretariat
senest dagen før foreningsværkstedet har åbent.
Vi har valgt, at der skal være tre årlige ansøgningsfrister: 1. marts, 1. juni og 1. oktober i
årene 2022-2025.
Ansøgningsskemaet finder I på dette link:   Sikos Kursuspulje