Motorbanen i Kærby Mose – Giv et høringssvar nu

Motorbanen Kærby Mose:

Planklagenævnet den 21. december 2020 erklærede gocart- og motocrossbanerne for ulovlige grundet en mulig forekomst af den stærkt fredede stor vandsalamander i et vandhul, som er opstået efter jordopgravning til en støjvold ved motorvejen Grusgravssøen er nu omsluttet af den ene af motorbanerne. Der er også kritik fra en borgergruppe, der blandt andet består af naboer til banerne.

Blandt sportsfolk indenfor idrætten og motorsportsfolk, kan der ikke herske nogen tvivl om, at anlægget har fuld opbakning i hele Danmark.

Med 10 dage tilbage af høringen af de nyskrevne tilladelser til motorbanerne er der således indleveret knap 5800 høringssvar, der stort set allesammen bakker op om, at anlægget skal have lov til at bestå

Fra SIKOs side vil vi gerne opfordre til at vores medlemsforeninger aktiverer deres medlemmer og vil indgive er positivt høringssvar.

Link til høringsportal:

https://odense.viewer.dkplan.niras.dk…

SIKO har for længe siden indgivet svar, læs det her:

http://www.siko.dk/motorsport-center-fyn-kaerby-mose/

Fynske Idrætsforbund har også indgivet høringssvar, læs det her:

https://fynske-if.dk/hoeringssvar-kaerby-mose/

Niels Becker fra firmael High On Cars, har netop lagt en video på Youtube.

I videoen taler Niels Becker med tovholder Steen Fredsøe om sagens gang og der vises rundt på anlæget. Sidst i videoen vises hvordan man hurtigt kan afgive et høringssvar til kommunen.

Håbet er at den store opbagning kan give den endelige tilladelse til at tage motorsportsanlæget i brug.

Se video her:

https://www.youtube.com/watch?v=OMQRqPJOpCs

Torsdag fra klokken 17 til 20 inviterer High on Cars og motorsportscentret således til træf på anlægget på Kærbygårdevej. Alle er velkommen til at komme forbi og se banerne, der altså fortsat ikke kan tages i brug.

Der forventes at der kommer ca. 2000 mennesker og der vil blive solgt forskelligt merchandise, som vil gå direkte ned i projektets kasse.

Håbet er at politikerne når de ser de mange høringssvar, vil se positivt på åbning af baneanlægene, når en række forskellige forbedringer af naturen omkring baneanlæget er udført.

Arrangement i morgen torsdag:

https://www.facebook.com/events/2214712378676390/?ref=newsfeed

Mundlig beretning fra SIKOs repræsentantskabsmøde 29 marts 2022

MUNDTLIG BERETNING TIL SIKO´S REP. MØDE 29.MARTS 2022

VELKOMST:

 • REPRÆSENTANTER FRA SIKO´S MEDLEMSFORENINGER
 • RÅDMAND I BY-OG KULTUR SØREN WINDELL
 • FRITIDSCHEF RUNE BILLE
 • SIKOS SAMARBEJDSPARTNERE INDEN FOR IDRÆTTEN I ODENSE OG PÅ FYN

HENVISNING TIL DEN UDSENDTE SKRIFTLIGE BERETNING OM SIKO´S VIRKE I 2021

SIKO´S SEKRETARIAT HAR SAMMEN MED INDKALDELSEN TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDET UDSENDT EN FYLDIG SKRIFTLIG BERETNING FOR 2021, SOM VI HÅBER, AT ALLE HAR LÆST.

COVID 19

SIDEN SIDSTE REPRÆSENTANTSKABMØDE, UDSAT FRA 23.MARTS TIL 2. SEPTEMBER HAR VI I IDRÆTSLIVET OVER VINTEREN OPLEVET ENDNU EN NEDLUKNING, GRUNDET COVID 19.HELDIGVIS ER DER SÅ EFTER NYTÅR BLEVET LUKKET HELT OP.

DET ER SÆRDELES FORSKELLIGT, HVORDAN VORE MEDLEMSFORENINGER ER KOMMET UD AF KRISEN. FODBOLD, SEJLSPORT OG GOLF, SOM ER DECIDERET UDENDØRSIDRÆTTER ER GENERELT I STÆRK FREMGANG, MEDENS FLERE INDENDØRSIDRÆTTER LIDER VOLDSOMT AF MANGEL PÅ MEDLEMMER.

FLERE GYMNASTIKAFDELINGER HAR IGENNEM FLERE NEDLUKNINGER MISTET MANGE AF DERES INSTRUKTØRER, OG KAN DERFOR IKKE LIGE NU OPRETTE DE HOLD, DE PLEJER AT HAVE! HELDIGVIS BLIVER FORÅRS-OPVISNINGERNE AFHOLDT.DET PLEJER AT VÆRE DEN BEDSTE REKLAME FOR GYMNASTIKKEN.

SIKO, FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET OG FRITID & FOLKEOPLYSNING FØLGER SPÆNDT UDVIKLINGEN I ALLE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER, OG VI ER ALLE KLAR TIL AT SÆTTE IND MED RÅD OG VEJLEDNING, OG SÅ ER DER OGSÅ MULIGHEDER FOR BEGRÆNSET STØTTE GENNEM FORENINGSPAKKEN.HELDIGVIS HAR RIGTIGT MANGE SØGT KOMPENSATION FOR MISTEDE INDTÆGTER, OG PÅ OMKOSTNINGSIDEN HAR FRITID- OG FOLKEOPLYSNING HJULPET MANGE FORENINGER MED AT REDUCERE DERES OMKOSTNINGER.

SIKO´S IDRÆTSPOLITISKE INDSATS

VED FORHANDLINGERNE OM BUDGET 2022 I SEPTEMEBER 2021 LYKKEDES DET FOR SIKO AT SKAFFE DET ØKONOMISKE GRUNDLAG FOR, AT SCT. JØRGENSHALLEN KAN FÅ BYGGET DERES HAL 2 MED FLERE OMKLÆDNINGS-RUM.DET HAVDE NEMLIG VIST SIG UMULIGT I EN PERIODE AF ET ÅR AT SKAFFE RESTFINANCIERING TIL PROJEKTET, EFTER AT MAN VED BUDGET 2021 HAVDE FÅET 15,5 MILL. KR. TIL PROJEKTET.DER BLEV BEVILGET YDERLIGERE 18 MILL. KR., SÅ NU KAN DER BYGGES, OG DER KAN FORBEREDES TIL EN SENERE 1. SAL.

VI MÅ HER I ODENSE KLART KONSTATERE, AT DET TAGER MINDST 10 ÅR FRA ET ØNSKE OPSTÅR OM ET KONKRET IDRÆTSBYGGERI TIL BYGGERIET ER REALISERET.

I ALLE IDRÆTSHALLER, SÅVEL KOMMUNALE SOM SELVEJENDE, ER DER NU OPSAT VARMEFØLSOMME KAMERAER, FOR AT FINDE UD AF OM DER KAN FRIGIVES HALTID.SIKO MEDGIVER AT DER KAN VÆRE NOGLE MULIGHEDER, OG AT DET HER ER FØRSTE TRIN I RETNING AF AT SKAFFE PLADS TIL ALLE DE, DER STÅR PÅ VENTELISTER TIL AT DYRKE IDRÆT.

SOM ALLE KAN SE, VOKSER ODENSE BÅDE I MIDTBY, PÅ HAVNEN, OG I FORSTÆDERNE PÅ ALLE LEDER OG KANTER I DISSE ÅR, OG SAMTIDIG ER DER ET STED MELLEM 25 OG 30 BESKREVNE PROJEKTER, DER NU HAR LIGGET I ODENSE KOMMUNES OG SIKOS´DATABASE I SNART EN DEL ÅR.

NÅR VI HAR RESULATERNE AF KAPACITETSUDNYTTELSEN, SÅ ER DET PÅ TIDE, AT VI MED ODENSE KOMMUNES FACILITETSSTRATEGI FRA JULI 2021, SOM UDGANGSPUNKT KOMMER OP I HELIKOPETEREN, OG FOR ALVOR FÅR SET PÅ, HVOR DER MANGLER IDRÆTSFACILTETER.I SIKO VED VI AT DET GØR MAN MANGE STEDER, OG AT VI IKKE KAN FÅ DET HELE PÅ ÉN GANG. MEN SÅ MÅ DER HANDLES HURTIGST DER, HVOR DET BRÆNDER MEST PÅ, OG SÅ MÅ DER LAVES EN PLAN FOR RENOVERING OG NYBYGGERI AF IDRÆTSFACILITETER.

OG FOR SÅ LIGE AT RÅDE BOD PÅ FORTIDENS SYNDER, SÅ BØR DER VED ETHVERT IDRÆTSBYGGERI ÅRLIGT HENSÆTTES ET BELØB TIL RENOVERING/MODERNISRING MED EN FASTLÅSNING AF BELØBET TIL BYGGERIET, SÅLEDES AT BELØBET IKKE KAN ANVENDES TIL ALT MULIGT ANDET I KOMMUNENS BUDGET!

 

VELFÆRDENS FUNDAMANT, SOM ER ET 10 -ÅRIGT PROJEKT RULLES UD I DISSE ÅR.DEN ER EN VIGTIG START PÅ DEN HELT NØDVENDIGE MODERNISERING OG OPGRADERING AF IDRÆTTENS FACILITETER MED 95 MILL. KRONER DIREKTE TIL IDRÆTSFACILITETER

SAMMEN MED 125 MILL. KR. TIL LOKALOMRÅDER,500 MILL. KR. TIL SKOLER ,550 MILL. KR. TIL DAGINSTITUTIONER OG 50 MILL. KR. TIL DET GODE SENIORLIV, SÅ PÅGÅR DER ET STORT ARBEJDE MED AT FÅ DEN BEDSTE KAPACITETSUDNYTTELSE OG KAPACITETSUDVIDELSE I ALLE DE LOKALAFTALER, DER ER LAVET OG SOM SKAL LAVES.SKOLERNE BLIVER DET LOKALE OMDREJNINGSPUNKT I ALLE LOKALOMRÅDER.

FOR AT FÅ SAT EKSTRA FOKUS PÅ ØNSKET OM AT OPGRADERE IDRÆTSFACILITETER OG FÅ SAT SKUB I NYBYGGERI, HVOR DER DIREKTE ER ET BEHOV FOR DET, SÅ ER SIKO TIL STADIGHED MED I DET TÆTTE SAMARBEJDE MED DGI FYN OG FYNSKE IDRÆTSFORBUND, SÅLEDES AT ALLE 3 ORGANISATIONER GÅR UDE MED ÉN STEMME.

INDADTIL IMELLEM SIKO, KOORDINATIONSUDVALGET OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET SAMARBEJDES DER OGSÅ OM AT KOORDINERE ANLÆGSØNSKER.

HERMED BLIVER DE SIGNALER, VI SAMMEN SENDER TIL POLITIKERNE NOGET MERE KLARE, SÅLEDES AT VI KAN HÅBE PÅ BEDST MULIGE RESULTAT.

SIKO´S PULJER:

SIKO HAR KONSTATERET AT VORE MEDLEMSFORENINGER ER AKTIVE I LOKALAFTALERNE OM VELFÆRDENS FUNDAMENT. DET VAR OGSÅ VORT MÅL MED SAMARBEJDET MED DGI FYN OG FYNSKE IDRÆTSFORBUND PÅ FORHÅND AT ADVISERE OM MØDERNE.

NYE ELLER OPGRADEREDE FACILITETER OG GODE KOMPETENCER, SAMLET I IDRÆTSFORENINGER, GØR IDRÆTSFORENINGERNE ATTRAKTIVE AT OPHOLDE SIG I MED DET GENSIDIGE FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB, SOM ER KLAR TIL AT MODTAGE DEN BREDEST MULIGE DEL AF BEFOLKNINGEN

FOR AT UNDERSTØTTE IDRÆTSLIVET HAR SIKO I DE SENESTE ÅR SØGT OG FÅET BEVILGET NOGLE VIGTIGE PULJER, SOM VI AGTER AT UDVIDE, ALT EFTER HVAD DER ER BEHOV FOR I FREMTIDEN, EKSEMPELVIS IDRÆTS-PULJEN, SUNDHEDSPULJEN OG KOMPETENCE-UDVIKLINGSPULJEN.

IDRÆTSPULJENS SUCCES ER ALLEREDE FASTSLÅET IGENNEM FLERE ÅR OG EFTER COVID 19 ER DER IGEN BRUG FOR FLERE MIDLER. SIKO SER GERNE, AT PULJEN FORHØJES FRA 2 MILL.KR. TIL 3 MILL. KR. PR. ÅR.

SUNDHEDPULJEN BLEV FØRSTE GANG BEVILGET I 2021.GRUNDET COVID 19 VAR DER KUN 2 MÅNEDER TIL AT FÅ UDDELT 450000 KR.MIDLERNE BLEV REVET VÆK, SÅ NU SØGER SIKO DEN NYE SUNDHEDSFORVALTNING OM 1 MILL KR. ÅRLIGT I SUNDHEDSPULJE. DEN SENESTE SUNDHEDSUNDERSØGELSE, SOM BLEV OFFENTLIGGJORT MIDT I MARTS MÅNED VISER AT DET STÅR HELT GALT TIL MED FOLKESUNDHEDEN, BÅDE FYSISK OG MENTALT. DET VIL SIKO I DEN GRAD GERNE VÆRE MED TIL AT GØRE NOGET VED, DERFOR OPFORDRER VI PÅ DET KRAFTIGSTE TIL AT ØGE SUNDHEDSPULJEN TIL 1 MILL. KR. PER ÅR, GERNE FRA OG MED ÅRET 2022!

ENDELIG LYKKEDES DET FOR SIKO AT FÅ BEVILGET EN KOMPETENCEUDVIKLINGSPULJE PÅ 1 MILL. KR. PER ÅR I 2022,2023 OG 2024. DER VAR AFTALT 3 UDDELINGER I 2022: 1.MARTS,1.JUNI OG 1.SEPTEMBER.I DE FØRSTE 2 MÅNEDER AF 2022 ER DER SØGT FOR I ALT 600000 KR, SÅ VI KAN BARE FASTSLÅ, AT DET ER EN PULJE SOM DER ER ET STOR OG FAST BEHOV FOR!

 

SAMARBEJDET MED FRITID & FOLKEOPLYSNING

I 2019 SKULLE ALLE FORVALTNINGER SPARE SAMMEN TIL ET STØRRE ANTAL ÆLDRE OG BØRN I DE KOMMENDE ÅR.DET BETØD EN KRAFTIG REDUKTION AF FRITIDSLIVETS EGEN FORVALTNING MED FLERE UHELDIGE FØLGER:

 1. CENTRALISERING AF PEDELLER/SERVICECHEFER, SOM I DAG BETYDER, AT DE FLERE STEDER IKKE KAN SIDDE MED I FRITIDSUDVALGENE SAMMEN MED SKOLERNE, IDRÆTSFORENINGER OG ANDRE FRITIDSBUGERE, FORDI MØDERNE LIGGER UDEN FOR DERES ARBEJDSTID. SAMTIG FORSVINDER NÆRHED OG HURTIGHED I BESLUTNINGSPROCESSEN OM DAGLIGDAGS REPARATIONER OG VEDLIGEHOLD.DET ER ALDELES UHOLDBART!
 2. DEN ANSVARLIGE FOR UDENDØRS IDRÆTSANLÆG, HVOR ALLE BRUGERNE BEFINDER SIG UNDER FRITID & FOLKEOPLYSNING, SIDDER I DAG I EN AFDELING , DER HEDDER PARK OG KIRKEGÅRD.JEG SKAL HILSE AT SIGE, AT DETTE ER MEGET LIDT HENSIGSMÆSSIGT OG MEGET LIDT BRUGERVENLIGT.DET BØR DER LAVES OM PÅ VED AT LADE STILLINGEN KOMME TILBAGE UNDER FRITID OG FOLKEOPLYSNING
 3. DE YDERST KOMPETENTE MEDRABEJDERE I FRITID OG FOLKEOOPLYSNING HAR FÅET ET VOLDSOMT ARBEJDSPRES PÅ SIG, HVILKET PÅ SIGT KAN GÅ UD OVER BRUGERNE: DET ODENSEANSKE FRITIDSLIV. EN YDERLIGERE BESPARELSE PÅ F&F VIL VÆRE IKKE MINDRE END EN KATASTOFE. SIKO ER HELT KLART PÅ BARRIKADERNE, HVIS DET SKULLE SKE.

 

AKTUELLE UDFORDRINGER OG FOKUSPUNKTER

UDOVER, SOM TIDLIGERE NÆVNT, RENOVERING OG OPGRADERING AF DE BESTÅENDE IDRÆTSFACILITETER SÅ ER DER I TAKT MED ALLE DE NYE BOLIGOMRÅDER, OG MED DE BESTÅENDE BOLIGOMRÅDER DER VOKSER, ET STIGENDE BEHOV FOR NYE IDRÆTSFACILTETER ELLER EN UDVIDELSE AF DE BESTÅENDE IDRÆTSFACILITETER

HERUDOVER ER DER VISSE IDRÆTSGRENE, DER OPLEVER EN MASSIV TILSTRØMNING, SÅLEDES AT DE KOMMER I AKUT PLADSNØD.DET ER FOR EKSEMPEL TILFÆLDET FOR FLERE HÅNDBOLDKLUBBER/-AFDELINGER I ODENSE OMRÅDET.HVAD GØR VI VED DET, SAMTIDIG MED AT DER ER EN HARPIKSPROBLEMATIK, NÅR HÅNDBOLD ER SAMMEN MED ANDRE IDRÆTSGRENE OM DE SAMME FACILITETER?

HVORDAN KOMMER VI I MÅL MED RENOVERING AF 3 AF DE ÆLDSTE OG  ETABLERING AF 5 NYE  KUNSTGRÆS-BANER,NÅR VI MØDES MED ØGEDE MILJØKRAV TIL AFVANDING, SOM TRUER MED AT FORDYRE PROJEKTERNE VÆSENTLIGT(FRA 25 MILL. KR. ,SOM AFSAT I VELFÆRDENS FUNDAMENT ,OG HELT OP TIL 50 MILL. KR)

DER ER 3 NYE STORE PROJEKTER PÅ VEJ: SKAL FRILUFTSBADET RENOVERES, ELLER SKAL DER BYGGES NYT, HVAD MED ODENSE STADION OG HVAD MED DET NYE NATIONALE STADION PÅ UNIVERSITETET? EEN TING ER SIKKER: INGEN AF DE 3 PROJEKTER SKAL HAVE MIDLER TILFØRT FRA FRITID & FOLKEOPLYSNINGS BUDGETOMRÅDE, FOR SÅ GÅR DET FOR ALVOR GALT FOR BREDDEIDRÆTTEN I ODENSE! PENGE TIL SÅ STORE ANLÆG SKAL FINDES CENTRALT ,OG DER SKAL FINDES FINANSIERING TIL DET.

HVORDAN BLIVER VI BEDRE TIL AT LEVE OP TIL MÅL-SÆTNINGEN IDRÆT FOR ALLE?

HVORFOR ER DER SÅ MANGE ODENSEANERE, DER IKKE ER FYSISK AKTIVE I IDRÆTSFORENINGERNE?

HVORDAN SIKRER VI DEN FREMTIDIGE REKRUTTERING AF FRIVILLIGE LEDERE?

DER ER NOK AT TAGE FAT PÅ FOR SIKO OG FOR VORES NY RÅDMAND PÅ OMRÅDET: SØREN WINDELL. SIKO SER FREM TIL ET RIGTIGT GODT SAMARBEJDE!

 

SIKO´S SEKRETARIAT,PERSONALE OG BESTYRELSE

COVID 19 HAR IKKE GJORT DET NEMMERE AT VÆRE IDRÆTSFORENING, OG HELLER IKKE AT VÆRE IDRÆTSSAMVIRKE, MEN VI HAR I SIKO VALGT AT HOLDE VORES SEKRETARIAT ÅBENT, OG AT VÆRE DER FOR VORE FORENINGER.OGSÅ VORES KURSUSCENTER OG ÆKDREIDRÆTTENS HUS HAR VÆRET ÅBENT I DET OMFANG DET VAR MULIGT, ELLERS HAR MAN VÆRET GÅET ONLINE.

DET KAN VI ALT SAMMEN TAKKE EN DYGTIG KREDS AF LÆRERE OG VORT PROFESSIONELLE SEKRETARIAT, UNDER LEDELSE AF PREBEN OG ANETTE, FOR!

ENDELIG EN STOR TAK TIL SIKO´S BESTYRELSE FOR MANGE INSPIRERENDE BESTYRELSESMØDER OG FOR JERES ENGAGEMENT, IKKE MINDST I KONTAKTER MED VORE FORENINGER, EMBEDSMÆND OG POLITIKERE!

 

AFSLUTNING:

HERMED OVERLADER JEG SÅVEL DEN SKRIFTLIGE SOM DEN MINDTLIGE BERETNING FOR SIKO´S VIRKE I 2021 TIL REPRÆSENTANTSKABETS GODKENDELSE

Tillykke til årets frivillige idrætsleder på fyn og husk tilmelding til repræsentantskabsmøde

Tillykke til årets frivillige idrætsleder på fyn og husk tilmelding til repræsentantskabsmøde

Årets Frivillige idrætsleder
Ægteparret Bente og Leif Nicolaisen fra Nordfyns Kommune løb med prisen som Årets Frivillige Idrætsleder.
Parret er nomineret for deres indsats i Veflinge Gymnastik- og Idrætsforening, som tilsammen strækker sig over 90 års frivilligt arbejde.
Begge tidligere aktive spillere på boldbanerne og i hallen, men nu lægges kræfterne andre steder i foreningen, som både trænere, hjælpere og i bestyrelsen.
Stort tillykke med prisen som jo også hylder det fynske idrætsliv, de frivillige kræfter.
Begivenhed skete 22. januar til Fynske Bank Sportslørdag.

 Husk tilmeldingsfristen til SIKOs repræsentantsskabsmøde er sat til tirsdag d 22 marts.
Tilmelding sker på mail til siko.@siko.dk

Mødet er tirsdag d 29 marts hos B1909 på Gillestedvej 12 5240 Odense Nø – kom og vær med til at hylde årets frivillige idrætsleder i Odense og hør indlæg fra vores nye rådmand Søren Windell.

Dagsorden for SIKOs repræsentantskabsmøde 2022

 1. marts 2022

DAGSORDEN 

for 

SIKO´S repræsentantskabsmøde 

Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19.00 

i B1909 

Gillestedvej 12, 5240 Odense NØ. 

 1. 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Kassereren fremlægger budget til godkendelse.
 5. Ingen indkomne forslag:
 6. Valg.

Formand Henrik Schmidt (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Pernille R. Egdal (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Michael Mai (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem William Bond (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Niels Peter Knudsen (modtager genvalg)

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for et år af gangen.

1 registreret revisor (1 år):

PK Revision

1 folkevalgt revisor (2 år):

Hanne Clemmensen (modtager genvalg)

 1. Eventuelt.

Mødet afsluttes med et indlæg fra rådmand Søren Windell.

Beretning, regnskab og budget kan nu findes på vores hjemmeside www.siko.dk.

På bestyrelsens vegne

SIKO

Fynske Bank Sportslørdag

Fynske Bank Sportslørdag
Fynske Bank Sportslørdag har i år over 50 udstillere, og man kan prøve kræfter med over 30 forskellige
sportsgrene i Odense Idrætshal og i de omkringliggende haller. Der er gratis entré for publikum, som kan
glæde sig til at dyste mod hinanden i en masse forskellige sportsgrene.
Den 12. marts kan fynboerne traditionen tro se frem til en festlig fejring i Odense Idrætspark, når Fynske
Bank Sportslørdag hylder idrætten, frivillige – og professionelle sportsudøvere fra Fyn med opvisninger og
prisoverrækkelser kl. 13.00 – 17.00.

Borgmester i Nyborg Kommune og formand for Erhvervshus Fyn Kenneth Muhs glæder sig over, at
Sportslørdag er tilbage i fysisk topform, efter at fejringen og aktiviteterne sidste år under coronapandemien
måtte foregå digitalt:
– Nu da der igen for alvor er kommet gang i sportsevents rundt omkring i verden og ikke mindst her
på Fyn, er det en kæmpe fornøjelse, at vi også kan genoptage den fælles tradition for fejring af det
fynske idrætsliv. Fynske Bank Sportslørdag er en af de festlige begivenheder, som mange fynboer
har savnet, og som er med til at vise vores fælles opbakning til sporten på tværs af de fynske
kommuner. Det er et af de glimrende eksempler på, hvordan vi på Fyn formår at skabe noget helt
særligt, når vi gør det i fællesskab, siger han


Overvær kåringerne af de traditionsrige priser
Der vil blive uddelt de fem faste priser: Fynske Bank Kammeratskabspris, Årets Fund og Årets Sportsnavn på
Fyn. Årets Frivillige Idrætsleder og Den Fynske Idrætsforeningspris kåres efterfølgende ved aftenens
branchefest for specielt inviterede, hvor der også vil være fejring af de mange fynske danske og
internationale medaljevindere.
– Fynske Bank Sportslørdag sætter spot på bredden og styrken i det fynske foreningsliv. Et
foreningsliv, der udgør det vigtige fundament for udklækningen af de helt store sportsstjerner. Og et
fundament, der ligeledes er afgørende for vores tiltrækning af store internationale sportsevents til
øen og evnen til at afvikle dem med en unik opbakning fra frivillige, siger Jakob Lund Staun,
eventchef hos Destination Fyn – en del af Erhvervshus Fyn.
Prøv dig selv af i over 30 sportsgrene
Udover prisuddelingen kan publikum glæde sig til en sportsfestival med flotte opvisninger og ikke mindst til
at prøve kræfter med over 30 forskellige sportsgrene, fra banecykling og atletik til bueskydning og judo.
Ligeledes kan publikum se frem til et gensyn med den populære maskotdyst, hvor de fynske maskotter
traditionen tro skal dyste om at blive Fyns Sejeste Maskot.
Nye tiltag – flere festligheder
Arrangementet plejer at tiltrække op mod 6.000 gæster i Odense Idrætshal og de omkringliggende haller.
Og der er lagt op til en fantastisk Sportslørdag. Af nye aktiviteter kan i år nævnes, at man kan prøve kræfter
med faldskærmsudspring. Derudover kan man se med, når Fyens Stiftstidende afslører deres ”Wall of
Fame” en hæder til de fynske sportsstjerner, som siden 1950 har modtaget prisen Årets Sportsnavn på Fyn.
Publikum kan også glæde sig til et musikalsk indslag, når fynske Aksglæde går på scenen og spiller et par
numre. Aksglæde er blandt andet kendt for storhittet ’Giv lys igen’.
Tæt på stjernerne

Fynske Bank Sportslørdag er også kendt for at bringe de fynske sportsfans helt tæt på øens sportsstjerner.
Har børnene mod på at møde deres idoler, bliver der rig mulighed for det, for de mange fynske
professionelle sportsfolk stiller gerne op til autografskrivning og selfies. Du kan blandt andet møde
stjernerne fra OB.

Foto 1 af: Cosmin Cirstea. Maskotterne er klar til kamp fra Fynske Bank Sportslørdag 2020.
Foto 2 af Cosmin Cirstea: Opvisning i hallen fra Fynske Bank Sportslørdag 2020.
Foto 3: Samlet collage.

 

Fakta ark
Fynske Bank Sportslørdag afholdes normalt en lørdag i slutningen af januar. Grundet corona er
sportsfestivalen blevet rykket til den 12. marts 2022. Fynske Bank Sportslørdag er hele Fyns sportsfestival,
som står for at hylde det fynske idrætsliv, dets sportshelte og de frivillige kræfter og foreninger. Til
Sportslørdag kan man prøve forskellige sportsgrene, overvære en masse flotte opvisninger, se kåringerne af
de traditionsrige priser og møde alle stjernerne.
5 priser til idrætslivet
3 prisoverrækkelser under dagseventen kl. 13-17
Kl. 15.00 Fynske Bank Kammeratskabsprisen:
For sjette år i træk uddeler Fynske Bank den attraktive pris ’Kammeratskabsprisen’ til en ung sportsudøver,
der gør noget særligt for kammeratskabet og sammenholdet i de lokale foreninger. Alle kan indstille en ung
sportsudøver mellem 13-18 år til Kammeratskabsprisen.
Kammeratskabsprisen gives til en person, der både kæmper for de gode resultater og det gode fællesskab.
Personen er positiv, ambitiøs, nærværende og hjælpsom – en god rollemodel.
De nominerede modtager hver 3.000 kroner. Vinderen får en SEJR-statuette, og vinderens hold får 25.000
kroner, som kan bruges på fællesrejser eller lignende.
Kontakt: Marketingskonsulent Helle Lassen, Fynske Bank, tlf. 6171 5098
Kl. 16.00 Årets Fund: Juryen består af repræsentanter fra TV2/Fyn, Fyens Stiftstidende og Fynske
Idrætsforbund. Hver af de 3 parter har hver én stemme. Talentet tæller i lige så høj grad som potentialet –
og de aktuelle resultater. Samtidig vurderes kandidatens øvrige fremtræden og forudsætninger som en
ekstra målestok. Prisen uddeles indenfor DIF idrætsgrene. Vinderen får en SEJR-statuette.
Kontakt: Niels Abildtrup, nab@sportfyn.dk
Kl. 16.30 Årets Sportsnavn: Juryen består af repræsentanter fra TV2/Fyn, Fyens Stiftstidende og Fynske
Idrætsforbund. Hver af de 3 parter har hver én stemme.
Kandidaterne indstilles og kåres ud fra topresultater, og her tæller internationale resultater allerhøjest.
Samtidig foretages en vurdering af kandidatens øvrige fremtræden og summen af tidligere og nuværende
resultater, kan også tælle. Prisen uddeles indenfor DIF idrætsgrene.
Vinderen får en SEJR-statuette.

Kontakt: Niels Abildtrup, nab@sportfyn.dk
Følgende priser bliver uddelt ved aftenens sportsfest for særligt inviterede
Årets Frivillige Idrætsleder: Juryen består af SIKO, Samvirkende Idrætsklubber i Odense og repræsentanter
fra de 8 fynske kommuner. Indstillingskriterierne er, at man skal have udvist en uegennyttig og engageret
indsats for idrættens område gennem en årrække og udvist initiativer til gavn for idrættens udbredelse,
beståen eller fremme på bredde eller eliteområdet. Vinderen får en SEJR-statuette og et gavekort på
10.000 kroner.
Kontakt: SIKO, Formanden for Samvirkende Idrætsklubber i Odense, Henrik Schmidt, 2122 0944,
mister@schmidt.dk.
Den Fynske Idrætsforeningspris: (Tidligere Fynske Idrætsforbunds Initiativpris) Juryen består af bestyrelsen
i Fynske Idrætsforbund. Man behøver ikke at dominere resultatlisterne eller afholde kæmpe events for at
modtage Den Fynske Idrætsforeningspris. Man skal være en veldreven forening, der har gode
træningstilbud, ikke mindst til børn og unge, med uddannede trænere. Man skal være synlige i
lokalområdet, således at det er et naturligt samlingssted for områdets beboere.
Vinderen får en SEJR-statuette og et gavekort på 10.000 kroner
Kontakt: Carsten Lausten, konsulent@fynske-if.dk, 2241 7520
Arrangører/Partnere:
Odense Kommune, Svendborg Kommune, Fåborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune, Nordfyns
Kommune, Middelfart Kommune, Nyborg Kommune, Assens Kommune.
Fynske Idrætsforbund, Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO), DGI Fyn, Odense Idrætspark,
Destination Fyn
Fynske Bank, AV Center, Kunstner Jens Galschiøt, Fonden for Fynske Bank.
TV2 Fyn, DR P4 Fyn, Fyens Stiftstidende.

Øvrige spørgsmål: Jeanette Lund Clausen, Chefkonsulent, 3059 2445, jcl@destinationfyn.dk

SIKO`s kandidater blev valgt til Folkeoplysningsudvalget.

SIKO`s kandidater blev valgt til Folkeoplysningsudvalget.
Torsdag d. 20 januar blev der afholdt valg til Folkeoplysningsudvalget ( FOU)
Vi skal hermed takke for idrætsforeningernes opbakning til de opstillede kandidater
fra SIKO`s bestyrelse.


Formand Henrik Schmidt, kasserer Dennis Witek og bestyrelsesmedlem Niels Peter
Knudsen blev valgt.


Bernt Nielsen, William Bond og Charlotte Weppler blev valgt som suppleanter.
Vi glæder os nu til arbejdet i det nye udvalg.

Boost folkesundheden Giv fradrag for medlemskontingent

Boost folkesundheden – lad os få et fradrag for medlemskontingent til idrætsforeninger

Folkesundheden er hårdt ramt ikke kun på grund af covid.

En stor andel af befolkningen har et meget lavt fysisk aktivitetsniveau. Dette gælder alle aldersgrupper, men desværre er der også en markant social ulighed i idrætsdeltagelsen. Dermed er der også en karakteristisk ulighed i sundhedsniveauet.

Utallige gode og velmenende projekter har prøvet at eliminere denne ulighed. Igennem mentorordninger, fritidspas, tilknytning af fritidskonsulenter, særlig støtte til sundhedsprojekter osv. har organisationer, kommuner og foreninger forsøgt at få den markant voksende restgruppe, især blandt børn og unge, med i organiserede foreningsaktiviteter.

I mange foreninger forsøger man med nye tiltag, der appellerer til en bredere deltagergruppe. En del lykkedes med det, men der er, indtil videre ikke noget der på afgørende vis har kunnet ændre udviklingen.

SIKO forslår derfor, at der indføres et fradrag på skattebilletten for kontingenter til idrætsforeninger.

1.

For det første tror vi på at der vil komme en umiddelbar og målelig effekt af dette redskab, idet de hårdt ramte børnefamilier vil få et økonomisk incitament til at få børnene meldt ind i en idrætsforening med alle de positive følgevirkninger, der er forbundet med dette. Fællesskabet, sundheden og den sociale trivsel vil følge med.

2.

For det andet vil det være et klart og markant politisk signal til befolkningen og de frivillige ledere i foreningerne, nemlig: vi vil foreningsidrætten og vi tror på den som et vigtigt element i  forhold til den sociale og kulturelle identitet. Og dermed også i forhold til folkesundheden. Motion og idræt er den bedste medicin og helt uden bivirkninger.!

For nogle år siden foreslog vi at de frivillige ledere i foreningerne skulle have mulighed for et fradrag for den frivillige indsats.

Nu er vi endnu mere markante.

Inden længe skal udlodningsloven revideres. Dette forslag kunne være et af elementerne.

Mvh
Sekretariatsleder Preben Rasmussen/ Henrik Schmidt Formand
SIKO

Årets frivillige idrætsleder blev Christina Buch

Christina Buch er af SIKO, valgt til Årets Frivillige Idrætsleder 2021 og torsdag d 2. december, blev hun  overrasket med en lille happening under en træningsaften i Højme svømmehal.

Christina Buch er indstillet til Årets Frivillige Idrætsleder af  Michael Hansen  formand for Frømandsklubben Neptun med følgende oplysninger.

Christina er bestyrelsesmedlem, leder af vores juniorafdeling, snorkeldykkerinstruktør og festudvalgsmedlem i Frømandsklubben Neptun. Derudover har hun i de sidste 4 år været med i ungdomsudvalget i Dansk Sportsdykker Forbund.

Tidligere har hun bestridt poster blandt andet som kasserer, bestyrelsesmedlem, instruktør og redaktør af vores klubblad.

På trods af sin alder har Christina gennem sit utrættelige arbejde for Frømandsklubben Neptun (FN) opnået den største respekt og fortjener indstillingen ”big-time”. Hun har været med i klubben siden 12.03.2005, hvor hun først som junior, senere som dykker og siden som hjælpetræner fra 2010-2011 har været en fast del af FN’s juniorafdeling. Fra 2012 og til nu har hun været træner, instruktør og juniorleder. Derudover har hun været bestyrelsesmedlem siden 2015. Kasserer fra 2016-18. Festudvalgsformand siden 2012 og endelig redaktør af vores klubblad fra 2015-16. Hun har ”opfundet konceptet” og arrangeret træf for unge snorkeldykkere på Langeland i de sidste 3 år. I de sidste 2 år har hun været en væsentlig del af ”Ungdomstræf for unge dykkere”. Det er meget imponerende at hun samtidigt med har fundet tid til at passe sit medicinstudie.

Hans Ole Andersen Næstformand for SIKO, overragte Christina æresbeviset på kanten af svømmebasinnet hvor hun var omgivet af alle juniorer som var til træning. Hans Ole Andersen kom i sin hyldesttale ind på at Christina er rigtig glad for sammenholdet i klubben og stadig kan glæde sig over alle de spændende ting som venter på at blive opdaget under vandet.

Christina vil dermed også være Odense repræsentant i forbindelse med udnævnelse at Årets Frivillige Idrætsleder på fyn, som udnævnes ved Sports Lørdag d 22. januar 2022.

Yderligere vil Christina blive hædret endnu en gang, ved SIKOs repræsentantskabsmøde i 2022.

Vi siger tillykke og ønsker Christina god vind fremover.

Venlig hilsen SIKO.

Spændende nyt for kvindefodbold i Odense

Spændende nyt for kvindefodbold i Odense

Odense Q sætter nu barren højt og sigter mod top 6 i dansk kvindefodbold.

Basis for det nye mål er en indgået sponsoraftale med Svane Køkken som hovedsponsor.

Dette blev præsenteret ved et stort pressemøde fredag 24. september kl.17,00. 

Dette er virkelig en kæmpe nyhed med en investor og erhvervsliv der gerne vil støtte op med at skabe og holde kvindelige talenter på Fyn. Man vil også gerne gerne bakke op om at give kvinderne samme muligheder som herrerne.

Odense Q langt fremme med talentudvikling og mental sundhed i Dual Career og der er bestemt et meget positivt samarbejde med uddannelsessteder i Odense samt et erhvervsliv som lytter og finder Odense Q’s indsats spændende. 

På den lange bane er håbet at kunne bidrage til at få events til Odense. Hvem drømmer ikke om et kvinde em til Danmark og med Odense som værtsby, eller måske en ungdomslandskamp. 

Det er et nyt anpartsselskab med navnet Odense Q Elite ApS, som fremover vil drifte Odense Q’s eliteafdeling. Bestyrelsen vil stå for en række af de tiltag der skal etablerer Odense Q som en fast del af Gjensidige Kvindeliga.

SIKO siger tillykke og ønsker alt vel fremover.

Kæmpe behov for kursuspulje til idrætsforeningerne

September 2021-6 Synspunkt

Kæmpe behov for kursuspulje til idrætsforeningerne

I en netop fremlagt rapport om danskernes bevægelsesvaner bliver det, ganske korrekt, fremhævet at idrætsfaciliteter ikke i sig selv er en garanti for at man tiltrække et stort antal idrætsaktive i et givent lokalområde.
Andre faktorer spiller afgørende ind.                                                    
Først og fremmest peges der på det idrætsmiljø der tilbydes.
 

Her udgør lederkvalifikationer og ikke mindst instruktørkvalifikationer de helt åbenlyse faktorer for om der kan tiltrækkes et bredt udsnit af lokalbefolkningen til sunde og fællesskabsdannende aktiviteter.

Den gode træner, der har de nødvendige idrætsfaglige og ikke mindst de almene idrætspædagogiske kvalifikationer, der skal til for at alles behov i forhold til udvikling, tryghed og fællesskab,  kan realiseres.
Det er ham eller hende der skal være der for at både børn,unge, voksne og ældre kan tiltrækkes og fastholdes i et positivt idrætsmiljø.

Derfor har SIKO foreslået at der etableres en kursuspulje I Odense i forbindelse med det kommende budget.

Behovet for denne pulje er massivt. De flest foreninger råder ikke selv over de nødvendige midler til kursusudgifterne. Den enkelte instruktør får ofte ingen anden honorering end selve glæden ved det frivillige arbejde.
Behovet for kompetenceudvikling er også stort, idet idrætsudøvernes behov forandres meget hurtigt. Desuden melder der sig andre deltagergrupper under fanerne, hvis trænerne også råder over nogle almene menneskelige kvalifikationer.
Skal vi have de ressourcesvage grupper med, er der behov for en markant udvikling af idrætspædagogikken.

Vi ser derfor frem til at politikerne i Byrådet kan se fornuften i denne investering som indeholder positive effekter for trænerne, deltagerne, byen og foreningerne.