Nyt samarbejde mellem Toms og Danmarks Idrætsforbund vil årligt give 2 mio. kroner til at løfte familieidrætten i Danmark.

I en hverdag, hvor mange familier har svært ved at nå at dyrke motion, er det vigtigt, at klubberne prioriterer familieaktiviteterne og udvikler nye tiltag. Det kræver ressourcer – både menneskeligt og økonomisk, og her kan Toms Guldpuljen gøre en forskel.

Og det er nu, der skal ansøges.

Toms Guldpuljen kan søges til fire kategorier inden for familieidrætten:
– Idræt sammen med børnene
– Idræt, som både børn og forældre dyrker, men ikke nødvendigvis sammen
– Idræt, som forældre dyrker samtidig med, at børnene dyrker en anden aktivitet
– Fælles idræt i foreningerne som fx familiedag
Idrætsklubber og -foreninger under DIF kan over hele landet søge Guldpuljen fra 1. april frem til 31. august 2019.

Og det er nu, der skal ansøges.

Fakta om Toms Guldpulje

  • Puljen er på 2 mio. kr. i år, som uddeles i bevillinger op til 20.000 kr.
  • Puljen er åben for ansøgning i perioden 1. april til 31. august 2019.
  • Puljen kan støtte initiativer og aktiviteter med fokus på familieidræt, der finder sted i perioden 9. september 2019 – 31. august 2020.
  • Puljen kan ansøges af alle idrætsforeninger under Danmarks Idrætsforbund (medlemmer af de 62 specialforbund).
  • Og det er nu, der skal ansøges.

På dette link kan du søge yderligere inspiration og information:
https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2019/04/toms-s-guldpulje

Læs mere om Toms Guldpluje

Referat fra repræsentantskabsmødet d. 26/3 2018

Mødet blev afviklet i henhold til dagsorden

1.    Valg af dirigent: Helge Pasfall blev valgt. Han konstaterede at der var indkaldt rettidigt.

2.    Formandens Beretning: Henrik Schmidt fremlagde den mundtlige Beretning, som derefter blev godkendt uden kommentarer.

3.    Regnskab: Kasserer Poul Bûlow fremlagde årsregnskabet til godkendelse.

Efter regnskabsaflæggelsen blev de sidste to års underskud drøftet. Bestyrelsen opfordres til at have focus på en konsolidering af økonomien. Samtidig ønskes det at organisationen opretholder aktivitetsniveauet. Derefter blev regnskabet godkendt.

4.    Kassereren fremlægger budget til godkendelse.  Samme kommentarer som ved punkt 3. Derefter blev budgettet godkendt.

5.    Ingen indkomne forslag

6.    Valg: Næstformand Hans Ole Andersen blev genvalgt.

                    Dennis Witek blev valgt som ny kasserer.

                    Max Pedersen blev genvalgt

                    Nicolai Reedtz blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

                    Der er en vakant plads, som bestyrelsen får ret til at bemande.

                    Charlotte Veppler blev valgt som den ene suppleant.

                    Den anden suppleantplads er vakant.

                    Poul Bûlow blev valgt som frivillig revisor.

                    Arne Christensen blev valgt som revisorsuppleant.

7.    Eventuelt.

Pernille Egedal fra bestyrelsen opfordrer medlemsforeningerne til at komme med gode ideer til indtægtsgivende aktivitet for SIKO.

Henrik Schmidt takkede Poul Bülow og Bjarne Frimann for deres indsats i bestyrelsen.

Grønt møde

Onsdag den 20. marts 2019, kl. 19.00 – 21.00

Årets møde afholdes i B67´s klubhus, Carlsen-Skiødts Vej 37, 5220 Odense

Dagsorden

  • Velkomst og præsentation, samt velkommen til ny medarbejder Lasse Filsø.
  • Kort tilbageblik på 2018 
  • Tørke og vanding af baner.
  • Hvad bringer 2019 (nyt nøglesystem).
  • Eventuelt.

Pause

Temapunkt med Troels Beck:
Hvordan får vi i fællesskab de bedste baner, med de ressourcer vi har.

På mødet deltager Fritid og Eliteidræt, SIKO og DBU Fyn.
Der bliver serveret en øl eller vand, samt kaffe og kage. Hver klub kan deltage med max. 2 personer.

Tilmelding senest fredag den 15. marts 2019, på:

https://www.odense.dk/brug-byen/foreningsliv-og-frivillighed/samarbejde-mellem-frivillige-og-kommunen/foreningspakken/kurser/tilmelding-til-kurser

klik på Grønt møde – klik på tilmeld og udfyld.

Venlig hilsen Christina Hoff Fritid og Eliteidræt

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Der indkaldes hermed til
SIKOs repræsentantskabsmøde
Tirsdag 26/3 kl. 19.00
Sted: B1909

(Gillestedvej 12, 5240 Odense NØ)

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før.

Den specificerede dagsorden, årsberetning, det reviderede regnskab samt indkomne forslag udsendes senest 2 uger før.

Vi mangler 2 nye bestyrelsesmedlemmer
På det kommende repræsentantskabmøde skal vi have valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Hvis I har kendskab til nogle idrætsledere eller idrætsinteresserede, der kunne tænke sig at blive en del af en særdeles dynamisk og indflydelsesrig organisation, er det nu I skal slå til.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i bestyrelsen.

Med sportslig hilsen
SIKO

Årets fynske idrætsleder

Christel Jane Black, formand for BK Rollo i Svendborg, blev kåret som årets idrætsleder på fyn. I begrundelsen blev nævnt at Christel Jane Black har været et forbillede for klubbens medlemmer og en foregangskvinde for alle andre i klubben.

De øvrige nominerede var:

Ann Rasmussen fra Nyborg GIF – Annie Stolzenbach fra SAI – Henrik Pedersen fra Munkebo Oldboys Klub – Jesper Madsen Vissenbjerg GIF – John Dalbjerg Nr. Aaby Juniorskakklub – Jørn Lorenzen fra Fåborg Badmintonklub – Lillian Jespersen og Karsten Hansen Bagenkop IF – Poul Erik Nielsen fra Bogense Sejlklub.

Bernt Nielsen trådte ud af rollen som bestyrelsesmedlem I SIKO og i egenskab af formand for fynske idrætsforening kårede han Faaborg ØH til årets fynske idrætsforening. Faaborg ØH er en fusionsklub mellem håndboldklubberne i Faaborg og Øster Hæsinge. Det var næstformand Bo Ellegaard Nielsen og repræsentant for ungdomsafdelingen Anne-Beth Krog der modtog prisen på vegne af klubben.

Julehilsen

Vi ønsker hermed alle medlemsforeninger en glædelig jul og et godt nytår.
 

2018 har budt på mange idrætspolitiske udfordringer.
 

Budgetforliget indeholdt som tidligere meddelt en del positive elementer for foreningsidrætten. Vi kæmper ihærdigt videre og har allerede indledt dialogen med de politiske partier i forhold til det kommende budget.
 

Idrætspuljen kører for fuld kraft med et stort antal succesfyldt samarbejdsprojekter  mellem foreninger og skoler. Nu ser vi frem til SDU’s evaluering af puljen.
 

2019 indledes med travlhed, idet vi både har Sportslørdag og vores interne bestyrelses­konference i januar.

På sidste Folkeoplysningsudvalgsmøde fik vi uddelt et stort antal bevillinger fra 2:1-puljen til vores medlemsforeninger. Der bliver imidlertid en ny uddelingsrunde. Mere om det i næste Nyhedsbrev.

Med venlig hilsen SIKO

Årets Frivillige Idrætsleder 2018

Tirsdag d 20. november blev det officielt hvem der blev årets Frivillige idrætsleder i Odense og dermed går videre til afstemningen for hele Fyn, som afholdes til Fynske Bank Sportslørdag 2019 d 19. januar.

Annie Stolzenbach blev overrasket ved et bestyrelsesmøde i SAI (Sammenslutningen af Aktive Idrætsforeninger) og det blev en meget rørt og stolt modtager som modtog følgende tale.

Kære Anie – som formand for SIKO har jeg hermed fornøjelsen at overbringe dig budskabet om, at du er kåret til Årets Frivillige Idrætsleder i Odense kommune- og samtidigt er blandt de nominerede til årets frivillige Idrætsleder på Fyn.

Annie, du er et af de sjældne mennesker, som kan benævnes som ildsjæl på livstid og en ildsjæl tæt på fuld tid. Du opfylder til fulde de to kriterier, der er opstillet, for at kunne kåres som Årets Frivillige Idrætsleder.

Man skal have ydet en ekstraordinær indsats på idrættens område over en årrække og/ eller have udvist initiativ til gavn for idrættens beståelse og fremme.

I gennem mere end 40 år har du været formand og kasserer for DAI og desuden været i hovedbestyrelsen for DAI.

I dag er du stadig i fuld sving hvor du varetager kassererposten både i Fynske Idrætsforbund (FI) og i sammenslutningen af aktive Idrætsforeninger (SAI).

Du fik også lige tid til at tage initiativ til Skovsøløbet, et motionsløb for brugere, pårørende og ansatte i dagpsykiatrien. Det er et løb med stor succes som i 2018 samlede 150 deltagere.

Der blev taget initiativ til Seniorernes Motionsdag, et arrangement med aktiviteter for ældre og ikke mindst enlige ældre, rollatorbrugere og svagt gående. Arrangementet har vist sin berettigelse med glade deltagere.

Det er godt gået og meget imponerende.

Annie Stolzenbach tillykke med titlen; Årets Frivillige Idrætsleder i Odense.

Indstillinger til Kammeratskabsprisen

Nyhedsbrev November 2018

Indstillinger til Kammeratskabsprisen
Fynske Bank har netop åbnet for indstillinger til ‘Kammeratskabs­prisen’. Fra den 1. november og frem til den 14. december kan alle indstille en ung, fynsk sportsudøver i alderen 13-18 år, der gør noget særligt for kammeratskabet, sammenholdet og kampgejsten.

Alle kan indstille en kandidat ‘Kammeratskabsprisen’ i alderen 13-18 år, og deraf nomineres i alt syv kandidater til prisen. De syv nominerede modtager hver 3.000 kr. Vinderen af Fynske Banks Kammeratskabspris får 25.000 kr., som modtageren og dennes hold kan bruge på en fællesrejse eller lignende.

‘Kammeratskabsprisen’ blev uddelt for første gang ved Fynske Bank Sportslørdag i Odense Idrætshal den 21. januar 2017. I 2019 uddeles prisen den 19. januar ved samme lejlighed.

Læs mere og indstil din kandidat på www.fynskebank.dk/kammeratskabsprisen senest 14. december.

SIKO på besøg i Frømandsklubben Neptun

Efter en henvendelse til SIKOs kontor fra Frømandsklubben Neptun og fra Dykkerklubben Narhvalen, blev det besluttet på seneste møde i medie og konsulentudvalget, at et besøg I Neptun kunne være en god måde til at belyse hvilke udfordringer og opgaver man har indenfor dykkerklubberne.

Mødet blev gennemført mandag d 8. oktober og blev for begge parter et meget oplysende og positivt møde.

Vigtigste punkt for Neptun var uddannelse af bassinvagter. Det er som bekendt et krav fra kommunen men herfra er der ikke hjælp til hverken uddannelse eller betaling af denne.

Ved Klosterbakken Svømmehal, er der indført heldøgns betalingsparkering og stansningsforbud foran svømmehallen. Det giver urimeligt mange meter at transporterer tungt dykkerudstyr.

Der var flere ting på dagsordenen med de nævnte har nok almen interesse.