Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde:
Torsdag d. 30/3 kl. 19.00. ( Sted meddeles senere )

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødet afholdes.

Dagsorden, årsberetning, det reviderede regnskab samt indkomne forslag er tilgængeligt  for forening

Årets Frivillige Idrætsleder på Fyn Bjørn Stenhøj Hansen fra Skalbjerg

Fynske Bank Sportslørdag 21. januar 2023.

Årets Frivillige Idrætsleder på Fyn blev i år Bjørn Stenhøj Hansen fra Skalbjerg Boldklub. Bjarne Stenhøj blev udvalgt blandt flere nominerede fra fyn.

Som motivation for kåringen nævnes blandt andet at Bjarne er en person, som gør en forskel alle steder, hvor han deltager i aktiviteter. Bjarne Stenhøj er nuværende formand for boldklubben og han har været med til at starte spinding, som han nu også er instruktør ved. Han har et hold i “junglesport” og han har også deltaget i opstart af et fitnesscenter i byen.

Bjarne Stenhøj Hansen sidder også i bestyrelsen for Vissenbjerghallerne og i sit arbejde er han skoleleder.

Gavechekken blev overragt af SIKOs formand Henrik Schmidt.

Skattevejledning for foreninger, som også Skattestyrelsen har været inde over

Det vil sikker interessere kasserere,bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige foreninger,

at der nu er kommet en skattevejledning om skattemæssige forhold i forhold til idrætsforeninger.

Denne vejledning er udarbejdet af DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Vejledningen er gennemgået af Skattestyrelsen.
Vejledningen omhandler de skattemæssige forhold, der gælder for idrætsforeninger.
Vi håber, at vejledningen vil være en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer og andre, der beskæftiger
sig med skat i forhold til idrætsforeninger.
Der er ikke redegjort for lovgivning, der ikke var udformet ved redaktionens afslutning.
Redaktionen er afsluttet i december 2022.
DGI Jura
DIF, Public Affairs

Link til vejledning: Tryk Her

GF Fondens 5. klasse skoleturnering 2022-23.

Så fik vi afviklet GF Fondens 5. klasse skoleturnering 2022-23.

Det blev en forrygende finale mellem de 4. klasser der havde kvalificeret sig til den store finale.

Faktisk var der kun 7,62 sekund mellem nr. 1 og nr. 4 inden finalen. De 4 klasser i finalen var Ålykke 54, Dalum 5a, Risinge 5c og Kroggård 5a.sDet endelige resultat i finalen blev at Kroggård 5a vandt med 9,63 sekund foran Ålykke 5a.

Kroggård 5a sluttede med 953,99 sekunder, Ålykke 5a havde på 2. pladsen 963,62 sekund. På 3. og 4. pladsen blev det Dalum 5a med 974,38 sekund og Risings 5c med 983,45 sekund.

Efter finalen var der præmieoverækkelse af Rådmand Tommy Hummelmose, Direktør i GF Claus Halfgarn og Henrik Schmidt fra SIKO.

Ligeledes var Fungerende Transportminister Trine Bramsen til stede og overrakte Fighterprisen til Esther fra Risinge 5c.

En pris der gives til en fra klassen der hylder fællesskabet og sammenholdet og hjælper alle.

Mange hilsner

Allan P

 

Lidt uddybende viden omkring Cykelskolen

I cykelskolen kommer alle ud og cykler samt laver Atletik. Her er det vigtigt at vi lærer eleverne alt omkring sikkerhed samt fart og styring når man er i bevægelsen på en cykel.

En læring de derefter kan bruge i dagligdagen når de cykler i skole m.m.

I skoleturneringerne er det kun de 8 bedste resultater i hver disciplin der tæller til klassens resultat.

Det betyder at nogen i klassen er gode på cykelbanen. Nogen er gode på E-cykling og nogen er gode til at holde balancen.

Alle i klassen bidrager til klassens resultat og et større fællesskab og sammenhold. Ingen bliver mobbet over deres resultater.

Et andet element er at alle klasserne laver en prioriteringsliste over hvem der er bedst til at cykle fra klassen inden de kommer til cykelbanen.

Det betyder at det altid er 2 med nr. 1, og nr. 2 også videre der køre mod hinanden og ikke nr. 1 mod nr. 23.

Dermed bliver alle heat på banen lige spændende fordi man kører mod en ligeværdig elev.

Det har vist sig gennem så mange år at projekterne er med til et større fællesskab i klasserne. Det er de meddelelser der gang på gang kommer tilbage fra skolerne.

En anden indikator er at et helt skoleår bliver udsolgt på 2-3 uger når vi sender invitationer ud i marts.

Vi må havde ramt noget som skolerne ønsker at deltage i med deres klasser.

Vi er blevet lidt ,“verdens kendt“☺️ i Danmark på vores Skoleprojekter.

Viborg Kommune har bedt mig komme til et idrætsmøde i maj, hvor jeg skal holde et indlæg for alle deres idrætsklubber om hvordan Cykling Odense og Odense Kommune samarbejder om den åbne skole.

Allan P

Stem på Cykling Odense

Stem på Cykling Odense

“Danske Spil og DIF’s Årets Idrætsforening”, er aktuel nu.

Nu kan danskerne stemme: Tre foreninger kan blive Årets Idrætsforening og løbe med de 100.000 kroner

Det er prisen prisen “Danske Spil og DIF’s Årets Idrætsforening”, der er nu er aktuel.

Ud af 724 indstillinger, er der nu udvalgt 3 idrætsforeninger som danmarks befolkning nu har mulighed for et stemme om.

Valget er foretaget af en jury, bestående af Nikolas Lyhne-Knudsen(direktør Danske Spil), Hans Natorp(Formand DIF) og Rikke Nielsen (leder af håndboldinitiatiivet Lykkeliga.

Det betyder, at danskerne kan stemme på Cykling Odense, Sundby Sejlforening og Aarhus Watersport Complex. Alle tre foreninger har på hver deres måde gjort en stor forskel for idræt, fællesskab og frivillighed.

100.000 kroner til vinderen

Frem til den 1. december klokken 12.00 kan danskerne nemlig stemme på en af de tre foreninger på www.dif.dk/arets-idraetsforening, hvor man også kan læse mere om foreningerne. Den endelige vinder afsløres i forbindelse med DR’s store Sport 2022-show i Jyske Bank Boxen i Herning den 7. januar.

Vi anbefaler at stemme på den fynske kandidat til prisen.

Siko deltog i fyraftensmødet

Torsdag d. 3/11 deltog vi med en stand ved Fyraftensmødet i Nature Energy Park.
Med over 300 frivillige fra byens foreninger var der en meget fin tilslutning til arrangementet, hvor vi fik talt med en del af vores foreninger.
Rådmand Søren Windell indledte mødet med en status på foreningsområdet. Han takkede samtidig de frivillige ledere for deres flotte indsats. En meget veloplagt Anders Lund Madsen stod derefter for et underholdende og meget alternativt stand up-show.

Det er nu tid til at indsende forslag til Årets Frivillige Idrætsleder

Indkaldelse af kandidater til ”Årets frivillige idrætsleder”.

Årets frivillige idrætsleder skal gennem deres personlige virke have:

Udvist en uegennyttig og engageret indsats for idrættens område gennem en årrække, eller
Udvist initiativer til gavn for idrættens udbredelse, beståen eller fremme, på bredde-eller eliteområdet.
Skriv en mail med de nødvendige oplysninger om klub og den indstillede kandidat.
Navn: For- og efternavn-alder- telefonnummer og mail.
Billede: (portræt 300 dpi)
Oprindelse/fynsk islæt
Idrætsklub/funktion
Begrundelse, hvad er ganske særligt ved nominerede, hvilken forskel/betydning har
han/hun gjort lokalt, for idrætsforeningen, medlemmerne, udviklingen ect.
Udtalelser fra borgmester, idrætsudøvere, kollegaer m.m. er altid et plus.
Oplys hvem der indstiller og kontaktoplysninger for disse.
Skriv Årets frivillige idrætsleder i emnefelt og send mail til: siko@siko.dk

Tidsfristen for indstillinger af kandidater er senest
fredag den 28/10-22.

Derefter vurderer bestyrelsen de indkomne kandidater og vælger
Årets frivillige idrætsleder.
Vedkommende modtager et kontant beløb på kr. 5000 og bliver indstillet til kåringen af
Årets frivillige idrætsleder på Fyn.
Vinderen offentliggøres ved ”Sportslørdag” i januar.
Vedkommende bliver desuden hyldet på næste års SIKO repræsentantskabsmøde. møde.

Motorbanen i Kærby Mose – Giv et høringssvar nu

Motorbanen Kærby Mose:

Planklagenævnet den 21. december 2020 erklærede gocart- og motocrossbanerne for ulovlige grundet en mulig forekomst af den stærkt fredede stor vandsalamander i et vandhul, som er opstået efter jordopgravning til en støjvold ved motorvejen Grusgravssøen er nu omsluttet af den ene af motorbanerne. Der er også kritik fra en borgergruppe, der blandt andet består af naboer til banerne.

Blandt sportsfolk indenfor idrætten og motorsportsfolk, kan der ikke herske nogen tvivl om, at anlægget har fuld opbakning i hele Danmark.

Med 10 dage tilbage af høringen af de nyskrevne tilladelser til motorbanerne er der således indleveret knap 5800 høringssvar, der stort set allesammen bakker op om, at anlægget skal have lov til at bestå

Fra SIKOs side vil vi gerne opfordre til at vores medlemsforeninger aktiverer deres medlemmer og vil indgive er positivt høringssvar.

Link til høringsportal:

https://odense.viewer.dkplan.niras.dk…

SIKO har for længe siden indgivet svar, læs det her:

http://www.siko.dk/motorsport-center-fyn-kaerby-mose/

Fynske Idrætsforbund har også indgivet høringssvar, læs det her:

https://fynske-if.dk/hoeringssvar-kaerby-mose/

Niels Becker fra firmael High On Cars, har netop lagt en video på Youtube.

I videoen taler Niels Becker med tovholder Steen Fredsøe om sagens gang og der vises rundt på anlæget. Sidst i videoen vises hvordan man hurtigt kan afgive et høringssvar til kommunen.

Håbet er at den store opbagning kan give den endelige tilladelse til at tage motorsportsanlæget i brug.

Se video her:

https://www.youtube.com/watch?v=OMQRqPJOpCs

Torsdag fra klokken 17 til 20 inviterer High on Cars og motorsportscentret således til træf på anlægget på Kærbygårdevej. Alle er velkommen til at komme forbi og se banerne, der altså fortsat ikke kan tages i brug.

Der forventes at der kommer ca. 2000 mennesker og der vil blive solgt forskelligt merchandise, som vil gå direkte ned i projektets kasse.

Håbet er at politikerne når de ser de mange høringssvar, vil se positivt på åbning af baneanlægene, når en række forskellige forbedringer af naturen omkring baneanlæget er udført.

Arrangement i morgen torsdag:

https://www.facebook.com/events/2214712378676390/?ref=newsfeed

Mundlig beretning fra SIKOs repræsentantskabsmøde 29 marts 2022

MUNDTLIG BERETNING TIL SIKO´S REP. MØDE 29.MARTS 2022

VELKOMST:

  • REPRÆSENTANTER FRA SIKO´S MEDLEMSFORENINGER
  • RÅDMAND I BY-OG KULTUR SØREN WINDELL
  • FRITIDSCHEF RUNE BILLE
  • SIKOS SAMARBEJDSPARTNERE INDEN FOR IDRÆTTEN I ODENSE OG PÅ FYN

HENVISNING TIL DEN UDSENDTE SKRIFTLIGE BERETNING OM SIKO´S VIRKE I 2021

SIKO´S SEKRETARIAT HAR SAMMEN MED INDKALDELSEN TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDET UDSENDT EN FYLDIG SKRIFTLIG BERETNING FOR 2021, SOM VI HÅBER, AT ALLE HAR LÆST.

COVID 19

SIDEN SIDSTE REPRÆSENTANTSKABMØDE, UDSAT FRA 23.MARTS TIL 2. SEPTEMBER HAR VI I IDRÆTSLIVET OVER VINTEREN OPLEVET ENDNU EN NEDLUKNING, GRUNDET COVID 19.HELDIGVIS ER DER SÅ EFTER NYTÅR BLEVET LUKKET HELT OP.

DET ER SÆRDELES FORSKELLIGT, HVORDAN VORE MEDLEMSFORENINGER ER KOMMET UD AF KRISEN. FODBOLD, SEJLSPORT OG GOLF, SOM ER DECIDERET UDENDØRSIDRÆTTER ER GENERELT I STÆRK FREMGANG, MEDENS FLERE INDENDØRSIDRÆTTER LIDER VOLDSOMT AF MANGEL PÅ MEDLEMMER.

FLERE GYMNASTIKAFDELINGER HAR IGENNEM FLERE NEDLUKNINGER MISTET MANGE AF DERES INSTRUKTØRER, OG KAN DERFOR IKKE LIGE NU OPRETTE DE HOLD, DE PLEJER AT HAVE! HELDIGVIS BLIVER FORÅRS-OPVISNINGERNE AFHOLDT.DET PLEJER AT VÆRE DEN BEDSTE REKLAME FOR GYMNASTIKKEN.

SIKO, FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET OG FRITID & FOLKEOPLYSNING FØLGER SPÆNDT UDVIKLINGEN I ALLE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER, OG VI ER ALLE KLAR TIL AT SÆTTE IND MED RÅD OG VEJLEDNING, OG SÅ ER DER OGSÅ MULIGHEDER FOR BEGRÆNSET STØTTE GENNEM FORENINGSPAKKEN.HELDIGVIS HAR RIGTIGT MANGE SØGT KOMPENSATION FOR MISTEDE INDTÆGTER, OG PÅ OMKOSTNINGSIDEN HAR FRITID- OG FOLKEOPLYSNING HJULPET MANGE FORENINGER MED AT REDUCERE DERES OMKOSTNINGER.

SIKO´S IDRÆTSPOLITISKE INDSATS

VED FORHANDLINGERNE OM BUDGET 2022 I SEPTEMEBER 2021 LYKKEDES DET FOR SIKO AT SKAFFE DET ØKONOMISKE GRUNDLAG FOR, AT SCT. JØRGENSHALLEN KAN FÅ BYGGET DERES HAL 2 MED FLERE OMKLÆDNINGS-RUM.DET HAVDE NEMLIG VIST SIG UMULIGT I EN PERIODE AF ET ÅR AT SKAFFE RESTFINANCIERING TIL PROJEKTET, EFTER AT MAN VED BUDGET 2021 HAVDE FÅET 15,5 MILL. KR. TIL PROJEKTET.DER BLEV BEVILGET YDERLIGERE 18 MILL. KR., SÅ NU KAN DER BYGGES, OG DER KAN FORBEREDES TIL EN SENERE 1. SAL.

VI MÅ HER I ODENSE KLART KONSTATERE, AT DET TAGER MINDST 10 ÅR FRA ET ØNSKE OPSTÅR OM ET KONKRET IDRÆTSBYGGERI TIL BYGGERIET ER REALISERET.

I ALLE IDRÆTSHALLER, SÅVEL KOMMUNALE SOM SELVEJENDE, ER DER NU OPSAT VARMEFØLSOMME KAMERAER, FOR AT FINDE UD AF OM DER KAN FRIGIVES HALTID.SIKO MEDGIVER AT DER KAN VÆRE NOGLE MULIGHEDER, OG AT DET HER ER FØRSTE TRIN I RETNING AF AT SKAFFE PLADS TIL ALLE DE, DER STÅR PÅ VENTELISTER TIL AT DYRKE IDRÆT.

SOM ALLE KAN SE, VOKSER ODENSE BÅDE I MIDTBY, PÅ HAVNEN, OG I FORSTÆDERNE PÅ ALLE LEDER OG KANTER I DISSE ÅR, OG SAMTIDIG ER DER ET STED MELLEM 25 OG 30 BESKREVNE PROJEKTER, DER NU HAR LIGGET I ODENSE KOMMUNES OG SIKOS´DATABASE I SNART EN DEL ÅR.

NÅR VI HAR RESULATERNE AF KAPACITETSUDNYTTELSEN, SÅ ER DET PÅ TIDE, AT VI MED ODENSE KOMMUNES FACILITETSSTRATEGI FRA JULI 2021, SOM UDGANGSPUNKT KOMMER OP I HELIKOPETEREN, OG FOR ALVOR FÅR SET PÅ, HVOR DER MANGLER IDRÆTSFACILTETER.I SIKO VED VI AT DET GØR MAN MANGE STEDER, OG AT VI IKKE KAN FÅ DET HELE PÅ ÉN GANG. MEN SÅ MÅ DER HANDLES HURTIGST DER, HVOR DET BRÆNDER MEST PÅ, OG SÅ MÅ DER LAVES EN PLAN FOR RENOVERING OG NYBYGGERI AF IDRÆTSFACILITETER.

OG FOR SÅ LIGE AT RÅDE BOD PÅ FORTIDENS SYNDER, SÅ BØR DER VED ETHVERT IDRÆTSBYGGERI ÅRLIGT HENSÆTTES ET BELØB TIL RENOVERING/MODERNISRING MED EN FASTLÅSNING AF BELØBET TIL BYGGERIET, SÅLEDES AT BELØBET IKKE KAN ANVENDES TIL ALT MULIGT ANDET I KOMMUNENS BUDGET!

 

VELFÆRDENS FUNDAMANT, SOM ER ET 10 -ÅRIGT PROJEKT RULLES UD I DISSE ÅR.DEN ER EN VIGTIG START PÅ DEN HELT NØDVENDIGE MODERNISERING OG OPGRADERING AF IDRÆTTENS FACILITETER MED 95 MILL. KRONER DIREKTE TIL IDRÆTSFACILITETER

SAMMEN MED 125 MILL. KR. TIL LOKALOMRÅDER,500 MILL. KR. TIL SKOLER ,550 MILL. KR. TIL DAGINSTITUTIONER OG 50 MILL. KR. TIL DET GODE SENIORLIV, SÅ PÅGÅR DER ET STORT ARBEJDE MED AT FÅ DEN BEDSTE KAPACITETSUDNYTTELSE OG KAPACITETSUDVIDELSE I ALLE DE LOKALAFTALER, DER ER LAVET OG SOM SKAL LAVES.SKOLERNE BLIVER DET LOKALE OMDREJNINGSPUNKT I ALLE LOKALOMRÅDER.

FOR AT FÅ SAT EKSTRA FOKUS PÅ ØNSKET OM AT OPGRADERE IDRÆTSFACILITETER OG FÅ SAT SKUB I NYBYGGERI, HVOR DER DIREKTE ER ET BEHOV FOR DET, SÅ ER SIKO TIL STADIGHED MED I DET TÆTTE SAMARBEJDE MED DGI FYN OG FYNSKE IDRÆTSFORBUND, SÅLEDES AT ALLE 3 ORGANISATIONER GÅR UDE MED ÉN STEMME.

INDADTIL IMELLEM SIKO, KOORDINATIONSUDVALGET OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET SAMARBEJDES DER OGSÅ OM AT KOORDINERE ANLÆGSØNSKER.

HERMED BLIVER DE SIGNALER, VI SAMMEN SENDER TIL POLITIKERNE NOGET MERE KLARE, SÅLEDES AT VI KAN HÅBE PÅ BEDST MULIGE RESULTAT.

SIKO´S PULJER:

SIKO HAR KONSTATERET AT VORE MEDLEMSFORENINGER ER AKTIVE I LOKALAFTALERNE OM VELFÆRDENS FUNDAMENT. DET VAR OGSÅ VORT MÅL MED SAMARBEJDET MED DGI FYN OG FYNSKE IDRÆTSFORBUND PÅ FORHÅND AT ADVISERE OM MØDERNE.

NYE ELLER OPGRADEREDE FACILITETER OG GODE KOMPETENCER, SAMLET I IDRÆTSFORENINGER, GØR IDRÆTSFORENINGERNE ATTRAKTIVE AT OPHOLDE SIG I MED DET GENSIDIGE FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB, SOM ER KLAR TIL AT MODTAGE DEN BREDEST MULIGE DEL AF BEFOLKNINGEN

FOR AT UNDERSTØTTE IDRÆTSLIVET HAR SIKO I DE SENESTE ÅR SØGT OG FÅET BEVILGET NOGLE VIGTIGE PULJER, SOM VI AGTER AT UDVIDE, ALT EFTER HVAD DER ER BEHOV FOR I FREMTIDEN, EKSEMPELVIS IDRÆTS-PULJEN, SUNDHEDSPULJEN OG KOMPETENCE-UDVIKLINGSPULJEN.

IDRÆTSPULJENS SUCCES ER ALLEREDE FASTSLÅET IGENNEM FLERE ÅR OG EFTER COVID 19 ER DER IGEN BRUG FOR FLERE MIDLER. SIKO SER GERNE, AT PULJEN FORHØJES FRA 2 MILL.KR. TIL 3 MILL. KR. PR. ÅR.

SUNDHEDPULJEN BLEV FØRSTE GANG BEVILGET I 2021.GRUNDET COVID 19 VAR DER KUN 2 MÅNEDER TIL AT FÅ UDDELT 450000 KR.MIDLERNE BLEV REVET VÆK, SÅ NU SØGER SIKO DEN NYE SUNDHEDSFORVALTNING OM 1 MILL KR. ÅRLIGT I SUNDHEDSPULJE. DEN SENESTE SUNDHEDSUNDERSØGELSE, SOM BLEV OFFENTLIGGJORT MIDT I MARTS MÅNED VISER AT DET STÅR HELT GALT TIL MED FOLKESUNDHEDEN, BÅDE FYSISK OG MENTALT. DET VIL SIKO I DEN GRAD GERNE VÆRE MED TIL AT GØRE NOGET VED, DERFOR OPFORDRER VI PÅ DET KRAFTIGSTE TIL AT ØGE SUNDHEDSPULJEN TIL 1 MILL. KR. PER ÅR, GERNE FRA OG MED ÅRET 2022!

ENDELIG LYKKEDES DET FOR SIKO AT FÅ BEVILGET EN KOMPETENCEUDVIKLINGSPULJE PÅ 1 MILL. KR. PER ÅR I 2022,2023 OG 2024. DER VAR AFTALT 3 UDDELINGER I 2022: 1.MARTS,1.JUNI OG 1.SEPTEMBER.I DE FØRSTE 2 MÅNEDER AF 2022 ER DER SØGT FOR I ALT 600000 KR, SÅ VI KAN BARE FASTSLÅ, AT DET ER EN PULJE SOM DER ER ET STOR OG FAST BEHOV FOR!

 

SAMARBEJDET MED FRITID & FOLKEOPLYSNING

I 2019 SKULLE ALLE FORVALTNINGER SPARE SAMMEN TIL ET STØRRE ANTAL ÆLDRE OG BØRN I DE KOMMENDE ÅR.DET BETØD EN KRAFTIG REDUKTION AF FRITIDSLIVETS EGEN FORVALTNING MED FLERE UHELDIGE FØLGER:

  1. CENTRALISERING AF PEDELLER/SERVICECHEFER, SOM I DAG BETYDER, AT DE FLERE STEDER IKKE KAN SIDDE MED I FRITIDSUDVALGENE SAMMEN MED SKOLERNE, IDRÆTSFORENINGER OG ANDRE FRITIDSBUGERE, FORDI MØDERNE LIGGER UDEN FOR DERES ARBEJDSTID. SAMTIG FORSVINDER NÆRHED OG HURTIGHED I BESLUTNINGSPROCESSEN OM DAGLIGDAGS REPARATIONER OG VEDLIGEHOLD.DET ER ALDELES UHOLDBART!
  2. DEN ANSVARLIGE FOR UDENDØRS IDRÆTSANLÆG, HVOR ALLE BRUGERNE BEFINDER SIG UNDER FRITID & FOLKEOPLYSNING, SIDDER I DAG I EN AFDELING , DER HEDDER PARK OG KIRKEGÅRD.JEG SKAL HILSE AT SIGE, AT DETTE ER MEGET LIDT HENSIGSMÆSSIGT OG MEGET LIDT BRUGERVENLIGT.DET BØR DER LAVES OM PÅ VED AT LADE STILLINGEN KOMME TILBAGE UNDER FRITID OG FOLKEOPLYSNING
  3. DE YDERST KOMPETENTE MEDRABEJDERE I FRITID OG FOLKEOOPLYSNING HAR FÅET ET VOLDSOMT ARBEJDSPRES PÅ SIG, HVILKET PÅ SIGT KAN GÅ UD OVER BRUGERNE: DET ODENSEANSKE FRITIDSLIV. EN YDERLIGERE BESPARELSE PÅ F&F VIL VÆRE IKKE MINDRE END EN KATASTOFE. SIKO ER HELT KLART PÅ BARRIKADERNE, HVIS DET SKULLE SKE.

 

AKTUELLE UDFORDRINGER OG FOKUSPUNKTER

UDOVER, SOM TIDLIGERE NÆVNT, RENOVERING OG OPGRADERING AF DE BESTÅENDE IDRÆTSFACILITETER SÅ ER DER I TAKT MED ALLE DE NYE BOLIGOMRÅDER, OG MED DE BESTÅENDE BOLIGOMRÅDER DER VOKSER, ET STIGENDE BEHOV FOR NYE IDRÆTSFACILTETER ELLER EN UDVIDELSE AF DE BESTÅENDE IDRÆTSFACILITETER

HERUDOVER ER DER VISSE IDRÆTSGRENE, DER OPLEVER EN MASSIV TILSTRØMNING, SÅLEDES AT DE KOMMER I AKUT PLADSNØD.DET ER FOR EKSEMPEL TILFÆLDET FOR FLERE HÅNDBOLDKLUBBER/-AFDELINGER I ODENSE OMRÅDET.HVAD GØR VI VED DET, SAMTIDIG MED AT DER ER EN HARPIKSPROBLEMATIK, NÅR HÅNDBOLD ER SAMMEN MED ANDRE IDRÆTSGRENE OM DE SAMME FACILITETER?

HVORDAN KOMMER VI I MÅL MED RENOVERING AF 3 AF DE ÆLDSTE OG  ETABLERING AF 5 NYE  KUNSTGRÆS-BANER,NÅR VI MØDES MED ØGEDE MILJØKRAV TIL AFVANDING, SOM TRUER MED AT FORDYRE PROJEKTERNE VÆSENTLIGT(FRA 25 MILL. KR. ,SOM AFSAT I VELFÆRDENS FUNDAMENT ,OG HELT OP TIL 50 MILL. KR)

DER ER 3 NYE STORE PROJEKTER PÅ VEJ: SKAL FRILUFTSBADET RENOVERES, ELLER SKAL DER BYGGES NYT, HVAD MED ODENSE STADION OG HVAD MED DET NYE NATIONALE STADION PÅ UNIVERSITETET? EEN TING ER SIKKER: INGEN AF DE 3 PROJEKTER SKAL HAVE MIDLER TILFØRT FRA FRITID & FOLKEOPLYSNINGS BUDGETOMRÅDE, FOR SÅ GÅR DET FOR ALVOR GALT FOR BREDDEIDRÆTTEN I ODENSE! PENGE TIL SÅ STORE ANLÆG SKAL FINDES CENTRALT ,OG DER SKAL FINDES FINANSIERING TIL DET.

HVORDAN BLIVER VI BEDRE TIL AT LEVE OP TIL MÅL-SÆTNINGEN IDRÆT FOR ALLE?

HVORFOR ER DER SÅ MANGE ODENSEANERE, DER IKKE ER FYSISK AKTIVE I IDRÆTSFORENINGERNE?

HVORDAN SIKRER VI DEN FREMTIDIGE REKRUTTERING AF FRIVILLIGE LEDERE?

DER ER NOK AT TAGE FAT PÅ FOR SIKO OG FOR VORES NY RÅDMAND PÅ OMRÅDET: SØREN WINDELL. SIKO SER FREM TIL ET RIGTIGT GODT SAMARBEJDE!

 

SIKO´S SEKRETARIAT,PERSONALE OG BESTYRELSE

COVID 19 HAR IKKE GJORT DET NEMMERE AT VÆRE IDRÆTSFORENING, OG HELLER IKKE AT VÆRE IDRÆTSSAMVIRKE, MEN VI HAR I SIKO VALGT AT HOLDE VORES SEKRETARIAT ÅBENT, OG AT VÆRE DER FOR VORE FORENINGER.OGSÅ VORES KURSUSCENTER OG ÆKDREIDRÆTTENS HUS HAR VÆRET ÅBENT I DET OMFANG DET VAR MULIGT, ELLERS HAR MAN VÆRET GÅET ONLINE.

DET KAN VI ALT SAMMEN TAKKE EN DYGTIG KREDS AF LÆRERE OG VORT PROFESSIONELLE SEKRETARIAT, UNDER LEDELSE AF PREBEN OG ANETTE, FOR!

ENDELIG EN STOR TAK TIL SIKO´S BESTYRELSE FOR MANGE INSPIRERENDE BESTYRELSESMØDER OG FOR JERES ENGAGEMENT, IKKE MINDST I KONTAKTER MED VORE FORENINGER, EMBEDSMÆND OG POLITIKERE!

 

AFSLUTNING:

HERMED OVERLADER JEG SÅVEL DEN SKRIFTLIGE SOM DEN MINDTLIGE BERETNING FOR SIKO´S VIRKE I 2021 TIL REPRÆSENTANTSKABETS GODKENDELSE

Tillykke til årets frivillige idrætsleder på fyn og husk tilmelding til repræsentantskabsmøde

Tillykke til årets frivillige idrætsleder på fyn og husk tilmelding til repræsentantskabsmøde

Årets Frivillige idrætsleder
Ægteparret Bente og Leif Nicolaisen fra Nordfyns Kommune løb med prisen som Årets Frivillige Idrætsleder.
Parret er nomineret for deres indsats i Veflinge Gymnastik- og Idrætsforening, som tilsammen strækker sig over 90 års frivilligt arbejde.
Begge tidligere aktive spillere på boldbanerne og i hallen, men nu lægges kræfterne andre steder i foreningen, som både trænere, hjælpere og i bestyrelsen.
Stort tillykke med prisen som jo også hylder det fynske idrætsliv, de frivillige kræfter.
Begivenhed skete 22. januar til Fynske Bank Sportslørdag.

 Husk tilmeldingsfristen til SIKOs repræsentantsskabsmøde er sat til tirsdag d 22 marts.
Tilmelding sker på mail til siko.@siko.dk

Mødet er tirsdag d 29 marts hos B1909 på Gillestedvej 12 5240 Odense Nø – kom og vær med til at hylde årets frivillige idrætsleder i Odense og hør indlæg fra vores nye rådmand Søren Windell.