Boost folkesundheden Giv fradrag for medlemskontingent

Boost folkesundheden – lad os få et fradrag for medlemskontingent til idrætsforeninger

Folkesundheden er hårdt ramt ikke kun på grund af covid.

En stor andel af befolkningen har et meget lavt fysisk aktivitetsniveau. Dette gælder alle aldersgrupper, men desværre er der også en markant social ulighed i idrætsdeltagelsen. Dermed er der også en karakteristisk ulighed i sundhedsniveauet.

Utallige gode og velmenende projekter har prøvet at eliminere denne ulighed. Igennem mentorordninger, fritidspas, tilknytning af fritidskonsulenter, særlig støtte til sundhedsprojekter osv. har organisationer, kommuner og foreninger forsøgt at få den markant voksende restgruppe, især blandt børn og unge, med i organiserede foreningsaktiviteter.

I mange foreninger forsøger man med nye tiltag, der appellerer til en bredere deltagergruppe. En del lykkedes med det, men der er, indtil videre ikke noget der på afgørende vis har kunnet ændre udviklingen.

SIKO forslår derfor, at der indføres et fradrag på skattebilletten for kontingenter til idrætsforeninger.

1.

For det første tror vi på at der vil komme en umiddelbar og målelig effekt af dette redskab, idet de hårdt ramte børnefamilier vil få et økonomisk incitament til at få børnene meldt ind i en idrætsforening med alle de positive følgevirkninger, der er forbundet med dette. Fællesskabet, sundheden og den sociale trivsel vil følge med.

2.

For det andet vil det være et klart og markant politisk signal til befolkningen og de frivillige ledere i foreningerne, nemlig: vi vil foreningsidrætten og vi tror på den som et vigtigt element i  forhold til den sociale og kulturelle identitet. Og dermed også i forhold til folkesundheden. Motion og idræt er den bedste medicin og helt uden bivirkninger.!

For nogle år siden foreslog vi at de frivillige ledere i foreningerne skulle have mulighed for et fradrag for den frivillige indsats.

Nu er vi endnu mere markante.

Inden længe skal udlodningsloven revideres. Dette forslag kunne være et af elementerne.

Mvh
Sekretariatsleder Preben Rasmussen/ Henrik Schmidt Formand
SIKO