Legatbogen.dk. Så bliver det ikke nemmere

Så bliver det ikke nemmere.

Står klubben med et spændende projekt, men mangler midlerne til at gennemføre det?
Og er det svært at skabe overblik over legat-mulighederne?
Legatbogen.dk er lige den hjælp, klubben har brug for.

Årets Frivillige Idrætsleder 2017

Årets Frivillige Idrætsleder 2017

I SIKO har vi en mangeårig tradition for at kåre Årets Frivillige Idrætsleder. I år fandt kåringen sted ved det idrætspolitiske valgmøde afholdt 8-11-17, af SIKO og Erhvervsakademiet Lillebælt.

Årets Idrætsleder har gennem sit personlige virke, udvist en uegennyttig og engageret indsats til gavn for idrættens område.

Årets Frivillige Idrætsleder 2017 blev Allan Grundsøe fra Odense Orienteringsklub.

Allan har I over 25 år gjort en kæmpemæssig frivillig lederindsats for Odense Orienteringsklub som både løbsleder og stævneleder. På den måde har han promoveret orienteringssporten på bedste vis og fortjener i den grad kåringen som Årets Frivillige Idrætsleder

Hjertelig tillykke

Idrætspolitisk Valgmøde 8-11-2017

SIKO og Erhversakademiet Lillebælt afholdt møde med partiernes spidskandidater.

Hans Ole Andersen

Der var god debat og synspunkter.Der blev talt meget fodbold og kunstgræs, men det er også et varmt emne. Vedr. vedligeholdelse af vore fritidsfaciliteter blev der også talt meget, det er nok også den største udfordring som det nye byråd skal have opdateret og afsætte midler til. Alle erkendte det var en prioritering som man ikke havde gjort meget for men at man havde fokus på dette.

Jeg kunne forstå på Jane at hun havde et budget med midler men hun blev ikke inviteret, det må være ret irriterende at andre kan sætte dagsorden og vedtage noget som Jane så skal stå inde for uden indflydelse det virker ikke holdbart.

Det var også dejligt at vi fik hædret årets frivillig idræts leder Allan Grundsøe fra Odense Orienteringsklub dejligt med en sådan ildsjæl, Tillykke.

Debatten blev ledet godt og bestemt af Journalist Ole Larsen Tak for det. En god debat med idrætten

 

Noter – Valgmøde den 8. november 2017

Politikere:
Søren Windell (SW) – Konservativ
Anders W. Berthelsen (AWB) – Socialdemokratiet
Brian Dybbro (BD) – SF
Bjørn Bjerrehøj (BB) – Radikale Venstre
Carsten Sørensen (CS) – Dansk Folkeparti
Jane Jegind (JJ) – Venstre
Tonny West (TV) – Liberal Alliance
Brian S. Nielsen (BSN) – Enhedslisten

1. Idrætsfaciliteter

Der er afsat kr. 40 mio. fordelt på 4 år til opgradering af nuværende
faciliteter.
Enighed om, at der skal arbejdes med en prioriteringsliste. Flere
politikere gav udtryk for, at de er villig til at indgå i en gruppe for afklaring.
Ser gerne SIKO som en samarbejdspartner.
Generelt skal der klarhed over, hvad Odense vil med idrætten?

2. Tilfredsstillende tilskud

Der var meget fokus på baneproblematikken i Odense og ikke mindst,
at OB havde fået kr. 8 mio. til 2 kunstgræsbaner. BSN lover at holde øje med,
at pengene kun går til kunstgræsbanerne.
Der blev spurgt ind til økonomien ved Marienlyst BK samt
tennisbaner og vedligeholdelse af disse. Problematikken skulle med på
kommende byrådsmøde.

3. Idrætsefterskole / idrætscollege

SW – Der skal vedligeholdes fremfor nybygning
BSN – Der skal ikke bruges kommunale kroner på disse initiativer
JJ – Er pt. i gang med drøftelse omkring såvel idrætsefterskole som
idrætscollege
TW – Forpligter sig til, at få lavet et overblik over såvel faciliteter som
behov
BB – Der skal vedligeholdelse. Byrummet skal inspirere til sport og
leg
BD – Der skal handling og penge til. Der er afsat kr. 10 mio. pr. år de
næste 4 år til vedligeholdelse
CS – Der skal vedligeholdelse fremfor at bygge nyt
JJ – Der skal arbejdes på, at forstadspuljen kommer tilbage. Den er nu
lagt sammen med bydelspuljen.

Ovenstående noter er taget i forhold til arbejdet i strategi og strukturudvalget, og er ikke et
referat fra valgmødet.
Carina Andersen

Synspunkt af Henrik Schmidt Oktober 2017

Idrætspolitik i Odense: Hovsaløsninger og lynhurtige snuptag

Overraskelser giver næsten altid anledning til øget refleksion og nye muligheder åbenbares. Dette sker særdeles ofte i sportens verden når de små klubber besejrer de store.

Hele den odenseanske idrætsverden blev totalt overrasket fornylig, da politikerne i Odense fremlagde løsningsmodellen på den gordiske knude i fodboldbanesagen, hvor OB, Kildemosen, Røde Stjerne, Bolbro GIF, Boldklubben Enghaven, Posten og Lavia var involveret.

Nu er der fundet en løsning, hvor alle disse klubber er tilfredse. Vi får nogle nye tilfredsstillende udfoldelsesrammer for de idrætsinteresserede børn og unge i centrum og Bolbro.

I SIKO har vi været særdeles aktive medspillere i arbejdet med at finde en optimal løsning og i den forbindelse kan vi kun rose politikere og de involverede klubber for det flotte samarbejde, der har været karakteristisk for hele forløbet. Vi er også meget tilfredse med resultatet.

Vi og alle andre blev imidlertid meget overraskede da Odense Kommune, pludselig kunne finde kr. 8. mio ekstra til projektet!

Alle interessenter, inklusive klubberne og hele embedsmandssystemet i Odense Kommune, har arbejdet ihærdigt og intensivt med at finde løsninger inden for bevillingsrammen på kr. 16 mio. Med et snuptag finder politikerne 8 mio ekstra, hvilket muliggør løsningen på hele problemet!

24 mio. fra kommunekassen til nye fodboldbaner i Odense! Uden de normale krav om medfinansiering fra klubberne i større anlægsprojekter.

I SIKO har vi fuld forståelse for at en række andre klubber undrer sig højlydt. De bliver gentagne gange mødt med kravet om en massiv egenfinansiering til langt mindre projekter. Frivillige ledere må derfor bruge rigtig mange timer på ressourcedrænende indtægtsgivende aktiviteter, som er fuldstændig irrelevante i forhold til idrætten.

Hvorfor gik det så nemt i denne sag?

I SIKO vil vi nu arbejde ihærdigt på at den anvendte model fra fodboldbanesagen kan danne præcedens for de kommende bevillinger til foreningsidrætten. Når man pludselig kunne finde så mange anlægskroner til den aktuelle sag må det samme kunne lade sig gøre til de mange projekter i andre lokalområder.

Så kære politikere, vi ser frem til tilsvarende løsninger i hele byen.

Endelig må vi også stille spørgsmålet om idrætspolitisk planlægning i virkeligheden er en by i Rusland, her i Odense? Hovsaløsninger og lynhurtige snuptag ser ud til at have langt større effekt!

Vi holder idrætspolitisk valgmøde onsdag d. 8. november!

Her kommer partiernes spidskandidater. Vi skal opfordre forenings­lederne til at møde massivt op.

Idrætspolitisk valgmøde med spidskandidater

Budgetforliget betyder flere penge til idrætten

Torsdag d. 21/9 blev der opnået enighed om et budgetforlig mellem Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Det Radikale Venstre. Forliget indeholder en række positive elementer for den organiserede foreningsidræt:

 • En forhøjelse af 2:1-puljen med 1. mio. kr.
 • En forhøjelse af Idrætspuljen med 1 mio. kr.
 • 4,5 mio. kr. til renovering af svømmehallen i Højme
 • Midler til supercykelsti ved Sanderum Boldklub
 • 2,2 mio. kr. til aktive lokalområders borgerstyrede budgettering
 • 15,2 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer i folkeskoler og dagtilbud.
 • Kommunal medfinansiering til etablering af et nationalt fodboldcenter ved SDU.

Vi holder imidlertid stadig den idrætspolitiske fane højt!

Derfor indkalder vi til Idrætspolitisk valgmøde med spidskandidater

Onsdag d 8/11 kl. 18.00 hos Erhvervsakademiet Lillebælt, Seebladsgade 1, 5000 Odense C.

Vi satser på, at alle partiers spidskandidater deltager, og har allerede tilsagn fra Jane Jegind, Anders W. Berthelsen og Brian Skov Nielsen.

Afsæt allerede nu denne aften til et spændende valgmøde.

Yderligere info udsendes snarest.

Med venlig hilsen
SIKO

Kandidater til Årets frivillige idrætsleder

Kandidater til Årets frivillige idrætsleder

Vi skal hermed anmode om, at I indsender kandidater til Årets frivillige idrætsleder i Odense.

Den pågældende person skal gennem deres personlige virke have:

 • Udvist en uegennyttig og engageret indsats for idrættens område gennem en årrække eller
 • Udvist initiativer til gavn for idrættens udbredelse, beståen eller fremme, på bredde eller eliteområdet.
I kan anvende dette indstillingsskema. Vi skal have indstillingen på mailsenest d. 28/10.

Fradrag for at være frivillig

Odense Kommune har muligheden for at være first mover i bestræbelserne på at tiltrække flere frivillige.

Synspunkt
Af Henrik Schmidt, formand SIKO
Sendt til Fyens Stiftstidende 31.08.17

Det odenseanske foreningsliv blomstrer.
Ligesom efteråret er kendetegnet ved en imponerende farverigdom, er det også kendetegnende for de utallige aktivitetsformer i idrætsforeningerne.
De frivillige ledere arbejder hårdt for at imødekomme de forskellige målgruppers varierede behov, der både er kendetegnet ved ønsket om en opretholdelse af de traditionelle idrætsgrene og ved et her og nu-behov for nye foreningsbaserede aktiviteter, f.eks. det helt aktuelle e-sport.
De frivillige ledere og undervisere får rigtig meget igen i form af deltagernes glæde og oplevelsen af et reelt fællesskab.
På alle områder er foreningen en unik, positiv størrelse, der både kulturelt og socialt indtager en særstilling i det moderne individualiserede samfund.

Odense Kommunes lidet flatterende placering som nr. 83 på ranglisten i forhold til tilskuddene til idrætsforeningerne er ikke tilfredsstillende.
Der er et kæmpe behov for nytænkning.

SIKO foreslår derfor, at Odense Kommune etablerer en fradragsordning for de frivillige ledere i foreningslivet.
Selv om det er særdeles meningsfuldt at være frivillig leder, er der også en iboende risiko for, at disse ihærdige ledere brænder ud alt for tidligt. Abejdsmængden bliver ofte for omfattende, og den ene opgave tager den anden. Pludselig bliver opgaverne ikke løst som aftalt, og så kommer konflikterne mellem lederne. Hvor det tidligere var lysten der drev værket, er det nu sure pligter, der hober sig op.
I mange foreninger er mængden af frivillige ikke proportional med opgavemængden. Der er for få hoveder og for få hænder. Det bliver de samme, der igen og igen skal løse opgaverne.
Hvis forslaget om, at man kan trække et vist antal frivillige arbejdstimer fra, bliver effektueret, vil der være en ekstra motivationsfaktor for at deltage aktivt i foreningsopgaverne. Det vil blive meget nemmere at tiltrække bestyrelsesmedlemmer, men også i forhold til involveringen af ad hoc-frivillige til specifikke og kortfristede opgaver vil der opstå nye muligheder.

Fradragsordningen skal selvfølgelig baseres på systemets tillid til, at foreningerne og den enkelte frivillige kan dokumentere antallet af timer. Det er ikke anderledes end i det eksisterede tilskudssystem.

Vi vil hermed give bolden videre til politikerne i Byrådet.
Vi ser frem til, at de griber dette forslag.
Hvem støtter dette?
Vi stiller os gerne til rådighed for en arbejdsgruppe, der kan gennemarbejde dette forslag.

På med de idrætspolitiske arbejdshandsker!

Så er sommerferien slut og vi er i fuld gang med møderne med alle politiske partier i Odense.

Vi arbejder med flg. prioriterede ønsker til det kommende budget:
 • Afsættelse af de nødvendige midler til renovering/opdatering af idrætsfaciliteterne i Odense.
 • Ekstra midler til 2:1-puljen.
 • 1 mio. mere til Idrætspuljen.
Udover disse møder vil vi arbejde med flg. idrætspolitiske virkemidler:
Vi skal hermed opfordre alle foreninger til at tage aktivt del i idrætsdebatten.

Indvielse af renoveret kunstgræsbane i Hjallese

Allerede 19.juli stod Hjallese kunstgræsbane klar til brug og 8. august blev banen så indviet af rådmand Jane Jegind. Der var taler fra formanden for Hockeyklubben Odin, Michael Sandstød Nielsen, Jane Jegind og skoleinspektør på Hjallese skolen Louise Hjortebjerg Theil.
Hvor er det godt, at vi endelig fik renoveret Odenses første kunstgræsbane – oven i købet indviet på en solbeskinnet sommerdag omgivet af en stor flok unge mennesker på sommer hockey akademi!

Henrik Schmidt
SIKO
Formand

Jane Jeginds noter til repræsentantskabsmødet 2017

Jane Jegind havde et godt indlæg i forbindelse med SIKOs repræsentantskabsmøde. Herunder er noterne til indlæget.

 

Indledning og tak

Tak for invitationen. Det er altid en fornøjelse at komme på SIKO’s repræsentantskabsmøde og møde jer frivillige ledere.

En stor ros til SIKO for det konstruktive samarbejde vi har med udvikling af idrætten i Odense. Vi sætter pris på jeres bidrag og engagement. Det er jo også lykkes jer, midt i en sparetid, at overbevise os politikere om nødvendigheden af at sætte midler af til Åben Skole samarbejde og til 2:1 ordningen. Det er dygtigt gjort.

I året der er gået har vi sammen med jer også fejret nogle begivenheder:

Flotte OL-medaljer til Victor Akselsen, Lasse Norman, Rikke Møller Pedersen og Stinna Tange Kaastrup, der alle har rødder I Odense. Sportscentrum vandt Danskernes Idrætspris i 2016 foran en række andre gode initiativer og i år var Børnebasket Fonden tæt på. Børnebasketfonden har været meget aktiv i Odense omkring den Åbne Skole og har oprettet flere satellit basketballklubber.

Fritidspolitikken.

Vi arbejder videre med Fritidspolitikken, hvor der er en række initiativer i gang i forhold til vores 3 fokusområder:

 Kobling mellem skole og fritid

 Optimering af faciliteter og anlæg

 Aktive og inspirerende byrum

Kobling mellem skole og fritid

Idrætspuljen har været i gang i 2 år og er en forrygende succes. Vi er i den grad rendt over ende af gode initiativer fra  foreninger, der tilbyder eleverne en mere inspirerende skoledag og et godt link til fritidsaktiviteter. Efterspørgslen er langt højere, end de midler vi har til rådighed. Så for at sikre den bedste kvalitet og de bedste undervisningsforløb, der leder til øget fritidsdeltagelse har vi strammet en smule op.

Det skal fortsat være nemt at søge, men nu bliver der to faste ansøgningsfrister for puljen, så de foreninger, der vil lave aktiviteter i efteråret, skal søge inden 1. maj. Vi melder en tilsvarende ansøgningsfrist ud i efteråret for de foreninger der byder ind med forårsaktiviteter.

Det er en fornøjelse at se den initiativrighed og den bredde, der er i jeres undervisningstilbud. Vi er ude på alle skoler med rigtig mange foreningstilbud og det glæder mig, at der er mange af de ”skæve” og måske normalt ukendte fritidsaktiviteter, der via Idrætspuljen får et vindue, hvor de kan blive synlige i lokalsamfundet og rekruttere nye medlemmer.

Og så kan jeg afsløre, at vi snart lægger en sag frem for folkeoplysningsudvalget, hvor vi foreslår, at en del af udviklingspuljen reserveres til, at andre folkeoplysende aktiviteter end idræt kan søge til skolesamarbejder på samme vilkår som idrætten.

Optimering af faciliteter og anlæg

Vi har snuden i sporet i forhold til den store facilitetsanalyse i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut og SDU. Vi er ved at være færdige med tællinger i udvalgte idrætsanlæg med endog rigtig stor hjælp fra Odense Sportsfisker Klub, der står for optællingerne. Vi har efter lang tids tilløb sat fokus på en facilitetsstrategi og lavet en aftale med Dansk Idræts Forbund om processtøtte. Her er SIKO selvfølgelig en vigtig samarbejdspartner.

Vores 360 graders eftersyn af de selvejende haller er ligeledes godt i gang. Vi har lavet aftaler med flere haller, som vi venter os meget af.

Der har hos flere af boldklubberne og i pressen været stor fokus på de 16 mio.kr., der i sidste budgetforlig blev afsat til nye boldbaner, med fokus på optimering af OB’s spredte faciliteter, baner til kvindefodbolden og renovering af kunstgræsbanen i Hjallese. Her nærmer vi os en afslutning og i løbet af april og maj udløser det sig i en politisk beslutning.

Vores fællesprojekt med ”En indgang” i forbindelse med anlægsbyggerier og fast kontortid i foreningsværkstedet første tirsdag i måneden har ikke givet mange kunder. Men jeg fornemmer, at det alligevel er en god investering i forhold til de foreninger, der gør brug af tilbuddet. Man skal naturligvis ikke vente på, at foreningsværkstedet er åbent, hvis man har et projekt, men rette henvendelse til Fritid og Eliteidræt i alle tilfælde.

Aktive og inspirerende byrum

Fritid og Eliteidræt byder sig med, når der skal etableres byrum og laves planer og strategier for nye bydele. Vi har været med omkring havneplanen og er med omkring ”Gartnerbyen” der har fokus på Bolbro og hvad vi gør, når GASA flytter ud. Afdelingerne i By- og Kultur koordinerer arbejdet fint og vi er forhåbentlig snart klar med et skateranlæg ved havnen og andre tiltag i dette område.

I Tarup Davinde er der igangsat en proces om et nyt mødested for de mange nuværende og fremtidige brugere af området. Jeg håber og tror, at processen ender i et sted hvor såvel de organiserede, de selvorganiserede, skoler, institutioner, gæster og turister kan finde et holdepunkt i dette fantastiske område. Der er allerede etableret Mountainbike spor, ridestier og hundeskov, lige som lystfiskerne har fået adgang til en fiskesø til undervisning af skoleelever.

Afslutning

Som I kan fornemme, så er der gang i den og mere kommer til at ske.

Bydelsmøder

Her i 2017 har By- og Kulturforvaltningen igangsat en række bydelsmøder under overskriften ”Det gode liv”. Vi kommer rundt i 12 forskellige bydele. Formålet med bydelsmøderne er at understøtte det gode liv. Det gør vi bl.a. ved

 en fortælling om forvaltningens arbejde i bydelen(e) – både den fysiske og den mentale transformation,

 at sætte særlig fokus på ”det gode liv” og åbne op for, at borgerne kan blive klogere på mulighederne i lokalområdet(-områderne)

 at italesætte bydelen som en del af byen med en unik fortælling og identitet. Ved alle bydelsmøder er de forskellige kontorer i By- og Kulturforvaltningen repræsenteret, og de lokale foreninger og kulturaktører indbydes til at komme og ”vise sig frem”.

Vi har nu været i 3 områder – Bellinge/Dyrup/Højme, Munkebjerg/Hunderup/Centrum og i sidste uge var det Højby/Hjallese/Lindved/Skt. Klemens. Og indtil nu må jeg sige, at borgeren har taget rigtig godt i mod både forvaltningen og de foreninger, der har stillet op til bydelsmøderne.

 

Forstadspuljen

Forstadspuljen bliver fortsat søgt af mange foreninger, der lykkes med at få tilskud til anlæg, der bredt kommer lokalområdet til gode. En del bliver også afvist fordi projekterne ikke er brede nok i forhold til indragelse af lokalområdet. Hvis I går rundt med projekttanker, kan det være en god idé at besøge foreningsværkstedet, der er åbent den første tirsdag hver måned. Her vil I kunne få rådgivning om anlægsprojekter og fundraising med videre.

Fra næste år bliver puljen bydækkende. Det vil sige, at lokalområder i bymidten nu også får mulighed for at søge puljen. Det håber jeg, I vil gøre brug af.

Det er valgår i år og det bliver spændende at se, hvordan det nye byråd griber fritidsområdet an. Jeg håber, at et samlet Byråd fortsat holder snuden i sporet og sikrer gode rammer og vilkår for aktiviteter og udvikling af hele fritidsområdet.