Regnskabshjælp på månedsbasis

Tilbud til SIKO-medlemmer:

Har jeres kasserer brug for en hjælpende hånd med bogføring, regnskaber osv.? Eller har I slet ikke fået besat kassererposten? Så er dette måske noget for jer. Læs mere herunder om 1-OFFICE i Faaborg og deres tilbud til alle SIKO-medlemsforeninger. Følg også linket nederst for flere detaljer, inklusive priser.

Har I styr på foreningens regnskab?
 
Tænk ud af kassen og kassér kasseren …
Det er blevet en større udfordring for mange foreninger at få besat kasserer-posten i bestyrelsen af en kvalificeret frivillig, der formår at skabe et solidt økonomisk overblik. Et overblik der især er nødvendigt hvis foreningen har behov for at søge fondsmidler og andre støtteordninger.

1-OFFICE tilbyder en løsning til SIKO’s medlemsforeninger, som løser udfordringen med regnskabsfunktionen i foreningen, og samtidig bevarer overblik og styring med foreningens økonomi.

1-OFFICE har gennem de sidste 10 år løst en bred vifte af administrative opgaver for små og mellemstore virksomheder, samt foreninger og fonde. Vi kombinerer et udvalg af IT-systemer, sammen med kompetente medarbejdere der sikrer en effektiv, gennemskuelig og sikker behandling af kundernes bogholderi.

Løsningen tilbydes til SIKO-medlemmer og omfatter:

 • Modtagelse og betaling af faktura eller andre omkostningsbilag
 • Bilagsgodkendelse via app eller web
 • Bogføring og arkivering af bilag
 • Komplet perioderegnskab med indtægter, udgifter, gæld og tilgodehavende
 • Webadgang til regnskaber og bilag
 • Fakturering til sponsorer.

Læs mere her…

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20/3 kl. 19.00
(Sted fastlægges senere)

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før.

Den specificerede dagsorden, årsberetning, det reviderede regnskab samt indkomne forslag udsendes senest 2 uger før.

Valg til Folkeoplysningsudvalget

Mød op til valgmødet til Folkeoplysningsudvalget!

Odense Kommune har indbudt til valgmøde:

Valg til Folkeoplysningsudvalget 2018-2021

torsdag den 25. januar kl. 17.00
i Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C

Du kan læse mere og tilmelde dig her.

Til valgmødet den 25. januar kan alle foreninger få indflydelse på, hvem der skal repræsentere foreningsidrætten i Odense i de kommende 4 år.

I Folkeoplysningsudvalget får idrættens repræsentanter indflydelse i forhold til bl.a. følgende emner: 

 • Tilskudsordningerne til foreningerne
 • Fordeling af Udviklingspuljen
 • Fordeling af 2:1-puljen
 • Lokalefordelingen
 • Godkendelse af nye foreninger osv.

Herudover afgiver Folkeoplysningsudvalget også høringssvar i forbindelse med sager der vedrører foreningslivet, senest i forbindelse med det kommunale budgetforlig for 2017-2020, hvor udvalget var med til at afvise et forslag om at fjerne tilskuddet til medlemmer over 65.

Vi skal derfor opfordre til at alle foreninger udnytter denne mulighed for at få valgt foreningsidrættens repræsentanter.

Tilmeldingsfrist til valget er torsdag d. 25/1 kl. 12.00.

Tilmeld din forenings repræsentant på Odense Kommunes hjemmeside her.

Legatbogen.dk. Så bliver det ikke nemmere

Så bliver det ikke nemmere.

Står klubben med et spændende projekt, men mangler midlerne til at gennemføre det?
Og er det svært at skabe overblik over legat-mulighederne?
Legatbogen.dk er lige den hjælp, klubben har brug for.

Årets Frivillige Idrætsleder 2017

Årets Frivillige Idrætsleder 2017

I SIKO har vi en mangeårig tradition for at kåre Årets Frivillige Idrætsleder. I år fandt kåringen sted ved det idrætspolitiske valgmøde afholdt 8-11-17, af SIKO og Erhvervsakademiet Lillebælt.

Årets Idrætsleder har gennem sit personlige virke, udvist en uegennyttig og engageret indsats til gavn for idrættens område.

Årets Frivillige Idrætsleder 2017 blev Allan Grundsøe fra Odense Orienteringsklub.

Allan har I over 25 år gjort en kæmpemæssig frivillig lederindsats for Odense Orienteringsklub som både løbsleder og stævneleder. På den måde har han promoveret orienteringssporten på bedste vis og fortjener i den grad kåringen som Årets Frivillige Idrætsleder

Hjertelig tillykke

Idrætspolitisk Valgmøde 8-11-2017

SIKO og Erhversakademiet Lillebælt afholdt møde med partiernes spidskandidater.

Hans Ole Andersen

Der var god debat og synspunkter.Der blev talt meget fodbold og kunstgræs, men det er også et varmt emne. Vedr. vedligeholdelse af vore fritidsfaciliteter blev der også talt meget, det er nok også den største udfordring som det nye byråd skal have opdateret og afsætte midler til. Alle erkendte det var en prioritering som man ikke havde gjort meget for men at man havde fokus på dette.

Jeg kunne forstå på Jane at hun havde et budget med midler men hun blev ikke inviteret, det må være ret irriterende at andre kan sætte dagsorden og vedtage noget som Jane så skal stå inde for uden indflydelse det virker ikke holdbart.

Det var også dejligt at vi fik hædret årets frivillig idræts leder Allan Grundsøe fra Odense Orienteringsklub dejligt med en sådan ildsjæl, Tillykke.

Debatten blev ledet godt og bestemt af Journalist Ole Larsen Tak for det. En god debat med idrætten

 

Noter – Valgmøde den 8. november 2017

Politikere:
Søren Windell (SW) – Konservativ
Anders W. Berthelsen (AWB) – Socialdemokratiet
Brian Dybbro (BD) – SF
Bjørn Bjerrehøj (BB) – Radikale Venstre
Carsten Sørensen (CS) – Dansk Folkeparti
Jane Jegind (JJ) – Venstre
Tonny West (TV) – Liberal Alliance
Brian S. Nielsen (BSN) – Enhedslisten

1. Idrætsfaciliteter

Der er afsat kr. 40 mio. fordelt på 4 år til opgradering af nuværende
faciliteter.
Enighed om, at der skal arbejdes med en prioriteringsliste. Flere
politikere gav udtryk for, at de er villig til at indgå i en gruppe for afklaring.
Ser gerne SIKO som en samarbejdspartner.
Generelt skal der klarhed over, hvad Odense vil med idrætten?

2. Tilfredsstillende tilskud

Der var meget fokus på baneproblematikken i Odense og ikke mindst,
at OB havde fået kr. 8 mio. til 2 kunstgræsbaner. BSN lover at holde øje med,
at pengene kun går til kunstgræsbanerne.
Der blev spurgt ind til økonomien ved Marienlyst BK samt
tennisbaner og vedligeholdelse af disse. Problematikken skulle med på
kommende byrådsmøde.

3. Idrætsefterskole / idrætscollege

SW – Der skal vedligeholdes fremfor nybygning
BSN – Der skal ikke bruges kommunale kroner på disse initiativer
JJ – Er pt. i gang med drøftelse omkring såvel idrætsefterskole som
idrætscollege
TW – Forpligter sig til, at få lavet et overblik over såvel faciliteter som
behov
BB – Der skal vedligeholdelse. Byrummet skal inspirere til sport og
leg
BD – Der skal handling og penge til. Der er afsat kr. 10 mio. pr. år de
næste 4 år til vedligeholdelse
CS – Der skal vedligeholdelse fremfor at bygge nyt
JJ – Der skal arbejdes på, at forstadspuljen kommer tilbage. Den er nu
lagt sammen med bydelspuljen.

Ovenstående noter er taget i forhold til arbejdet i strategi og strukturudvalget, og er ikke et
referat fra valgmødet.
Carina Andersen

Synspunkt af Henrik Schmidt Oktober 2017

Idrætspolitik i Odense: Hovsaløsninger og lynhurtige snuptag

Overraskelser giver næsten altid anledning til øget refleksion og nye muligheder åbenbares. Dette sker særdeles ofte i sportens verden når de små klubber besejrer de store.

Hele den odenseanske idrætsverden blev totalt overrasket fornylig, da politikerne i Odense fremlagde løsningsmodellen på den gordiske knude i fodboldbanesagen, hvor OB, Kildemosen, Røde Stjerne, Bolbro GIF, Boldklubben Enghaven, Posten og Lavia var involveret.

Nu er der fundet en løsning, hvor alle disse klubber er tilfredse. Vi får nogle nye tilfredsstillende udfoldelsesrammer for de idrætsinteresserede børn og unge i centrum og Bolbro.

I SIKO har vi været særdeles aktive medspillere i arbejdet med at finde en optimal løsning og i den forbindelse kan vi kun rose politikere og de involverede klubber for det flotte samarbejde, der har været karakteristisk for hele forløbet. Vi er også meget tilfredse med resultatet.

Vi og alle andre blev imidlertid meget overraskede da Odense Kommune, pludselig kunne finde kr. 8. mio ekstra til projektet!

Alle interessenter, inklusive klubberne og hele embedsmandssystemet i Odense Kommune, har arbejdet ihærdigt og intensivt med at finde løsninger inden for bevillingsrammen på kr. 16 mio. Med et snuptag finder politikerne 8 mio ekstra, hvilket muliggør løsningen på hele problemet!

24 mio. fra kommunekassen til nye fodboldbaner i Odense! Uden de normale krav om medfinansiering fra klubberne i større anlægsprojekter.

I SIKO har vi fuld forståelse for at en række andre klubber undrer sig højlydt. De bliver gentagne gange mødt med kravet om en massiv egenfinansiering til langt mindre projekter. Frivillige ledere må derfor bruge rigtig mange timer på ressourcedrænende indtægtsgivende aktiviteter, som er fuldstændig irrelevante i forhold til idrætten.

Hvorfor gik det så nemt i denne sag?

I SIKO vil vi nu arbejde ihærdigt på at den anvendte model fra fodboldbanesagen kan danne præcedens for de kommende bevillinger til foreningsidrætten. Når man pludselig kunne finde så mange anlægskroner til den aktuelle sag må det samme kunne lade sig gøre til de mange projekter i andre lokalområder.

Så kære politikere, vi ser frem til tilsvarende løsninger i hele byen.

Endelig må vi også stille spørgsmålet om idrætspolitisk planlægning i virkeligheden er en by i Rusland, her i Odense? Hovsaløsninger og lynhurtige snuptag ser ud til at have langt større effekt!

Vi holder idrætspolitisk valgmøde onsdag d. 8. november!

Her kommer partiernes spidskandidater. Vi skal opfordre forenings­lederne til at møde massivt op.

Idrætspolitisk valgmøde med spidskandidater

Budgetforliget betyder flere penge til idrætten

Torsdag d. 21/9 blev der opnået enighed om et budgetforlig mellem Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Det Radikale Venstre. Forliget indeholder en række positive elementer for den organiserede foreningsidræt:

 • En forhøjelse af 2:1-puljen med 1. mio. kr.
 • En forhøjelse af Idrætspuljen med 1 mio. kr.
 • 4,5 mio. kr. til renovering af svømmehallen i Højme
 • Midler til supercykelsti ved Sanderum Boldklub
 • 2,2 mio. kr. til aktive lokalområders borgerstyrede budgettering
 • 15,2 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer i folkeskoler og dagtilbud.
 • Kommunal medfinansiering til etablering af et nationalt fodboldcenter ved SDU.

Vi holder imidlertid stadig den idrætspolitiske fane højt!

Derfor indkalder vi til Idrætspolitisk valgmøde med spidskandidater

Onsdag d 8/11 kl. 18.00 hos Erhvervsakademiet Lillebælt, Seebladsgade 1, 5000 Odense C.

Vi satser på, at alle partiers spidskandidater deltager, og har allerede tilsagn fra Jane Jegind, Anders W. Berthelsen og Brian Skov Nielsen.

Afsæt allerede nu denne aften til et spændende valgmøde.

Yderligere info udsendes snarest.

Med venlig hilsen
SIKO

Kandidater til Årets frivillige idrætsleder

Kandidater til Årets frivillige idrætsleder

Vi skal hermed anmode om, at I indsender kandidater til Årets frivillige idrætsleder i Odense.

Den pågældende person skal gennem deres personlige virke have:

 • Udvist en uegennyttig og engageret indsats for idrættens område gennem en årrække eller
 • Udvist initiativer til gavn for idrættens udbredelse, beståen eller fremme, på bredde eller eliteområdet.
I kan anvende dette indstillingsskema. Vi skal have indstillingen på mailsenest d. 28/10.

Fradrag for at være frivillig

Odense Kommune har muligheden for at være first mover i bestræbelserne på at tiltrække flere frivillige.

Synspunkt
Af Henrik Schmidt, formand SIKO
Sendt til Fyens Stiftstidende 31.08.17

Det odenseanske foreningsliv blomstrer.
Ligesom efteråret er kendetegnet ved en imponerende farverigdom, er det også kendetegnende for de utallige aktivitetsformer i idrætsforeningerne.
De frivillige ledere arbejder hårdt for at imødekomme de forskellige målgruppers varierede behov, der både er kendetegnet ved ønsket om en opretholdelse af de traditionelle idrætsgrene og ved et her og nu-behov for nye foreningsbaserede aktiviteter, f.eks. det helt aktuelle e-sport.
De frivillige ledere og undervisere får rigtig meget igen i form af deltagernes glæde og oplevelsen af et reelt fællesskab.
På alle områder er foreningen en unik, positiv størrelse, der både kulturelt og socialt indtager en særstilling i det moderne individualiserede samfund.

Odense Kommunes lidet flatterende placering som nr. 83 på ranglisten i forhold til tilskuddene til idrætsforeningerne er ikke tilfredsstillende.
Der er et kæmpe behov for nytænkning.

SIKO foreslår derfor, at Odense Kommune etablerer en fradragsordning for de frivillige ledere i foreningslivet.
Selv om det er særdeles meningsfuldt at være frivillig leder, er der også en iboende risiko for, at disse ihærdige ledere brænder ud alt for tidligt. Abejdsmængden bliver ofte for omfattende, og den ene opgave tager den anden. Pludselig bliver opgaverne ikke løst som aftalt, og så kommer konflikterne mellem lederne. Hvor det tidligere var lysten der drev værket, er det nu sure pligter, der hober sig op.
I mange foreninger er mængden af frivillige ikke proportional med opgavemængden. Der er for få hoveder og for få hænder. Det bliver de samme, der igen og igen skal løse opgaverne.
Hvis forslaget om, at man kan trække et vist antal frivillige arbejdstimer fra, bliver effektueret, vil der være en ekstra motivationsfaktor for at deltage aktivt i foreningsopgaverne. Det vil blive meget nemmere at tiltrække bestyrelsesmedlemmer, men også i forhold til involveringen af ad hoc-frivillige til specifikke og kortfristede opgaver vil der opstå nye muligheder.

Fradragsordningen skal selvfølgelig baseres på systemets tillid til, at foreningerne og den enkelte frivillige kan dokumentere antallet af timer. Det er ikke anderledes end i det eksisterede tilskudssystem.

Vi vil hermed give bolden videre til politikerne i Byrådet.
Vi ser frem til, at de griber dette forslag.
Hvem støtter dette?
Vi stiller os gerne til rådighed for en arbejdsgruppe, der kan gennemarbejde dette forslag.