Fundraising Relevante Fonde

Foreningsværkstedets Fondsliste
Denne liste er lavet til foreningerne i Odense Kommune, som hjælp til at finde fonde der kan støtte deres forskellige projekter.
Da der findes over 10.000 fonde i Danmark, er listen ikke komplet, men vi har prøvet at vælge dem ud, som vi synes giver mening for foreningerne.


Listen er delt op efter den måned hvor fondene har ansøgningsfrist. Nogle fonde kan kun søges én gang årligt, nogle 3 gange årligt, og nogle kan søges løbende.
Vi håber at Fondslisten vil hjælpe jer, og skulle I finde fejl eller mangler, så send en mail til:
fundraising@siko.dk så får vi det rettet.

Januar:

A.P.Møller Fonden – https://www.apmollerfonde.dk/

Fonden for Fynske Bank – https://fondenforfynskebank.dk/Forside.1.aspx

Jyllands Postens Fond – http://jyllands-posten.org/priser-og-legater

Knud Højgaards Fond – www.khf.dk

Lokale og Anlægsfonden – https://www.loa-fonden.dk/

Middelfart Sparekasses Fond – https://midspar.dk/vi-stotter/ansoegning/

Møllerens Fond – http://www.mollerensfond.dk/hjem/

Realdania – https://realdania.dk/saadan-stoetter-vi

Sparekassen Sjælland Fonden – https://www.spksfonden.dk/

Sydbanks Fond – https://www.sydbank.dk/omsydbank/fonde/velkommen/

Østifterne – https://www.oestifterne.dk/

Februar:

Aktivitetspuljen – https://www.odense.dk/tilskud-til-fritid-og-idraet

Arrangements Puljen –  https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-og-stoette

Brødrene Hartmanns Fond – http://hartmannfonden.dk

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond – http://kongehuset.dk

Friluftsrådet – https://friluftsraadet.dk/tilskud

Idrætspuljen – https://www.odense.dk/tilskud-til-fritid-og-idraetspuljen

International pulje – https://www.odense.dk/internationale-turneringer

Isabella Fonden – https://www.isabellafonden.dk/

Merkurfonden – http://www.merkurfonden.dk/ansoeg-om-stoette/

Spar Nord Fonden – https://www.sparnordfonden.dk/

Udviklingspuljen – https://www.odense.dk/udviklingspuljen

Vanførefonden – https://vanfoerefonden.dk/

Marts:

Bikubenfonden – https://www.bikubenfonden.dk/vi-nyskaber-muligheder

Bydelspuljen – https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-og-stoette

DIF & DGI Foreningspulje – soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje

Frimodt Heineken Fonden  http://frimodtheinekefonden.dk/

Ludvigsens Legat –  http://www.ludvigsenslegat.dk/

Simon Spies Fonden – http://spiesfonden.dk/index.html

Trygfonden – https://trygfonden.dk/

April:

Aktivitetspuljen – https://www.odense.dk fritid-og-idraet/aktiviitetspulje

Arrangements Puljen –  https://www.odense.dk fritid idraet/arrangementer

DUF Foreningspulje – https://duf.dk /dufs-lokalforeningspulje/

Idrætspuljen – https://www.odense.dk tilskud-til-fritid-og-idraet

International pulje – https://www.odense.dk internationale-turneringer

Lauritzen Fonden – https://lauritzenfonden.com/

Louis Hansen Fonden – https://louis-hansenfonden.dk/

Nordea Fonden – https://nordeafonden.dk/

Sparekassen Sjælland Fonden – https://www.spksfonden.dk/

Tuborg Fondet – https://www.tuborgfondet.dk/soeg-stoette

Udviklingspuljen – https://www.odense.dk idraet/udviklingspuljen

Vanføre Fonden – https://vanfoerefonden.dk/

Maj:

Fionia Fonden – http://www.fioniafond.dk/

Fonden for Fynske Bank – https://fondenforfynskebank.dk/Forside.1.aspx

Lemvigh-Müller Fonden – http://lmfond.dk/

Møllerens Fond – http://www.mollerensfond.dk/hjem/

Spar Nord Fonden – https://www.sparnordfonden.dk/

Velux Fonden – https://veluxfoundations.dk/da

Juni:

Friluftsrådet – https://friluftsraadet.dk/tilskud

Lauritzen Fonden – https://lauritzenfonden.com/

Lokale og Anlægsfonden – https://www.loa-fonden.dk/

Middelfart Sparekasses Fond – https://midspar.dk/vi-stotter/ansoegning/

Realdania – https://realdania.dk/saadan-stoetter-vi

Sydbanks Fond – https://www.sydbank.dk/omsydbank/fonde/velkommen/


Juli:

Aktivitetspuljen – https://www.odense.dk aktiviitetspulje

Arrangements Puljen –  https://www.odense.dk idraet/arrangementer

DUF Foreningspulje – https://duf.dk/-lokalforeningspulje/

Idrætspuljen – https://www.odense.dk idraetspuljen

International pulje – https://www.odense.dk internationale-turneringer

Nordea Fonden – https://nordeafonden.dk/

Tuborg Fondet – https://www.tuborgfondet.dk/soeg-stoette

Udviklingspuljen – https://www.odense.dk idraet/udviklingspuljen

August

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond –  http://kongehuset.dk

Fonden for Fynske Bank – https://fondenforfynskebank.dk/Forside.1.aspx

Isabella Fonden – https://www.isabellafonden.dk/

Louis Hansen Fonden – https://louis-hansenfonden.dk/

Møllerens Fond – http://www.mollerensfond.dk/hjem/

Simon Spies Fonden – http://spiesfonden.dk/index.html

Spar Nord Fonden – https://www.sparnordfonden.dk/

Sparekassen Sjælland Fonden – https://www.spksfonden.dk/

September:

Aktivitetspuljen – https://www.odense.dk fritid-og-idraet/aktiviitetspulje

Arrangements Puljen –  https://www.odense.dk idraet/arrangementer

Bikubenfonden – https://www.bikubenfonden.dk/vi-nyskaber-muligheder

Codan Fonden – https://www.codan.dk/om-codan/codanfonden

Frimodt Heineken Fonden –  http://frimodtheinekefonden.dk/

Idrætspuljen – https://www.odense.dk fritid-og-idraet/idraetspuljen

International pulje – https://www.odense.dk internationale-turneringer

KV Fonden – https://www.kv-fonden.dk/index.php

Realdania – https://realdania.dk/saadan-stoetter-vi

TrygFonden – https://trygfonden.dk/

Udviklingspuljen – https://www.odense.dk idraet/udviklingspuljen

Velux Fonden – https://veluxfoundations.dk/da

TrygFonden – https://trygfonden.dk/

Oktober:

2:1 Puljen – https://www.odense.dk idraet/21-ordningen

A.P. Møller Fonden – https://www.apmollerfonde.dk/

Albani Fonden – https://albanifonden.dk/

Lauritzen Fonden – https://lauritzenfonden.com/

Middelfart Sparekasses Fond – https://midspar.dk/vi-stotter/ansoegning/

Sparekassen Sjælland Fonden – https://www.spksfonden.dk/

Tuborg Fondet – https://www.tuborgfondet.dk/soeg-stoette

Vanførefonden – https://vanfoerefonden.dk/

November:

Bydelspuljen – https://www.odense.dk/puljer-og-stoette/tilskud-til-din-bydel

DUF Foreningspulje – https://duf.dk/ dufs-lokalforeningspulje/

Energi Fyns Fonde – https://www.energifyn.dk/om-energi-fyn/fonde

Fonden for Fynske Bank – https://fondenforfynskebank.dk/Forside.1.aspx

Lokale og Anlægsfonden – https://www.loa-fonden.dk/

Simon Spies Fonden – http://spiesfonden.dk/index.html

December:

Funch Fonden – www.funchfonden.net

Louis Hansen Fonden – https://louis-hansenfonden.dk/

Nordea Fonden – https://nordeafonden.dk/

Sydbanks Fond – https://www.sydbank.dk/omsydbank/fonde/velkommen/

Vanføre Fonden – https://vanfoerefonden.dk/

https://www.legatbogen.dk/