Årets fynske idrætsleder

Christel Jane Black, formand for BK Rollo i Svendborg, blev kåret som årets idrætsleder på fyn. I begrundelsen blev nævnt at Christel Jane Black har været et forbillede for klubbens medlemmer og en foregangskvinde for alle andre i klubben.

De øvrige nominerede var:

Ann Rasmussen fra Nyborg GIF – Annie Stolzenbach fra SAI – Henrik Pedersen fra Munkebo Oldboys Klub – Jesper Madsen Vissenbjerg GIF – John Dalbjerg Nr. Aaby Juniorskakklub – Jørn Lorenzen fra Fåborg Badmintonklub – Lillian Jespersen og Karsten Hansen Bagenkop IF – Poul Erik Nielsen fra Bogense Sejlklub.

Bernt Nielsen trådte ud af rollen som bestyrelsesmedlem I SIKO og i egenskab af formand for fynske idrætsforening kårede han Faaborg ØH til årets fynske idrætsforening. Faaborg ØH er en fusionsklub mellem håndboldklubberne i Faaborg og Øster Hæsinge. Det var næstformand Bo Ellegaard Nielsen og repræsentant for ungdomsafdelingen Anne-Beth Krog der modtog prisen på vegne af klubben.

Julehilsen

Vi ønsker hermed alle medlemsforeninger en glædelig jul og et godt nytår.
 

2018 har budt på mange idrætspolitiske udfordringer.
 

Budgetforliget indeholdt som tidligere meddelt en del positive elementer for foreningsidrætten. Vi kæmper ihærdigt videre og har allerede indledt dialogen med de politiske partier i forhold til det kommende budget.
 

Idrætspuljen kører for fuld kraft med et stort antal succesfyldt samarbejdsprojekter  mellem foreninger og skoler. Nu ser vi frem til SDU’s evaluering af puljen.
 

2019 indledes med travlhed, idet vi både har Sportslørdag og vores interne bestyrelses­konference i januar.

På sidste Folkeoplysningsudvalgsmøde fik vi uddelt et stort antal bevillinger fra 2:1-puljen til vores medlemsforeninger. Der bliver imidlertid en ny uddelingsrunde. Mere om det i næste Nyhedsbrev.

Med venlig hilsen SIKO

Årets Frivillige Idrætsleder 2018

Tirsdag d 20. november blev det officielt hvem der blev årets Frivillige idrætsleder i Odense og dermed går videre til afstemningen for hele Fyn, som afholdes til Fynske Bank Sportslørdag 2019 d 19. januar.

Annie Stolzenbach blev overrasket ved et bestyrelsesmøde i SAI (Sammenslutningen af Aktive Idrætsforeninger) og det blev en meget rørt og stolt modtager som modtog følgende tale.

Kære Anie – som formand for SIKO har jeg hermed fornøjelsen at overbringe dig budskabet om, at du er kåret til Årets Frivillige Idrætsleder i Odense kommune- og samtidigt er blandt de nominerede til årets frivillige Idrætsleder på Fyn.

Annie, du er et af de sjældne mennesker, som kan benævnes som ildsjæl på livstid og en ildsjæl tæt på fuld tid. Du opfylder til fulde de to kriterier, der er opstillet, for at kunne kåres som Årets Frivillige Idrætsleder.

Man skal have ydet en ekstraordinær indsats på idrættens område over en årrække og/ eller have udvist initiativ til gavn for idrættens beståelse og fremme.

I gennem mere end 40 år har du været formand og kasserer for DAI og desuden været i hovedbestyrelsen for DAI.

I dag er du stadig i fuld sving hvor du varetager kassererposten både i Fynske Idrætsforbund (FI) og i sammenslutningen af aktive Idrætsforeninger (SAI).

Du fik også lige tid til at tage initiativ til Skovsøløbet, et motionsløb for brugere, pårørende og ansatte i dagpsykiatrien. Det er et løb med stor succes som i 2018 samlede 150 deltagere.

Der blev taget initiativ til Seniorernes Motionsdag, et arrangement med aktiviteter for ældre og ikke mindst enlige ældre, rollatorbrugere og svagt gående. Arrangementet har vist sin berettigelse med glade deltagere.

Det er godt gået og meget imponerende.

Annie Stolzenbach tillykke med titlen; Årets Frivillige Idrætsleder i Odense.

Indstillinger til Kammeratskabsprisen

Nyhedsbrev November 2018

Indstillinger til Kammeratskabsprisen
Fynske Bank har netop åbnet for indstillinger til ‘Kammeratskabs­prisen’. Fra den 1. november og frem til den 14. december kan alle indstille en ung, fynsk sportsudøver i alderen 13-18 år, der gør noget særligt for kammeratskabet, sammenholdet og kampgejsten.

Alle kan indstille en kandidat ‘Kammeratskabsprisen’ i alderen 13-18 år, og deraf nomineres i alt syv kandidater til prisen. De syv nominerede modtager hver 3.000 kr. Vinderen af Fynske Banks Kammeratskabspris får 25.000 kr., som modtageren og dennes hold kan bruge på en fællesrejse eller lignende.

‘Kammeratskabsprisen’ blev uddelt for første gang ved Fynske Bank Sportslørdag i Odense Idrætshal den 21. januar 2017. I 2019 uddeles prisen den 19. januar ved samme lejlighed.

Læs mere og indstil din kandidat på www.fynskebank.dk/kammeratskabsprisen senest 14. december.

SIKO på besøg i Frømandsklubben Neptun

Efter en henvendelse til SIKOs kontor fra Frømandsklubben Neptun og fra Dykkerklubben Narhvalen, blev det besluttet på seneste møde i medie og konsulentudvalget, at et besøg I Neptun kunne være en god måde til at belyse hvilke udfordringer og opgaver man har indenfor dykkerklubberne.

Mødet blev gennemført mandag d 8. oktober og blev for begge parter et meget oplysende og positivt møde.

Vigtigste punkt for Neptun var uddannelse af bassinvagter. Det er som bekendt et krav fra kommunen men herfra er der ikke hjælp til hverken uddannelse eller betaling af denne.

Ved Klosterbakken Svømmehal, er der indført heldøgns betalingsparkering og stansningsforbud foran svømmehallen. Det giver urimeligt mange meter at transporterer tungt dykkerudstyr.

Der var flere ting på dagsordenen med de nævnte har nok almen interesse.

Folkeoplysningsudvalgets rolle. Oplæg af Henrik Schmidt til næste FOU møde

Der er frigivet en dagsorden om det næste FOU møde 11.10.2018, hvoraf det fremgår at SIKOs formand Henrik Smidt under punkt 3. har et oplæg omkring Folkeoplysningsudvalgets rolle.

RESUMÉ

Repræsentant for Idrætten Henrik Schmidt har fremsendt følgende til dette punkt:

 

“Skal vi have et Folkeoplysningsudvalg, som et demokratisk valgt udvalg, som stort set kun er et efterretningsorgan, rådgivende men uden reel indflydelse?

-ELLER –

Skal Folkeoplysningsudvalget være proaktivt, velinformeret, medbestemmende og beslutningsdygtigt i forhold til  bl.a. nye projekter og bevillinger?

Spørgsmålet er, om man vil have, at repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget skal være:

  • Proaktive i forhold til den idrætspolitiske planlægning
  • Beslutningstagere i forhold til bevillinger
  • Informerede om udviklingen på de forskellige konti
  • Medbestemmende i forhold til anvendelsen af overskydende midler f. eks på lokaletilskudskontoen
  • Kompetente i forhold til nye projekter og bevillinger

Eller om man fortsat vil have et folkeoplysningsudvalg, der fungerer som

Et efterretningsorgan, der informeres om beslutninger efter de er truffet

  • Et rådgivende organ, som politikerne kan vælge at lytte til eller lade være
  • Et demokratisk valgt udvalg uden nogen afgørende indflydelse”

 

Henrik Schmidt vil, med udgangspunkt i ovenstående, holde et oplæg, som efterfølgende vil være til drøftelse i udvalget.

INDSTILLING: By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter oplægget fra Henrik Schmidt.

Indkaldelse: Kandidater til Årets frivillige idrætsleder

Kandidater til Årets frivillige idrætsleder

Vi skal hermed anmode om, at I indsender kandidater til Årets frivillige idrætsleder i Odense.

Den pågældende person skal gennem deres personlige virke have:

  • Udvist en uegennyttig og engageret indsats for idrættens område gennem en årrække eller
  • Udvist initiativer til gavn for idrættens udbredelse, beståen eller fremme, på bredde eller eliteområdet.

I kan anvende dette indstillingsskema. Vi skal have indstillingen på mail siko@siko.dk senest d. 12/10.

13, 5 mio, til foreningsidrætten i Odense

Bredt budgetforlig i Odense :

13, 5 mio, til foreningsidrætten i Odense.

På baggrund af det netop vedtagede budgetforlig mellem samtlige partier i
Byrådet er det nu meget tilfredsstillende at der er afsat flg. beløb til fordel
for den organiserede foreningsidræt i Odense :
 6 mio til renovering af kommunale klubhuse mv.
 3 mio til nye bander i ishockeyhallen.
 3 mio til svømmehallen i Højme.
 1 mio. ekstra til 2.1 puljen.
 0,5 mio. til HCA marathon.
 Afsøgning af løsningsmulighed for ny hal på Østerbro.

I SIKO har vi arbejdet ihærdigt med disse områder siden juni, hvor vi
indledte møderne med samtlige politiske partier.
Vi er derfor meget glade for de opnåede resultater, som betyder en
væsentlig forbedring af idrætsforeningernes rammevilkår i Odense.
Desværre lykkedes det ikke at få vores driftstilskud tilbage.
Idrætspuljen mistede desværre den mio. der blev bevilget sidste år.
Vi vil stadig kæmpe for disse områder, ligesom vi fortsat vil kæmpe for
yderligere renoverings/moderniseringsmidler til foreningsfaciliteterne.
Der er stadig masser af idrætspolitiske opgaver.

Hør mere om de puljer, du kan søge, når du bor i Odense Kommune.

Kom og hør mere om de puljer,
du kan søge, når du bor i
Odense Kommune.
 
Du kan også høre mere om, hvordan du som frivillig kan
komme i gang med din idé, når du ser at ressourcer kan
være andet end penge.
 
Puljens Dag 2018 er arrangeret af Center for Civilsamfund.
Vi arbejder ud fra kommunens Civilsamfundsstrategi
Fællesskaber, der favner:
Det skal være nemt for alle at
have et aktivt liv og indgå i meningsfulde fællesskaber.
Nemt at være frivillig:
 
Center for Civilsamfund tilbyder én samlet indgang for frivillige og foreninger,
En kommune i øjenhøjde:
Odense Kommune har en forståelse for, at frivillighed er drevet af engagement og mening, derfor vil vi gerne møde frivillige og foreninger der, hvor de er.
 

https://www.odense.dk/centerforcivilsamfund

 

 

Vil I være med i en ”En stærk Generationspagt”?

Fra: Kristian Lindegaard Svendsen

”En stærk Generationspagt” skal medvirke til at styrke relationer og netværk på tværs af generationer i Odense, og I kan være med.

Generationspagten er en del af budgetforliget for 2018, hvor der er afsat i alt 4,0 mio. kr. til ”En stærk Generationspagt” med udmøntning af 2,0 mio. kr. i hhv. 2018 og 2019. Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget har på møde d. 19. juni 2018 besluttet temaer for udmøntning af midlerne for 2018.

I har mulighed for at byde ind og få del i midlerne inden for følgende to temaer:

Generationsmøder om fælles aktiviteter i lokalområdet

Der er afsat i alt 700.000 kr. til initiativer der fremmer, at lokale aktører går sammen om at bruge hinandens ressourcer og faciliteter med henblik på at skabe møder og aktiviteter på tværs af generationer.

Familien som omdrejningspunkt for generationsmøder

Der er afsat i alt 400.000 kr. til initiativer, der fremmer generationsmøder i familier og netværk omkring familier på tværs af generationer.

Læs mere om kriterierne og ansøgningsprocessen her: https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-og-stoette/tilskud-til-generationsmoeder

Ansøgningsfrist

Fristen for indsendelse af en idébeskrivelse er d. 18. september 2018. Idébeskrivelserne vil herefter blive vurderet efter gældende kriterier.

Ansøgere, som kommer i betragtning, vil få bevilliget midler som et éngangsbeløb pr. 1. oktober 2018.

Vi håber at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Team Frivillighed

aehffrivillighed@odense.dk

 

ODENSE KOMMUNE
Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed
Ældre-og Handicapforvaltningen
Ørbækvej 100, lokale 2.s.17

5220 Odense SØ
www.odense.dk